Ervin Kohn: omskjæring er som vaksine!

FrP vedtok på årets landsmøte å forby rituell omskjæring av guttebarn . Siden 2015 har det vært gitt refusjon for omskjæring ved norske sykehus. Ordningen har møtt mye kritikk av medisinske miljøer.
Forstander i det mosaiske trossamfunn, Ervin Kohn, mener kritikken skyldes manglende kulturell kunnskap, og avviser at det finnes medisinsk eller etisk grunnlag for dette. Han berører ikke barnas rett til å bli hørt vedrørende viktige beslutninger som gjelder dem selv. Omskjæring har vært tema hvert eneste valgår siden 2003, om ikke før.

Ifølge Ervin Kohn er alle jødiske tradisjoner rasjonelt begrunnet, og det gjelder også omskjæring.
I Dagsnytt 18 8. mai 2017 uttalte Ervin Kohn at omskjæring er som vaksine, og at jødiske foreldre gjør dette mot sine barn fordi det er til barnas beste. Samtidig sier Kohn at akkurat dette ritualet er grunnlaget for eksistens av en jødisk kultur i Norge, samtidig som han sier at nesten ingen jøder følger jødiske ritualer lenger, og derfor må akkurat omskjæring av spedbarn fortsette.

Rituell omskjæring er en religiøs handling uten kjente medisinske indikasjoner. Men det er like fullt et kirurgisk inngrep med kontraindikasjoner og risiko for komplikasjoner. Det er kontraindisert å fjerne forhuden hos gutter med hypospadi. De vanligste komplikasjoner er blødninger, infeksjoner og sammenvoksninger mellom preputiet og glans penis. Total penisnekrose og dødsfall pga. sepsis er også rapportert
(Seksjonsoverlege dr.med. ved Telemark sentralsjukehus og professor i urologi ved Universitetet i Tromsø, Truls E. Bjerklund Johansen, jan. 2002)

Nedenfor følger en transkripsjon av hva Ervin Kohn faktisk sa. Programleder var Sigrid Sollund, og motdebattant var Frps helsepolitiske talsperson Kari Kjønaas Kjos (KKK).

Ervin Kohn om omskjæring, Dagsnytt 18

Programleder: (…) Hva synes du om dette vedtaket fra landsmøtet (til Frp)?

Ervin Kohn: Jeg synes det er et overgrep – det er – eh – for det jødiske samfunn så er det et eksistensielt spørsmål, vi har holdt på med dette her i 3300 år, og jeg finner at vedtaket som Frp finner at de skal gå til valg på, er kunnskapsløst, det er intolerant og det er illiberalt.

Programleder: Hvis det ble vedtatt som norsk lov, hva ville det fått å si for jøder?

Ervin Kohn: Ja, når jeg sier at det er eksistensielt, så betyr det at dersom vi hadde fått et forbud, og kriminalisert brit milah som omskjæringen av guttebarna heter, så ville det jødiske samfunn over tid blitt borte.

Programleder: Hvorfor det?

Ervin Kohn: Fordi det er et eksistensielt spørsmål for oss. På den ene siden så er det altså en forpliktelse, på den annen siden så er det altså nesten full oppslutning om tradisjonen i alle jødiske miljøer, så 97 % av alle jøder gjør dette her.

As discussed earlier, many Jews circumcise their sons with great emotional conflict, reluctance, and regret. The alternative ritual allows for congruence of intention, attitude, action, and feeling.
(Jewish Circumcision Resource Center)

Programleder forsøker å stille spørsmålet om tidspunkt, og blir  avbrutt da hun forsøker å spørre om de må gjøre det innen 8 dager.

Ervin Kohn: Nei, vi gjør det den 8. dagen, dersom det ikke er medisinske kontraindikasjoner på det.

Det mest interessante spørsmålet

Programleder forsøker igjen å stille et spørsmål, og rekker å spørre om hvorfor det er så sentralt for jøder at man må skjære før hun blir avbrutt:

Ervin Kohn: Ja, det er det mest interessante spørsmålet, og det jeg lurer på er hvorfor er det så lite undring i vårt samfunn, hvorfor er det så lite nysgjerrighet på blant annet dette, ja ikke sant?!

