Når sakkyndige psykologer endrer syn

12.02.08 Hvem er mest uavhengig? «(Barne- og likestillingsminister) Manuela Ramin-Osmundsen har nå (…) muligheten til å løse det nye ombudet fra departementets tøyler. Det bør hun gjøre. Først da får ombudet gjort jobben sin til fulle.»  – skriver Dagsavisens nyhetsleder 11/2-08. Utgangspunktet er kritikken fra FNs barnekomité, om at barneombudet er styrt av departementet. Samt at det nåværende barneombudet, psykolog og sakkyndig Hjermann er misfornøyd med ikke å bli gjeninnsatt i neste åremålsperiode. (Dagsavisen, http://www.dagsavisen.no/meninger/article334597.ece død lenke, 11/2-08, erstattet med denne hvor Hjermann innrømmet å ikke ha gjort jobben, for å fortsette i stillingen). Det kan godt være at en … Fortsett å les Når sakkyndige psykologer endrer syn