En «sindig og konfliktdempende» anti-barnevernaktivist som ikke er narsissist!

Den kjente ikke-psykologen Rune Fardal, som er helt uten ekspertise i psykologfaglig (og) sakkyndig arbeide, samt ivaretakelse av barn, har publisert opptak av sin monolog fra et møte med barnevernet, i sak hvor han åpenbart mener han hjelper familien.

Fardals støttespillere deler den ulovlige publiseringen, og vi kan lese at dette er Rune Fardals «sindige og konfliktdempende samtale med barnevernet som krever å få omsorgen for en jente på 17 1/2 år».

Ingen av støttespillerne omtaler det som kommer frem i den angivelig sindige og konfiktdempende samtalen: mor  har rømt med barnet, og det er barnevernssaker på flere av mors barn. (Som ikke har vært med på rømning.)

Saken er godt kjent fra sosiale medier, både på grunn av avsløringer fra et miljø som først hadde tillit til Fardal og støttespillerne, og fordi Fardal fortsetter å publisere om navngitte familiemedlemmer.

En offentliggjort samtale som er unntatt offentlighet

Det er vanligvis referatforbud fra slike samtaler. Jeg anonymiserer de involverte, utenom den kjente ikke-eksperten på narsissisme og alvorlig personlighetsforstyrrelse. Så langt har han kun «vurdert» og «analysert» personligheten til personer som er uenige med, eller kritiske til ham.

Jeg venter en fullstendig fardalsk «sakkyndig rapport» for familien han – eh – hjelper – i dette tilfellet. Det kan bli interessant, da de fleste som har lest «Dr. Fardals» «utredninger» av dem han definerer som sine fiender, vet hvordan han fremstiller menneskelig fortvilelse, frustrasjon, respons på krenkelse.

SPOILER: Jeg er ironisk: jeg venter ingen av Fardals notoriske «rapporter» om denne familien, han lager disse kun om dem han er sint på – og det er kvinner han tiltrekkes av, som avviser ham, og/eller kritiserer hans ytringer, eller de ekle mennene som harselerer med hans selverklærte ekspertise, særlig innen psykologi.
(I senere tid har han utvidet «fagområdet» til å inkludere miljø og klima, samt vaksiner. Og covid-19, som han påsto han hadde testet seg for, selv om han ikke trodde på diagnosen.)

Samtale The Rune Fardal-way

Her følger utskrift av opptaket – skulle jeg ha sitert feil, eller kan du bidra med det jeg ikke fikk tak i, så ta kontakt! 😊

Rune Fardal: Har dere vurdert hvordan deres tilstedeværelse i (kysselyd) (barn) og (mor)s liv påvirker det som dere nå påstår er bekymringsfullt?

Barnevernet: Det vil jo selvfølgelig være en vurdering i enhver sak, – (blir avbrutt av Fardal)

Rune Fardal: Jamen har dere vurdert det, det var det jeg spurte om.

Barnevernet: Mm (bekreftende), vi har vurdert det.

Rune Fardal: Dere har vurdert det, og det har dere funnet ikke har betydning for det dere mener – du kalte de for flukt – altså – det hakke betydning for det at de egentlig prøvde å holde avstand til dere?

Barnevernet: (Uforståelig)

Rune Fardal: (påståelig, virker irritert – i munnen på hun som snakker) Jamen har – (blir avbrutt)

Barnevernet: Jamen hør nå!

Rune Fardal: Burde ikke i det hele tatt det – kan være – et dilemma her?

Barnevernet: Ja?