Programleder: (Lattermild) Ja, og da var svaret?

Ervin Kohn: Ja, svaret er at det er vanskelig å si, men jeg sier at det er en religiøs forpliktelse, men vi har mange religiøse forpliktelser, og de fleste jøder holder ikke noen av de religiøse forpliktelsene – øhm – øh – mange holder veldig få, så det må være andre ting enn bare det, så det er ingen tvil om at det har altså en identitetsbærende funksjon, men det har også medisinske fordeler, og – eh – selv om leger i Norge ikke synes at dette er noe særlig, og det skjønner jeg veldig for det er at det er fremmed for det norske samfunn, men nå misjonerer ikke jeg for dette her at alle skal begynne med det, jeg vil bare få lov til også holde på mine egne tradisjoner, men i andre land – det er viktig å huske på at det her ikke en liten sekt som holder på med dette her midt i et dalføre.

30 % av jordas mannlige befolkning er omskåret! 80 % av amerikanske menn er omskåret – hvorfor er de det?

Currently, circumcision is not universal among Jews either inside or outside the United States. The Circumcision Resource Center, a nonprofit educational organization, knows of hundreds of Jews in Europe, South America, and in the United States who either have not or would not circumcise a son. Even in Israel some Jews do not circumcise, and there is an organization that publicly opposes circumcision
(Jewish Circumcision Resource Center)

Programleder: Ja, hvorfor det har vi ikke de 80 % av de amerikanske mennene her til stede, men vi har med deg, Kari Kjønaas Kjos (helsepolitisk talsperson, Frp)

Du hører hvor eksistensielt det er for jødene og antakelig også for  muslimene – hvorfor skal vi forby religiøs omskjæring av guttebarn da?

Kari Kjønaas Kjos forklarer at de ønsker å gi i barna egne rettigheter, og henviser til barneloven og FNs barnekonvensjon. Barna er gitt rett til medbestemmelse over viktige forhold som angår dem selv. Nyfødte utsettes for et smertefull inngrep med risiko for skade eller infeksjon, som innebærer en livsvarig endring av utseendet. Frp mener at vi da ikke har  gitt barnet den medbestemmelsen det er bestemt at det skal ha.

Programleder: Kohn sier at det på sikt vil gjøre det slutt på det jødiske liv i Norge. Hva skal norske jøder og muslimer gjøre hvis dere får gjennomslag?

Kari Kjønaas Kjos: (Oppsummert, red.) I denne saken er det voksnes egne tradisjoner og religion som står på den ene siden, og så er det barnas rett til å bestemme over egen kropp på den andre siden. Når man må velge mellom de to sidene, vil Frp velge barnets. De vil at barn skal være med på å bestemme selv vedrørende omskjæring når de blir gamle  nok.

Kohn: omskjæring til barnas beste, er som vaksine!

Programleder: Ervin Kohn – hvorfor skal – du snakker om tradisjon flere tusen år tilbake, skikker, identitet, men hvorfor skal det trumfe disse barnas egen, altså – (avbrytes av Kohn)

Ervin Kohn: Det gjør ikke det.

Programleder: De får ikke bestemme selv, da. (Avbrytes igjen.)

Ervin Kohn: Nei. Nei, nei, nei, dette her er konstruert opposisjon mellom da foreldres rett og barnas rett. Det er ikke sånn. Altså jødiske foreldre er like glad i barna sine som andre foreldre, så hadde ikke vi ment at dette var til våre barns beste, så hadde vi sluttet med det for lenge siden!

Programleder: Men dere gjør jo noe mot disse barna, som de aldri kan gjøre om på- (blir avbrutt igjen)

Ervin Kohn: NEEI, det er på samme måte som når vi vaksinerer barna når de er små. Vi gjør det fordi at vi er overbevist om at det er til barnas beste!

