2015-12-10_22-57_lindanoor-blokkerer-bruun-hvilke-logner

Løgner, ytringsfrihet og islams voktere

Kristin Bruun lyver, sa Linda Noor etter å ha blokkert meg fra sin Facebook-side. Hva jeg skal ha løyet om, er fortsatt hemmelig. Episoden fant sted i desember 2015. I ettertid har Linda Noor også blokkert meg fra den statsstøttede «minoritetspolitiske tenketanken» Minotenks Facebook-side, uten at jeg kan huske å ha skrevet der.

Etter mange purringer fikk jeg til svar at blokkeringsgrunn var mine «skriverier» om «vår daglige leder». Det viste seg senere at det var daglig leder Linda Noor som selv skrev mailen.

Skal statsstøttede organisasjoner kunne beskytte seg mot kritikk gjennom å utelukke folk fra debatten?
Linda Noor mener åpenbart det, og fikk meg utestengt fra Verdidebatt også for min kritikk av hennes ufine personangrep mot en frafallen muslim, altså en slik Noor hadde ment at skulle straffes med døden.

Etter purringer mottok jeg endelig svar på blokkeringsspørsmålet:

Hei Kristin

Vår Facebook-side er et sted vi informerer om våre aktiviteter og deler stoff vi mener er relevant. Det er en ren informasjonskanal og ikke en debattside. Vi har lav terskel for å blokkere personer som trakasserer våre ansatte (jf. dine skriverier om vår daglige leder), da dette ikke er noe vi prioriterer å bruke vår arbeidstid på å moderere.

Saklig kritikk og innspill er velkomment på e-post.

Med vennlig hilsen

administrasjonen i Minotenk
(25. april kl. 19:40)

Mine «skriverier» har neppe vært behagelige, men jeg har aldri tatt dem verken på Minotenk eller Linda Noors side. Siden jeg – i motsetning til Linda Noor – har fått med meg alminnelig dannelse og oppdragelse, er jeg stort sett høflig på andres sider, og tar bremsen av på mine egne når jeg føler behov for det. I motsetning til Noor gir jeg også samtlige omtalte adgang til å imøtegå, gjerne på den måten de måtte velge selv.

Lindas sure mail

Jeg besvarte det som viste seg å være Lindas sure mail med spørsmål om hvor mine «skriverier» befant seg. Selvsagt har jeg ikke fått svar, enda Linda Noor skrev at «Saklig kritikk og innspill er velkomment på e-post»:

Emne Re: Fwd: Blokkert fra Minotenks Facebookside
Avsender Kristin B. Bruun
Mottaker post@minotenk.no
Dato 26.4.2017 01:38

Hei, takk for svar Hvor har jeg trakassert deres ansatte, som mine «skriverier om (deres) daglige leder»?
Jeg har gitt saklige tilsvar eller kommentert med satire det hun har ytret i det offentlige rom, i opinionsdannende hensikt.

I Norge er ytringsfriheten ett av våre viktigste prinsipper. Det skal svært mye til for at man kan utelukke debattanter fra offentlige fora for ytringer bare fordi man ikke liker meningene de ytrer. Jeg har gjentatte ganger konfrontert deres daglige leder med hennes egne utsagn i offentligheten, og opplever at hun ikke evner å svare.

Det er et faktum at ofrene for deres daglige leders gjentatte sjikane og usanne anklager ikke har blokkert henne, men samtlige har imøtegått hennes tidvis ærekrenkende påstander. Dere må ha veldig gode grunner for å utelukke en samfunnsdebattant på denne måten, og jeg ser meg nødt til å følge opp saken om dette ikke opphører.

Deres daglige leder forventes å evne å føre en normalt vettug debatt, selv om hun møter stemmer som er uenige med og ikke minst kritiske til hennes stadige personangrep, eller demonstrasjon av sin manglende kunnskap (som i saken om jomfrutesting) eller lignende.

Vennlig hilsen
Kristin B. Bruun

For å hevne seg, har Linda Noor meldt seg inn i korpset av de nå fire som oppsøker alle «Kristin Bruun-kritiske» debatter, for å trykke liker. Linda Noor fremstiller seg som en av Norges mektigste kvinner, som inviteres flere ganger til både det saudi-arabiskdominerte FN og det hvite hus. Jeg føler meg litt smigret: jeg er bare en ganske vanlig privatperson, som deltar i samfunnsdebatten med tegninger og tekster.