Rune Fardal: Ja, asså – la oss nullstille dette her litt! Hvis dere ikke var inne i (barn) og (mors) liv, hadde hun da ikke gått på skolen? Hadde det vært bekymring rundt flytting? Hadde det da vært bekymring rundt psykisk helse? Hadde det vært bekymring at hun – ifølge (uklart) – skal ha påstått at mange forfølger henne – æh – vi vet jo hva som skjer på Facebook på (uklart) disse trollene, og alle disse meldingene (uklart: dere? De?) har fått over lang tid, og da er spørsmålet:
Hadde det vært bedre for de – hun er snart 18 – advokaten nevnte det –

Rune Fardal ble beskrevet av politiet: ekstrem til å plage mor.
Fardal publiserte politiets rapport fra hans egen skilsmisse. «Far har vært ekstrem for å plage mor.»

Barnevernet: (Bekreftende) Mm, ja – (blir avbrutt)

Rune Fardal: å legge ballen litt død? La disse få ro til å ss- få en rot ned i bakken

Barnevernet: (Undrende?) Hm …

Rune Fardal: – fordi at det er jo åpenbart at deres tilstedeværelse, frykten for hva dere kan finne på – eh – kanskje litt sånn dramatisk tenkning rundt det – som egentlig skaper deres bekymring?
Fordi dere mener da at de er sånn – som dere sier.

Barnevernet: (Åpent?) Mm (blir avbrutt)

Rune Fardal: Men årsaken til at de er sånn, er at dere er inne i livet deres. Ikke at noen terroriserer (mor) og (barn), eller løper rundt og skal ta de eller noe som helst, det – det de opplever – er at dere er en trussel mot dems fredelige liv.

Barnevernet: (bekreftende) Mm

Barnevernet: Og – som advokaten sa – nå er det snart 18 år. Da er dere egentlig satt på sidelinjen. Eh – kanskje burde dere bynt å fokusere på at denne familien – hvertfall disse to – skal få ro. Det vet utmerket godt hva de har vært igjennom, det kan man lese egentlig over alt , eh (ler) – og – det er det aspektet jeg kanskje spurte da – har d vurdert det seriøst?

Og nå nytter det i- som dere kjenner det siste skrivet fra – fra – eh – barne- og familiedepartementet tiende i sjette – nå nytter det ikke å si barnevernet har vurdert at, nå må dere komme opp med noe faglig begrunnelse som ligger bak.

Rune Fardal forsøkte å svindle seg inn på psykologistudiet ved Universitetet i Bergen ved klønete forfalskning av vitnemål fra videregående, etter å ha fremstilt seg uriktig som psykologistudent ved samme universitet i flere år.

Barnevernet: (Begynner) D-

Rune Fardal: Og det ække – det er ikke fullt så enkelt lenger. Og det er da jeg kaster inn denne – eh – ballen: er det kanskje best å la disse to kanskje få litt fred for denne bekymringen som nå ligger? Det er egentlig det samme som (de?) har fått tidligere: Henlagt av fylkesnemnden, gitt de begrunnelsene fylkesnemnda ga med symbiose og whatever, for det er ikke så mye forandring.

For det det nå kjører til, det er jo egentlig å klinsje disse frontene enda verre.

Og det er dæff- i den settingen jeg spør – er det kanskje lurt å – hvis det ikke er noe konkret å veldig alvorlig bekymring, og det så det ikke ut som det var (skriptus fartus???? Uforståelig) advokaten – kanskje dere skulle roe dette litt ned, få det på et lavere plan, i stedenfor før dere har snakket med (barn) før dere har snakket med (mor)  – før dere egentlig har fått historien rundt politiet på dette kjøpesenteret, som det er fullt opptak av, så vi vet nøyaktig hva som har skjedd – eh – få det ned på et lavere nivå.

Nå har dere plassert det oppå 4.12, og det er egentlig å si at nå er det full krig.

Dere kjenner disse – (hånlig fnys) – disse kvinnene, de har vært gjennom mye, rett og urett, whatever, de har vært gjennom fryktelig mye, dere drar de nå inn i enda mer – i god visshet om – at om et par måner, så er dere ute av deres liv.