Programleder(oppsummert) Hva er forskjellen, alle foreldre tar valg på barnas vegne –

Kari Kjønaas Kjos: (oppsummertm red.) Vaksiner er for å hindre at barna blir syke. Når du utfører et inngrep og du endrer barnets identitet, og det går på (EK lager grimaser for å demonstrere sin forakt) og det går ikke an å sammenligne.
Henviser til at de er blitt kontaktet av omskårne menn i arbeidet med vedtaket, som har bedt om forbud. Sier at det er smerte- og risikofylt, og at mennesker ønsker at det ikke hadde skjedd med dem.

«Det er selvfølgelig ikke smertefullt»

Ervin Kohn (Nedlatende mine) Det er selvfølgelig ikke smertefullt. Det – eh – det – øh- det skjer under smertelindring, så barna – øh – føler  ikke smerte. Her er det snakk om 8 dager gamle bebisser, og det er altså – eh – eh – umulig å møte vitenskapelig forskning – altså – omtrent ikke noe det er forsket mer på enn tidlig mannlig omskjæring.

Programleder: du sier at det ikke er farlig, men det kan være helsefremmende, sier du –

Ervin Kohn: Ja, selvfølgelig, du kan ikke møte det med anekdoter! (Ingen har møtt spørsmålet med anekdoter, utover Ervin Kohns eventyr om helsemessig gevinst. Red.)

Programleder: men det er en risiko allikevel, det har jo skjedd dødsfall og skader – (blir avbrutt)

Ervin Kohn: Ja, men under kyndig behandling, så skjer ikke det. (Hva med dem som ikke omskjæres på sykehus, men privat?)
Og det finnes jo – det finnes jo undersøkelser – vitenskapelig – fagfellevurderte undersøkelser på risiki – altså dette skjer over hele verden og det har skjedd i årevis, og hadde dette vært risikofylt, så hadde ikke vi gjort det.

Programleder: men – at det er skikker og at det har holdt på lenge – det er jo mange andre skikker du ville sagt i dag at er bestialske som du aldri ville hatt, selv om (blir avbrutt)

Ervin Kohn: For eksempel å binde føttene til jenter, er en uting.
(Uttalelsen indikerer at Ervin Kohn erkjenner at omskjæring er smertefullt, problematisk, uverdig, nedverdigende. Hvorfor tar han ikke konsekvensen av dette? Red.)

Religiøse tradisjoner rasjonelt begrunnet

Programleder: så hvorfor er dette så annerledes når du faktisk tar dette valget på vegne av den babyen som blir varende resten av livet

Ervin Kohn: for dette er altså helsefremmende, det er ikke skadelig, og –

Programleder: Det er ikke det som er utgangspunktet for skikken, at det skulle være helsefremmende …?

Ervin Kohn: Nei, det er et interessant spørsmål. Er det utgangspunktet eller ikke? For alle våre religiøse forbud og påbud er rasjonelle. Mange av dem har – øhm, øh – gode forklaringer – øh – dette er en forklaring – at det er helsefremmende

Man kan se det for sig: Jøden, der holder alle 613 bud: »Jeg går aldrig i uld-lærred-mix, går altid i en stor bue udenom menstruerende kvinder, når de altså har pli nok til at vise de er urene, og jeg husker altid at salte alle mine ofringer«. Jamen okay – så må du have en god dag. Faktum er, at der i jødedommen findes visse regler (ikke alle) som er himmelråbende, åbenlyst nonsens.
(Leo Milgrom, Intact Denmark)

Programleder spør Kjønaas Kjos om de har vurdert risikoen for om et forbud vil medføre at omskjæring vil foregå ulovlig og i det skjulte.

Kari Kjønaas Kjos henviser til forskningsrapporter, og sier at det er tilbakevist at omskjæring skal være helsefremmende.  Risikoen ved inngrepet er mye, mye høyere enn den marginale medisinske nytteverdien man i det hele tatt klarer å finne, sier hun.
– Fagmiljøet i Norge i nesten alle profesjoner har vært klar og tydelig på at dette er et overgrep mot barn. Det er risikofylt, og det er smertefullt.

