Spørsmål til Shabana Rehman i nettmøte via Resett

Siden jeg er livsvarig blokkert fra alle Resetts kommentarfelt, kan jeg ikke sende inn spørsmålene via Resetts nettsider. Derfor sendte jeg dem på epost til journalisten, Lars Akerhaug, klokken 10 i morges.
Oppdatert 27.04.2021 kl. 20:58: spørsmålene ble selvfølgelig ikke stilt, og følgelig ikke besvart. Jeg besvarer dem derfor selv, der jeg sitter på fasit. Alt er basert på offentlig tilgjengelig dokumentasjon.

Spørsmål til Shabana Rehman:

1. Spørsmål: Oslo kommune avslo søknadene om støtte fra Født fri, begrunnet i at Født fri fikk støtte fra IMDi til de samme tiltakene. Hvorfor valgte dere å slå Født fri konkurs, i stedet for å kontakte Oslo kommune om støtte etter at IMDi hadde stanset pengestrømmen?

Svar:

2. Spørsmål: Hvorfor er styret i Født fri – som de eneste ansvarlige – fullstendig tause, mens du er hyperaktiv og påstår at alt handler om deg på alle mulige måter, og at du personlig er anklaget?
Vet du ikke hva ansvarsfordelingen mellom styre og daglig leder er?
Husker du ikke hva som står i Født fris vedtekter?

Svar: Se vedtektene:

Se nøye på styrets oppgaver og ansvar, opp mot sirkuset bobestyrer i advokatfirmaet Ræder har igangsatt. Ræder mener tilsynelatende at stiftelsens egne vedtekter kan tilsidesettes.

3. Spørsmål: Hvordan har det seg at Født fri samarbeider med SEIF, hvor to av Født fris styremedlemmer er engasjert?

Svar: Jeg må visst svare meg selv, så det gjør jeg etter beste evne:
Født fri opplyste da saken sprakk i media, at de aldri skulle hjelpe noen personlig, så de sendte dem som trengte personlig hjelp videre til organisasjonen SEIF.

Første dame ut er tidligere styreleder i SEIF, Gerd Fleischer, som var styremedlem i Født fri. Hun «advarte» Shabana Rehman, ikke styret hun var del av, om at Shabana personlig ville bli gjenstand for misunnelse. Gerd Fleischer var som styremedlem i stiftelsen Født fri med på å vedta at stiftelsen skulle slås konkurs, da IMDi trakk tilbake støtten. Hun har aldri beklaget at styret valgte å slå stiftelsen konkurs, når det ikke var grunnlag for det. Se spørsmål 1.

Styremedlem Jeyla Rustamova var avdelingsleder ved Introduksjonssenter for flyktninger, som skulle bosette nyankomne flyktninger. Derfor holdt Født fri ved Shabana Rehman «foredrag» for flyktningesenteret. Styret i Født fri reagerte aldri på sammenblandingen av verv, jobb og roller, og det ble aldri opplyst offentlig om sammenblandingen.

Styremedlem Jeyla Rustamova i Født fri var avdelingsleder ved Introduksjonssenter for flyktninger hvor Født fri fikk gjennomføre prosjektet IMDi avkreves mer penger for. Ifølge Født fri var alle kjempebegeistret.


4. Spørsmål: Hvordan kan TO «dagpakker» med adgang til spa, gjeldende for «skriveseminarets» tredje og siste dag, være leie av ETT møterom i tre dager? Jf. intervjuet i VG, som publiserte kvitteringene VG hadde fått av Født fri ved Shabana Rehman.

Svar: Spørsmålet ble selvfølgelig ikke besvart, så ingen vet hvordan to dagpakker med adgang til spa på «skriveseminarets» siste dag, kunne være leie av ett møterom i tre dager.

5. Spørsmål: Hva konkret kom ut av inspirasjonsoppholdet for deg og Zahid på Son spa?

Svar: En dyr avslutningsmiddag, gode dager uten et arbeidsslag siden de to dagpakkene for leie av ett møterom først ble kjøpt på oppholdets siste dag. Åpenbart lading av batterier.

6. Spørsmål: Hva fikk elevene ved Stovner videregående ut av det?

Svar: En innføring i blackface som ikke sto på timeplanen. Shabana Rehman har siden kommet med en nærmere definisjon av hvorfor akkurat hun ikke kan kalles svarting. Hun publiserte så den rasistiske teksten i Aftenposten, men det ser ut til at henvendelsen til «alle svartinger der ute», er blitt fjernet.

Shabana Rehman og makker Zahid Ali om «svartinger» – som de to selv mener de ikke er. Hva elevene på Stovner videregående skole får lære!