Og igjen – er det – har dere vurdert denne måten å se det på? (Hvilken måte? Det er uklart hva som er RFs poeng. Red.)
For (barn) lider ingen nød. (Barn) er ikke blitt tynn, hun er ikke blitt tjukk, hun er fullt oppegående, hun tenker selvstendig, eh – jeg har snakket med henne stadig vekk, jeg har sett henne over – helt fra 2018 – vi hadde (barnevernet forsøker å si noe) første intervju når jeg snakket med disse, eh, slik at det er det jeg prøver å kaste inn en ball her – for å – æh – lage det – for i henhold til barnevernloven, så skal dere løse saken – eh – på minst mulig oppdrivende(!) måte, altså på det enkleste nivået, ikke dra det opp, men nå kjører dere det rett opp i 4.12 – eh – det har ikke vært forsøkt tiltak – et tiltak som hadde garantert hjulpet – både mor og (barn) – gå vekk. La de være i fred.
(Stemmen knekker)
De klarer seg bra, men de – de opplever at dere er på de hele tiden, og selv om dere ikke egentlig kanskje er det, så opplever de det sånn!

Rune Fardal legger ut mye gøy om seg selv. Et år kom han på fjerde plass i et løp. Regnet bakfra. Det skal han ha.

Mor skriver at hun vil ta livet av seg – bagatellmessig

Rune Fardal: Og når denne kommer, så er jo nettopp det en bekreftelse på at det de opplever stemmer. For – for alt det som kommer på Facebook, det – det – antakelig skjønner dere også at det er krefter bak som ikke vil disse to noe godt. Og mye av det som kommer der, fører til en frustrasjon – som mor skriver at «nå orker jeg ikke mer», «nå vil jeg ta livet mitt» eller om whatever, men alt dette har – dette trykkes fram – av det – disse nettrollene og det – den kraften som ligger bak på alt dette her.Rune Fardal: For ingen av de kjenner disse to. Ingen av de som kommer med disse spydige kommentarene og falske meldingene, kjenner disse to! De hakke – (dame snakker) – de hakke møtt de en gang! Men de vil de vondt, fordi det antakelig er krefter bak, som pusher de, og så er det noen som synes det er gøy å tråkke på mennesker (ler litt) i egennytte. Har dere vurdert den dynamikken?

Og det er det jeg legger fram for dere nå, på vegne av (barn), for hun ønsker ro i livet sitt, hun ønsker å kunne begynne på skole, hun ønsker å ha ett sted å bo, hun ønsker å komme i kontakt med vennene sine uten å se seg over skulderen: kommer politiet, er det barnevernet, hvem er det som kommer?Du sa selv at – det var eh – at hun har – eh – nevnt – førti stykker som har forfulgt henne – hvor kommer disse tankene fra? De – de kommer jo fra – det gamet som skjer her nå – og det er i den settingen – få dette litt lavere ned – det er ingen som taper noe ansikt – no notting her, men dere hadde vist veldig faglig – hva skal jeg si – kompetanse – ved å gå – å vurdere deres egen vurdering.

Fardals støttespillere tydeliggjør, så ingen skal unngå å forstå hvem han snakker om.


Rune Fardal: Det er liksom den høyeste videnskap, altså etterprøve å – å etterprøve man selv – også får med alle brikkene, og tenke hm? Kanskje, kanskje har en andre løsning som er bedre. Så det vil jeg at dere skal ta med dere.

(Kvinne – muligens barnevernet – lager lyd, mulig bekreftende)

Rune Fardal: For – eh – går dette videre, så (pause) så vet man litt dynamikken hva som kommer

(Kvinne – muligens barnevernet – lager lyd, mulig bekreftende)

Rune Fardal: og det er det i hvert fall ikke til hennes beste

Barnevernet: Ikke sant?

(Tekst dukker opp på videoen:
«Barnevernet fortsetter kverne på samme melodi»)

Barnevernet: Og – og det er jo nettopp dette vi ønsker at fylkesnemnda også skal se på – sammen med oss. Og – vi merker også at det er en del ungdom som i voksen alder kommer og sier: hvorfor var det ingen som så meg. Hvorfor var det ingen som hjalp meg?