Det rabler for Noor

18. juni i år publiserte Linda Noor en sjikanetråd om meg til tross for at jeg er blokkert. «Tenketank»-lederen demonstrerte at det har raknet fullstendig for henne: nå tror Linda Noor at jeg leder Islam Net!
Hensikten var nok å hevne seg, siden hun åpenbart ikke klarer å møte meg i en saklig debatt, og derfor står uten tilsvarsmulighet når jeg kler av henne.

Lederen i Islam Net og lederen av HRS er omtrent like begeistret for meg. Det tar jeg som et sunnhetstegn..
Linda Noor i Minotenks offisielle kanal 18.06.2017

De aller fleste vet at leder av Islam Net er en mann som heter Fahad Qureshi, og som Noor har en langvarig konflikt med. Alle vet at jeg ikke leder Islam Net.

Det rabler for Linda Noor
Stakkars Linda Noor. Det ble åpenbart for mye for henne, så hun trodde til slutt at hun var «kringsatt av fiender», og at jeg var blitt Fahad Qureshi i Islam.net. Bloggposten hun viser, er ganske avslørende for henne selv og ektefellen Ali «Derfor hater jeg jøder» Chishti.

Linda Noors løgner

I sjikanetråden fremsatte Linda Noor påstander om blokkeringen av meg, og telefonsamtalen. Disse slettet hun igjen. Hun ringte også rundt med  ærekrenkende og usanne anklager om meg klokken fire om morgenen.

Jeg har ikke bestemt meg for om henne opptreden skal få et juridisk etterspill, fordi jeg tror at hun trenger en annen type fagfolk siden vrangforestillingene og hatet er blitt så ekstremt som dette. Kanskje hennes enevelde i den angivelige «tenketanken» Minotenk bør oppheves, og at andre stemmer bør styre ihvertfall mens hun er i permisjon? Det er tross alt du og jeg som betaler henne.

Linda Noor raser mot Bruun kl. 4 om morgenen
I tillegg til skriveriene om blokkerte Bruun kl. 4 om morgenen, ringte Linda Noor rundt med grove, ærekrenkende (usanne) anklager mot Bruun. Disse kommentarene slettet Noor ganske raskt. Her blir hun konfrontert med at hun kun tar utdrag, og ikke fremstiller saken korrekt.

 

Linda Noor slettet alle som ikke jattet med henne i sjikanetråden om meg. Her påsto hun at jeg hadde ringt henne personlig om kvelden. Man ser av min første mail til Minotenk (nedenfor) at det er usant: samtalen med Minotenk var nettop avsluttet da jeg skrev kl. 15:49.

Linda Noors løgner
Linda Noor lyver så det renner om Kristin Bruun. Ifølge Noor ringte Bruun henne på kvelden og skjelte henne ut. Noor slettet disse kommentarene etter å ha lest at blokkert Bruun korrigerte fra sin Facebook-side. Hoen oppfattet saken korrekt, Bruun ble blokkert grunnet «vanskelige» spørsmål om hvor Linda Noor fikk den ekstreme oppfatningen om dødsstraff for apostasi.

 

Linda Noor vil ha seg frabedt at nett-mobbeofrene hennes tar til motmæle, og slettet den første kommentaren som formidlet mitt tilsvar uten kommentar:

2017-06-19_17-46_henningrutledal-publiserer-kristinbruun-tilsvar-hos-lindanoor-slettes-umiddelbart

 

The usual suspects

Linda Noor har fått to umake venninner, som tilhører min mest trofaste leserskare. Det ser ut som om de har radaren vendt min vei bestandig, for hver gang det dukker opp en sjikanetråd, kommer disse to forutsigbart og trykker liker på all sjikane av meg, og de bidrar med sine egne kommentarer. De ser også ut til å skjermdumpe og spre alt jeg skriver, hvilket jeg synes er nesten hyggelig. I dag bor jeg på hemmelig adresse på grunn av den ene.

Vis meg dine venner, og jeg kan si hvem du er, Linda.