Flere internasjonale studier har påpekt at nyfødte oppfatter smerte mer intenst enn eldre barn og voksne, og at de kan påføres alvorlige traumer ved smerte. Selv etter nerveblokade er det smerter og da spesielt etter inngrepet. Selv med god anestesi har man et sår som kan være smertefullt i flere dager etterpå
(Barneombud Anne Lindboe siterer fra departementets høringsnotat 2013)

Programleder: Sier at barneleger og barneombudet er kritiske til omskjæring. Hva har endret seg for Frp som stemte for loven om at omskjæring skal utføres i offentlig regi siden 2015, spør hun.

Kari Kjønaas Kjos sier at behandlingen av spørsmålet i 2015 medførte økt kunnskap i partiet på grunn av den opphetede debatten.

Programleder: det var flere år i forveien at barneleger og barneombudet sa det.

Debatten mangler fokus på det viktigste argumentet av alle – barnets rett til selv å bestemme over sin egen kropp.
(Barneombud Anne Lindboe, «Guttas kropp, deres valg», 2012)

Kari Kjønaas Kjos sier at hun prøvde å få temaet omskjæring inn i partiprogrammet for 4 år siden, uten å lykkes. Hun rekker å si at 2015-debatten medførte at mange fikk veldig mye mer kunnskap om hva dette handlet om, før hun blir avbrutt av Ervin Kohn.

Ervin Kohn: Dette er helt omvendt, det er helt omvendt, altså amerikanske barnelegeforeninger støttet av barselleger og gynekologer anbefaler dette. Her er –

Programleder: ikke norske leger

Ervin Kohn: Ikke norske leger, men norske leger har jo ingen erfaring med dette her, dette er fremmed for vår kultur!

Ervin Kohn avsluttet med dette Dagsnytt 18-innslaget.

Virker lovbestemmelser?

Somaliere er den gruppen hvor omskjæring av kvinner var mest utbredt. Etter at forbudet mot enhver kjønnslemlesting av kvinner trådte i kraft, har holdningene endret seg.

Forsker Abdi Gele ved Høgskolen i Oslo og Akershus har sett nærmere på holdninger til kjønnslemlestelse blant somaliere i Oslo.

Forskningsfunnene tyder på at denne innvandrergruppen ikke lenger ser på kjønnslemlestelse som en form for renslighet og et ufravikelig religiøst krav, men avfeier skikken som barbarisk, skadelig og i strid med islam.
(Somaliere «Har endret holdning til omskjæring», Forskning.no)

Det viser seg at økt kunnskap er et viktig middel mot omskjæring av barn. Blant somalierne i utvalget ble det rapportert om at intakte kvinner nøt høyere status enn omskårne, som innebærer en total endring av holdninger. Så lovforbud nytter.

Et av de mer overraskende forskningsfunnene er at det å ikke være omskåret nå gir høyere status både blant de kvinnelige og de mannlige deltakerne.

– Dette avviker fra den opprinnelige oppfatningen hvor det å ikke være omskåret ble sett på som en skam, ikke bare for jentene selv, men også for deres familier, sier Abdi Gele.
(Somaliere «Har endret holdning til omskjæring», Forskning.no)

Er omskjæring forenlig med jødisk lov?

according to Jewish law, the human body must not be cut or marked (Lev. 19:28). By removing a part of the penis, circumcision involves the cutting and marking of natural male genitals. It appears that in some ways circumcision is not consistent with Jewish laws and values.
(«Circumcision: A Source of Jewish Pain», Ronald Goldman)

Som man ser, holder ikke Ervin Kohns argumenter for omskjæring helt vann. På den annen side skal Kohn ha for å våge å stå opp for en skikk som er omstridt også innad i de miljøene hvor den praktiseres, og å invitere til og delta i offentlig debatt om spørsmålet.
Jeg er overbevist om at han får kritikk (ofte urettferdig og unødig hard) fra jøder i tillegg fra så mange representanter for majoritetsbefolkningen, som ikke klarer å forstå hvordan noen kan gjøre barna sine så vondt. For alt jeg vet, kan kritikken fra jødene gå på at han ikke går lenger i å forsvare omskjæringen.
Så kudos for dette, Ervin Kohn, selv om vi er forrykende uenige om sak.