(Tekst dukker opp på videoen:
«Her drar barnevernet Christoffer kortet»)

Barnevernet: Ikke sant? Jeg sjøl kunne ikke si fra!

(Tekst dukker opp på videoen:
«Fullstendig irrelevant for denne saken»)

Barnevernet: Noen må – må ta det grepet. Ikke sant – (blir forsøkt avbrutt, holder på ordet) – og det er det – det er det vi på en måte nå ønsker å bidra med å kunne gi (barn) den muligheten.

Rune Fardal: Burde dere hørt stemmen hennes.

Barnevernet: (bekreftende) Mm

Rune Fardal: Om det er det hun egentlig vil? Eller om det er ro i livet sitt, slik at hun kan være den ungdommen hun egentlig er?

Barnevernet: (Mmm-er bekreftende)

(Tekst dukker opp på videoen:
«(Barn) 18 om noen mnd»)

Rune Fardal: Også få – få – få ro? Om noen måneder så – så er hun der – og da – stiller jeg litt spørsmål om hvorfor man kommer, altså hva er hensikten, hva er motivet for å dra i gang en ny sak. Er det for å skape uro på den oppkommende (annet barn-)saken? Æh – er det andre grunner? Jeg vet ikke, vi kan bare spekulere, men – man tenker jo sitt, ikke sant?

Altså – alt handler om strategi og planlegging og skal vinne saker og whatever,  og det er klart  at med de føringene som nå ligger ifra EMD, Høyesterett og departementet sist nå, så – så er det klart, det kreves litt mer fra barnevernet, særlig dokumentasjon, faglig begrunnelse. Det nytter ikke lenger å si vi er bekymret for at,  for da får du spørsmålet «hva er grunnlaget for den bekymringen», «har du snakket med jenta, sett har du sett henne, i det hele tatt noen konkrete holdepunkter».

Barnevernet: Og det er nettopp dette vi tenkte at vi skal få hjælp av Fylkesnemnda til

(Tekst dukker opp på videoen:
«(Barns) rettssikkerhet
Takk for at du hørte på»)

Barnevernet: sånn at (barns) rettssikkerhet blir ivaretatt (tones ut)

Jeg er heller ikke så veldig imponert over barnevernet, men på den annen side – hva kunne de ha sagt?

Å kritisere Rune Fardal

Rune Fardal er ikke kjent for å ta lett på kritikk. Ifølge ham selv, tåler ikke narsissister og psykopater kritikk.

Fardal ble som forventet svært krenket over den første dom i søksmål om ærekrenkelser. Han publiserer selvfølgelig ikke hva advokaten faktisk skrev, og det kan være like greit. Her er det åpent kommentarfelt, og han er hjertelig velkommen til å si sin mening, også i et innlegg, om han skulle ønske det. 😊

3 kommentarer om “En «sindig og konfliktdempende» anti-barnevernaktivist som ikke er narsissist!

 1. Hei! Jeg heter Vladimir Putin og jeg fikk diagnosen PSYKOPAT! Dessuten var jeg både egoistisk, dominerende og manipulerende. Diagnosen fikk jeg av lege Maria Milosevic som jobber ved Omnia legesenter i Moskva. Påstanden/diagnosen dukket opp i en sakkyndig rapport skrevet av «spesialist» i klinisk psykologi, Svetlana Svetlanaskoja, i Smolensk.

  Liker

 2. En annen som er verdt å følge med på er Fardal-våpendrager Elin Gregussen.

  I 2000 ble Otto Gregussen fiskeriminister. Espen Beranek Holm i Hallo i uken (NRK) hadde følgende kommentar:

  «Gå og gre gussen din!»

  Er mitt standardsvar til Elin Gregussen.

  Liker

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..