Åse Kari Kobbersletten, Irene Hov og Linda Noor har funnet tonen
The usual suspects – vis meg dine venner, og jeg kan si hvem du er!

Epost-korrespondansen Minotenk – Kristin Bruun

Jeg ringte Minotenk i arbeidstiden 15.12.2015 for å få svar på hva jeg skulle ha løyet om, etter daglig leder Linda Noors påstand. Det var Linda som selv tok telefonen, uten å si et ord om møte. Samtalen er dokumentert.

I samtalen var jeg vennlig, men klarte ikke å la være å le da Linda i en strøm av utskjelling plutselig belærte meg om alminnelig folkeskikk og dannelse! Det var liksom rette vedkommende. Jeg har fått fransk oppdragelse i Norge, hvilket betyr langt høyere krav til oppførsel og manerer som i «dannelse», enn hva den jevne nordmann lærer.

Her er min første mail til Minotenk, selvsagt ikke besvart. Klikk på vedleggene for å se. Legg merke til klokkeslettet, og se på Lindas påstander ovenfor om når på døgnet jeg skulle ha ringt henne, og at at hun liksom satt i et møte. Uthevingene er lagt til nå:

Emne Hengt ut av Linda Noor som løgner – krav om sletting av påstand, beklagelse
Avsender Kristin B. Bruun
Mottaker post@minotenk.no
Dato 15.12.2015 15:49

Viser til nylig avsluttet samtale med Linda Noor, hvor hun heller ikke viste vilje til å begrunne anklagene mot meg om at jeg er en løgner. Jeg ba henne høflig om å fjerne påstandene, og ble skjelt ut som svar. Det er jeg ikke komfortabel med, og fastholder at hun må fjerne påstanden, og at jeg utber meg en beklagelse.

I telefonen ble jeg belært på en ubehagelig og ikke så rent lite uforskammet  måte om høflighet og hvordan man ikke skal ta kontakt med andre mennesker i Norge. Jeg foreslo for Linda Noor at hun skriver kravene til kontakt med henne på et sted alle kan se det, slik at vi som forholder oss til normale omgangsformer slipper å bli skjelt ut fordi vi ikke er «inne» i hennes verden og normer for samhandling.

Etter at jeg etterkom Linda Noors krav om å google henne (se vedlagte samtale hvor jeg fastholdt at jeg ønsket svar fordi jeg ikke fikk svar, og altså skal ha løyet ved å si at jeg ikke fikk svar), har jeg sett at hun trakasserer andre enn meg. Blant annet har hun invitert til et rituelt måltid, og hengt ut dem som valgte å ikke komme på en slik måte at folk tok til motmæle.
Det er kanskje «innafor» i LInda Noors verden å oppføre seg sånn, for meg er det utenkelig.

Man tar det man har usnakket med den det gjelder, ansikt til ansikt, ikke i fora man har blokkert motpart fra og på en slik måte at den det gjelder er avskåret fra å uttale seg og rydde opp i eventuell misforståelser.

Jeg har aldri ment å forulempe noen, og jeg vil ha meg frabedt å bli hengt ut som en løgner, med mindre dette kan dokumenteres. Siden Linda Noor har blokkert meg fra veggen, har jeg ingen sjanse til å ettergå hennes påstander som hun fremsatte på telefon i dag, og som ikke kom i forumet hvor samtalen fant sted. Hun skulle ha lagt ut en lenke som skulle ha gitt meg svar på de spørsmålene jeg har. Vedlagt dokumentasjon av mine påstander.

Hvis dette er å spamme noen, kan jeg bare beklage. Min hensikt har vært å begrunne mine spørsmål, da det virket som om Linda Noor misforsto og trodde jeg var ute etter å «ta» henne. Jeg trodde det var derfor hun ble så fiendtlig i stedet for ganske rolig å informere meg og hele det norske folk om veien inn i og eventuelt ut av ekstreme holdninger.