8 kommentarer om “Ervin Kohn: omskjæring er som vaksine!

 1. Kristin BB: At WHO foreslår omskjæring som ett av flere mulige tiltak for å forebygge HIV-smitte i høyendemiske områder, er noe helt annet enn Kohns påstand, som er «WHO anbefaler omskjæring».
  WHO anbefaler IKKE omskjæring i land med lav forekomst. Noe som gjelder de aller fleste vestlige land. Altså er den anbefalingen irrelevant i norsk virkelighet. Med mindre HIV er svært utbredt blant jøder og muslimer her i landet, noe de neppe er. 😉

  Likt av 1 person

  1. Takk for presiseringen, Pernille, du har helt rett. Hehe, nei, jeg tror heller ikke at HIV er svært utbredt blant jøder og muslimer her i landet, men hei, de fleste av dem er jo omskåret. Kan det gi Kohn et poeng? 😉

   Liker

  1. Ja, det viser seg at WHO anbefaler omskjæring. Jeg spurte HIV Norge om årsak til dette, og de forklarte at huden på penishodet fortykkes og blir motstandsdyktig mot rifter og sår etter omskjæring.
   Allikevel er det ikke omskjæring HIV Norge anbefaler mot HIV, men medisinsk behandling som vi har i dag. At Kohn i det hele tatt drar frem dette, skyldes enten kunnskapsmangel eller – etter mitt syn – dårlige holdninger.
   Man omskjærer ikke en enorm kohort smågutter uten samtykkeevne, for å hindre at en brøkdel av dem får sykdommer som kan avverges gjennom sikker sex. 🙂

   Likt av 1 person

    1. Det er dessverre ikke en sannhet med store modifikasjoner, slik artikkelen du lenker til viser. «There is compelling evidence that male circumcision reduces the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by approximately 60%. Three randomized controlled trials have shown that male circumcision provided by well trained health professionals in properly equipped settings is safe. WHO/UNAIDS recommendations emphasize that male circumcision should be considered an efficacious intervention for HIV prevention in countries and regions with heterosexual epidemics, high HIV and low male circumcision prevalence.»

     Som du sier, er den eneste beskyttelsen mot HIV sikker sex. 🙂

     Liker

 2. Det er ikke mindre enn sjokkerende at det finnes forsvarere av en «tradisjon» bygget på religion der man velger å sette kniven i friske små barn.

  Om et forbud medfører at jødedommen oppløses (noe jeg avskriver som retorikk og konstruert «krisemaksimering» for å lage et fiktivt dramanivå), så er det hva den fortjener pga dette barbariet det representerer.

  Et hvert oppegående og rasjonelt humant menneske må da ha intellekt nok til å forstå at dette barbariet mot spedbarn etablert for 3300 år siden er avleggs og grusomt, samt imot barnekonvensjonen og menneskeretskonvensjonen.

  Man kan ikke tviholde på barbarisme og grusomheter fordi det er lang tradisjon for dette eller at det har røtter i religion.
  Religion trumpher ikke rasjonell tanke, humanisme og vitenskap.

  Likt av 1 person

  1. Helt enig i at oppløsning av jødedom er det dårligste argumentet for å skjære i barn som ikke har samtykkeevne. Nå innrømmet jo Kohn selv at jøder nesten ikke praktiserer noen ritualer lenger, så derfor mente han at akkurat dette livsvarige inngrepet som også påvirker seksualiteten i tillegg til identiteten, skal bestå.
   Forstå det, den som kan.
   (Jeg har i mitt stille sinn lurt på om forkjemperne frykter at de må erkjenne at de har nedsatt seksuell følsomhet, fordi huden på penishodet fortykkes og dermed beskytter mer effektivt mot blant annet HIV, samtidig som forhudens sanseceller er fjernet.)

   Likt av 1 person

Legg igjen en kommentar til Pernille Nylehn Avbryt svar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..