7. Spørsmål: Hva konkret kom ut av inspirasjonsreisen for deg og Zahid til London? Blackface?

Svar – eller spørsmål: Gode måltider, og forbruk av noen av de mange Apple-klokkene som skattebetalerne betalte for? Forøvrig ble de aldri anklaget for å bruke skattebetalernes penger på A-ha.

Hvem har Apple-klokken i dag? Når begge har den, har kanskje organisasjonssekretæren den tredje?
8. Spørsmål: Hva fikk elevene ved Stovner videregående ut av turen? Blackface?
Svar: (Intet)

9. Spørsmål: Hvem fant på blackface-sketsjen som elever ved Stovner videregående reagerte negativt på?

Shabana Rehman varter opp med prinsessevideo og eventyr om onde varslere, før sjikane-spacasten med omtale av seg selv som for lys til å bli kalt «svarting». Hun fremførte det samme innlegget på Aftenpostens meningsside, men i dag, 2. mai 2021, finnes det ikke spor av ordet «svarting» der. Godt vi har det på data, da.

10. Spørsmål: Hvordan kunne volds- og trusseldømte Zahid Ali slippe til i arbeidet med elevene ved Stovner videregående skole?  
Måtte dere ikke levere utvidet politiattest før dere fikk tilgang til elevene?
Om dere måtte det: Hva informerte skolen foreldrene om?
Hva mener du om foreldrenes holdning til «negativ sosial kontroll» om de godtok at deres barn skulle veiledes og ha omgang med en volds- og trusseldømt?

Svar: intet.
Telefon til Stovner videregående skole avdekket at rektor fattet beslutningen om å engasjere radarparet helt alene, og han nekter å svare på spørsmål om dette, særlig når det gjelder politiattest. Det er tilsynelatende lagt lokk på saken. Media burde følge opp – kanskje Resett som byr på «alternative nyheter» vil gjøre en «gravejobb»?

11. Spørsmål: Nepotisme: hvorfor fant du kun «erstatninger» i din egen familie, når du skryter av nettverket ditt, og skrøt av nettopp det da styret utpekte deg til daglig leder av Født fri i 2018?

Svar:(Skal man være rasjonell og konsekvent også, nå?)

12. Spørsmål: Hvorfor holder broren din stadig «foredrag» for Født fri? Hvilke kvaliteter mener du han besitter, som Født fri ikke ville kunnet få fra noen annen norsk-pakistansk mann?

Svar:

Shabana Rehmans bror og våpendrager forsvarte sin søster. Det er hyggelig gjort, men bør man ikke forsøke å holde en profesjonell avstand når man leverer for skattebetalernes millioner?

13. Spørsmål: Hvorfor leier ikke Født fri inn den dyktige Amal Aden til å holde foredrag, til en anstendig pris tilsvarende hva du selv har hentet ut fra fellesskapet – i stedet for broren din?

Svar: Amal Aden var en av de tre stifterne, og hun gikk ut ganske raskt etter oppstart. Også i den anledning ble det inngitt varsel om stiftelsen, men ikke fra Aden selv.
Kilde: offentlig tilgjengelig dokumentasjon.

14. Spørsmål: Hvorfor leier ikke Født fri inn Iram Haq for å lage film til en anstendig pris tilsvarende hva du har hentet ut av fellesskapet, i stedet for å bruke ditt personlige selskap?

Den anerkjente filmskaperen Iram Haq var en av stifterne av Født fri.

15. Spørsmål: Hvorfor leier ikke Født fri inn anerkjente grafiske designere/webutviklere til en anstendig pris, i stedet for å bruke et familiemedlem som ikke har klart å levere?

Svar: Født fri hadde slikt – til å begynne med. Også her skar samarbeidet seg. Kilde: offentlig tilgjengelig dokumentasjon.

16. Spørsmål: Hva synes du om at revisor har godkjent regnskapene «uten kommentar», når selv Født fri nå erkjenner at de inneholder feil og det dere kaller «skjønnhetsfeil»?

Jan Bøhler stiller spørsmål om hvorfor ikke skattebetalernes penger skal gå til dem som ikke er så nøye på regnskapene. Hva vil Shabana svare til dette?

Svar: Innledningsvis avviste daglig leder Shabana Rehman det selv egen styreleder bekreftet – altså at styret hadde sviktet sitt mandat, og tillatt at «marginale summer som det kan diskuteres om det har vært brukt litt for mye i enkelte spørsmål»
(Pressekonferanse 6. oktober 2020)

17. Spørsmål: Hva synes du om din mangeårige personlige regnskapsfører, som har godkjent dette regnskapet som inneholder svært mange feil?