Jeg håper jeg kan få svar på mail, og at påstandene om meg som løgner kan fjernes og beklages. Jeg har aldri løyet om Linda Noor, som for meg er en ganske ukjent dame. (Jeg har først den siste uken bitt meg merke i henne, og har ikke fått det beste inntrykket, særlig ikke etter utskjellingen på telefon i dag. Jeg liker ikke å bli skjelt ut, mistenkeliggjort, karakterisert på den måten jeg opplevde nå igjen. Det er fint om Linda Noor kan vise hvordan hennes høflighet og dannelse og normal-adferd fungerer, og beklage at jeg opplever å bli urettmessig hengt ut på sjikanøst vis (løgner), og å bli trakassert når jeg forsøker å gi henne en real sjanse til å rydde opp ved å ta en telefon. Og blir henvist til å skrive mer.

Jeg synes dette er trist, og er skuffet over Linda Noors opptreden. Håper dette nå blir ryddet opp. Vedlegger spørsmålene jeg stilte nederst, i håp om at hun når hun har fått det litt roligere, vil ta seg tid til å besvare dem. Det er mange med meg som lurer.

Vennlig hilsen
Kristin B. Bruun»

Eposten ble aldri besvart.

 

Utestengt og blokkert som hevn

I april i år oppdaget jeg at jeg var blokkert fra Minotenks Facebook-side. Jeg kan ikke huske at jeg noensinne har skrevet noe der, så dette forundret meg. Jeg skrev til Minotenk og spurte 19. april, uten å få svar. 25. april purret jeg.

Den 25. april 2017 kl. 14.37.47  skrev Kristin B. Bruun:

Hei, imøteser Minotenks redegjørelse for dette.
Vennlig hilsen

Kristin B. Bruun

——– Opprinnelig melding ——–

Emne: Blokkert fra Minotenks Facebookside
Dato: 19.4.2017 08:32
Avsender: Kristin B. Bruun
Mottaker: post@minotenk.no
Hei,
jeg ser at jeg er blokkert fra å skrive på Facebook-siden til Minotenk. Hva er årsak til dette?

Vennlig hilsen

Kristin B. Bruun

___________________

LInda Noor svarer på vegne av Minotenk:

Hei Kristin

Vår Facebook-side er et sted vi informerer om våre aktiviteter og deler stoff vi mener er relevant. Det er en ren informasjonskanal og ikke en debattside. Vi har lav terskel for å blokkere personer som trakasserer våre ansatte (jf. dine skriverier om vår daglige leder), da dette ikke er noe vi prioriterer å bruke vår arbeidstid på å moderere.

Saklig kritikk og innspill er velkomment på e-post.


Med vennlig hilsen

administrasjonen i Minotenk»
(I ettertid har Linda Noor innrømmet at det var henne som skrev denne sure mailen, og at hun personlig har blokkert meg.)

 

Jeg svarte på eposten da jeg leste den, og venter fortsatt på svar:

Emne Re: Fwd: Blokkert fra Minotenks Facebookside
Avsender Kristin B. Bruun
Mottaker post@minotenk.no
Dato 26.4.2017 01:38

Hei, takk for svar

Hvor har jeg trakassert deres ansatte, som mine «skriverier om (deres) daglige leder»?

Jeg har gitt saklige tilsvar eller kommentert med satire det hun har ytret i det offentlige rom, i opinionsdannende hensikt.

I Norge er ytringsfriheten ett av våre viktigste prinsipper. Det skal svært mye til for at man kan utelukke debattanter fra offentlige fora for ytringer bare fordi man ikke liker meningene de ytrer.
Jeg har gjentatte ganger konfrontert deres daglige leder med hennes egne utsagn i offentligheten, og opplever at hun ikke evner å svare.

Det er et faktum at ofrene for deres daglige leders gjentatte sjikane og usanne anklager ikke har blokkert henne, men samtlige har imøtegått hennes tidvis ærekrenkende påstander.

Dere må ha veldig gode grunner for å utelukke en samfunnsdebattant på denne måten, og jeg ser meg nødt til å følge opp saken om dette ikke opphører. Deres daglige leder forventes å evne å føre en normalt vettug debatt, selv om hun møter stemmer som er uenige med og ikke minst kritiske til hennes stadige personangrep, eller demonstrasjon av sin manglende kunnskap (som i saken om jomfrutesting) eller lignende.

Vennlig hilsen

Kristin B. Bruun

 

Til tross for flere purringer med kopi til IMDI, har jeg fortsatt ikke fått svar.

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..