Svar: Ikke hold pusten. Regnskapsfører er regnskapsfører for hele gjengen – også Rehmans ektefelle, og enkelte andre. Det var forøvrig samme regnskapsfører som anbefalte konkursrammede Rehman å etablere sitt selskap med base i London, siden hun var konkurs og ikke hadde lov til å starte nytt selskap her.
I 2019 ble det opprettet trekk i lønnen på 500.000 til Shabana Rehman, for å dekke opp for konkursen fra 2009. Se også neste spørsmål.

18. Spørsmål: Informerte du styret om at du fortsatt betalte for konkursen fra 2009, da de utpekte deg til daglig leder?
(Svar: …)
Når ble det opprettet trekk i lønnen din på grunn av dette?
(Svar: Januar 2019. Se rapport fra Ernst & Young. Red.)

Hvor mye gjenstår av din konkursgjeld – jf. at du tidlig påsto at du hadde fått kontroll over økonomien din, så du skulle betale det utestående – for omkring 10 år siden?

Shabana Rehman fortalte media i 2009 at hun skulle rydde opp i økonomien etter konkursen samme år.

19. Spørsmål: Synes du det er greit at andre personer får 15-16 årlige millioner av skattebetalernes penger, som de ikke kan eller skal måtte redegjøre for, og at regnskapene skal være preget av «skjønnhetsfeil», som burde vært politianmeldt for å vurdere om de er straffbare?
Kan du nevne noen organisasjoner du mener fortjener den samme tilliten?
Hva med Minotenk? HRS? Islam.net? Frihetsforbundet til Resett? SIAN?
Om du mener noen av disse organisasjonene ikke bør få den samme støtten:
Hva begrunner du det i?
Hva begrunner du det i om du mener noen av dem burde få denne støtten?

Svar:

20. Spørsmål: Hvorfor har du alliert deg med ytre høyre, som tidligere «spaltist i Norgesavisen» og lignende?

Svar: Siden spørsmålet ikke ble fremført, så får vi finne svaret selv. Et alternativ: man tar de vennene som byr seg …?

21. Spørsmål: Hvorfor videresender du varsler TIL Født fri om deres nye venner, som Født fris medarbeidere og støttespillere selv innså at var så langt ute som beskrevet, til dem det varsles om?

Svar: For å jæklas fordi noen har forholdt seg til fakta som Ernst & Youngs rapport er full av, i motsetning til vrøvlet fra forkjemperne for Født fri?

Shabana Rehmans bror roste meg tidligere for min klare holdning til blant annet Resett, som iscenesatte forestillingen om at hun liksom skulle besvare spørsmål.

22. Spørsmål: Hvordan stiller Født fri seg med hensyn til personvernet?
Kan publikum ha tillit til Født fri – om dere skulle gjenoppstå?

Svar: Jeg fant igjen min private epost til Født fri (og ikke til Shabana Rehman, da stiftelsen hadde en organisasjonssekretær på dette tidspunktet), på Facebook-siden til en person som titulerte seg «spaltist i Norgesavisen», og som skrøt av sine innlegg hos Resett. Det viste seg at Shabana Rehman personlig hadde videresendt min private, vennlige henvendelse om forhold hun senere er blitt konfrontert med av andre.
Venner av meg og deres arbeidsgivere ble så kontaktet av Rehmans nye venner, og avkrevd svar på hva jeg hadde tillatt meg å skrive til Født fri.
Til tross for at hun ble kontaktet av de andre som advarte henne mot de samme, dukket hun opp i kommentarfeltet hos sine nye radikaliserte venner, med en furten kommentar om babysitting i stedet for å svare dem som uttrykte sin bekymring for hennes overgang til den mørkeste høyresiden.

Shabana Rehman besvarte aldri kontakten med advarslene mot hennes nye venner, men furtet i kommentarfeltet til de nye vennene. De er så langt fra hennes tidligere mandat som det er mulig å komme.

23. Spørsmål: Hvorfor blokkerer du dem som stiller deg kritiske spørsmål?

Svar: intet svar er også et svar.

Shabana Rehman har – i likhet med sine nye venner i Resett – blokkert meg fra alle sosiale medier. Artig at hun snakker om å møte kommentarfeltet. Få har vel vært vitne til et mer silt og utelukket kommentarfelt, enn det hun var villig til å møte.

24. Spørsmål: Hvorfor anmelder du dem som har snakket om realitetene i Født fri-saken? (Meg, minst en av varslerne, og Trond Ellingsen, sikkert flere.)

Shabana Rehman ble «belønnet» av Oslo tingrett for denne sjikanetråden om etterforskerne fra Ernst & Young, hvor hun opplyste om at hun hadde anmeldt(!) tidligere styreleder i Document.no, Trond Ellingsen:
«For ordens skyld vil retten også peke på ulempene EY har anført at bevisutleveringen vil skape for EY. Rehman har ifølge EY allerede hengt ut EYs ansatte, med navn og bilde, i sosiale medier på en slik måte at det har medført personlige konsekvenser for dem det gjelder.» 20-136821TVI-OTIR, desember 2020.

25. Spørsmål: Hvordan har det gått med anmeldelsene? Er noen blitt straffeforfulgt, eller er alle henlagt fordi det ikke er straffbare forhold?

Svar: Anmeldelsene av meg er i hvert fall henlagt, fordi det selvfølgelig ikke er straffbart å omtale Født fri-saken. Shabana Rehman skrev også til politiet at hun var medlem av den regjeringsoppnevnte Ytringsfrihetskommisjonen, og hun mente på den bakgrunn at politiet tok feil når de tillot meg å delta i den offentlige debatt, som ytringsfriheten er ment å verne, og gi også meg tilgang til.
Hun ba om at jeg ble ilagt besøksforbud mot henne, siden min gamle uvenn i politiet sørget for at jeg fikk avslag på våpensøknad i 2014. Man kan bare undre seg over hva som får kjendisen til å fordype seg i mitt privatliv, og grave opp et avslag på en våpensøknad.
Skjermdumper fra få minutter etter mine lovlige ytringer, sier vel sitt.

Shabana Rehman om meg hos en av sine nyeste venner i anti-barneverns- og ytterste høyre-miljøet. Saken ble henlagt fordi det selvfølgelig ikke er straffbart å omtale Født fri-saken og realitetene.
Skjermdumpene hun leverte til politiet, viser at hun overvåker meg svært nøye, og at det har pågått i mange måneder: flere var tatt noen få minutter etter at jeg skrev dem, med start i september 2020. Hun klarte aldri å legge frem noe truende, så påstandene om at jeg måtte ilegges besøksforbud, var bare ondsinnet og for å hevne seg over at jeg har påpekt noen logiske brister i Født fris narrativ om Født fri.
Som takk for de falske anmeldelsene, vil jeg selvfølgelig kle av stiftelsen mer. Det er uendelig mye å ta av.

Selv Shabana Rehmans bror forsvarte ytringsfriheten for et par år siden. Her anerkjente han meg for min kritikk av Resett, hvor søsteren nå har funnet seg nye venner.

26. Spørsmål: Hvorfor krever du at deltakere i den offentlige debatt skal ilegges besøksforbud mot deg, fordi de har fått avslag på våpensøknad for mange år siden?
Føler du deg truet av at noen stiller spørsmål ved Født fris pengeforbruk?

Min egen skjermdump fra en time etter at jeg skrev, da Shabana Rehmans bror og våpendrager etterhvert slettet og blokkerte alle oss som henviste til realitetene, og begrunnet våre meninger.
Dette er også lagret i webarkiv, hvilket må være litt kjedelig for Rehman og hennes narrativ om hets fra min side.
Jeg liker å snakke sak.

Spørsmålene vil også bli publisert i sosiale medier og på blogg, så publikum kan få vite hva Shabana Rehman velger å svare på, og hva hun eventuelt svarer på disse spørsmålene.

Vennlig hilsen

Kristin Bruun

Shabana Rehmans bror om Født fri-varslerne. Det har ikke sluttet å forundre meg at han var så godt informert om hvem de var, og om deres forhold innen Født fri. Har Født fri overholdt taushetsplikten?

Til arbeid med et åpent sinn

Shabana Rehman svarer spaltist i den høyreradikale bloggen Resett at hun går inn i saken med et åpent sinn. Man har forstått av Rehmans publiseringer og anmeldelser for tøyseting, at «et åpent sinn» etter hennes målestokk, er noe helt annet enn i befolkningen forøvrig. Det sies jo at Shabana Rehman er unik. Jeg tror vi kan fastslå det etter dagens seanse.

Gleder meg til svar på spørsmålene! Forstår at «et åpent sinn» i Shabana Rehmans verden innebærer blokkering av dem som stiller spørsmålene hun nå lover svar på.

En kommentar om “Spørsmål til Shabana Rehman i nettmøte via Resett

  1. Kan man håpe på et like klargjørende og ærlig svar som Rune pleier å komme med?

    «Hei! Jeg heter Rune Fardal og jeg fikk diagnosen PSYKOPAT! Dessuten var jeg både egoistisk, dominerende, manipulerende. Diagnosen fikk jeg av lege Trude Hetland som jobber ved Omnia legesenter i Bergen. Påstanden/diagnosen dukket opp i en sakkyndig rapport skrevet av «spesialist» i klinisk psykologi, Eli Hallaråker, i Bergen»

    Likt av 1 person

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..