Kommentar til Linda Noors uetterrettelige anklager mot Walid Al-Kubaisi på Verdidebatt

Det er trist at Linda Noor offentliggjør sitt uetterrettelige personangrep på en opponent. Den eneste unnskyldningen må være at hun som folk flest ikke klarer å lese nynorsk, og derfor ikke har fått med seg hva Walid Al-Kubaisi faktisk skriver.

Linda Noor innleder angrepet på Al-Kubaisis blogginnlegg slik:

«Walid Al-Kubaisi var på nyåret ekspertvitne til fordel for Merete Hodne i Gulating lagmannsrettHan har publisert et sammendrag av vitnemålet på hans egen blogg. Det er ikke en eneste referanse, så hele teksten er dominert av udokumenterte påstander, logiske brister og fake news, med bilde av den amerikansk-palestinske aktivisten Linda Sarsour med undertekst «Muslim Brotherhood-Hamas operative«, nøyaktig det samme bildet og betegnelsen som hyppig blir delt på anti-muslimske/konspi/ytre høyre sider«.
(Mine uthevinger)

Noor anklager Walid Al-Kubaisi for å ha stilt som ekspertvitne for den parten Noor har engasjert seg og sin organisasjon mot. Hun utelater det faktum at Al-Kubaisi ikke ønsket å vitne, og at det er hva han innledet blogginnlegget med. Han var lei av det som Linda Noor gjør her: å bli anklaget, misforstått (eller feiltolket) og kritisert av hijab-støttespillere:

«Eg vart kontakta av statsadvokaten i Stavanger med spørsmål om eg ville vitna i saka om frisøren som nekta å klyppa ein kunde som hadde hijab. Eg svara aldri på spørsmålet. Eg ville ikkje vitna i denne saka. Eg er lei av å verta skulda, mistydd og kritisert av hijabstøttespelarar ? om det så er islamistar eller folk på venstresida.

Men til slutt kom politiet på døra, identifiserte seg og sa at det var mi plikt å stilla opp som vitne. Vitnemålet mitt vart difor gjeve over telefon frå heimen min.»
(Mine uthevninger)

Noor insinuerer at Walid Al-Kubaisi er et farget «ekspertvitne», og hun insinuerer at Al-Kubaisi tilhører ytre høyre/konspirasjonsmiljøet, og at han er anti-islam.
Å være anti en eller annen religion er en menneskerett, og Linda Noor trår ut over vanlige grenser i en sekulær stat når hun bruker dette mot en motpart. Særlig når hun ikke opplyser om sitt eget engasjement i rettssaken, hvor hun har støttet en person i å anmelde et forhold som mange mener ble fremprovosert.

Linda Noor prosederer saken, hvilket er uetterrettelig når man ikke tilkjennegir at man har partsinteresse i saken. Linda Noor underslår også det faktum at hun tilhører et miljø med tilknytning til Det muslimske brorskap, og at det påvirker hennes holdning til kritikk av dette miljøet og dets symboler.

Linda Noor ser ut til å ha misforstått at man kan stevne hvem man ønsker som vitne for å opplyse en sak, og helst det syn en selv har på saken. Al-Kubaisis forhold til hijab formodes kjent, ihvertfall redegjør han for det i blogginnlegget som Linda Noor har forvrengt:

I boken «Rasisme forklart for barn» som utkom i 2001, forsvarte Al-Kubaisi hijab, skriver han. Han har siden endret holdning, og begrunner i motsetning til Noor sitt nye syn:
i takt med islamistenes fremmarsj har en viss type hijab fått en politisk betydning, og flere kvinner har byttet fra lokal hijab, til denne politiske hijaben.

Al-Kubaisi begrunner så sitt syn på hovedpersonens hijab-bruk, blant annet med at hun gikk til en unisex-frisør hvor hun ville måtte vise for menn den hårprakten en religiøst betinget hijab var ment å skjule for menn, og at hennes hijab ikke har noen lokal funksjon.
Linda Noor har selv påpekt det de fleste kritikere av saken har sagt: hovedpersonen har stilt sterkt sminket og publisert en rekke foto av seg selv, hvilket ikke anses forenlig med hijab-bruk for demonstrere sin fromhet.

På toppen av det hele har hovedpersonen selv endret holdning til hijab, og like godt sluttet å bruke den! Da er det «innafor» å anse hennes bruk av plagget som uttrykk for politisk tilhørighet, ikke for å vise at hun er en from kvinne.

Noor skriver at «hijab kan være en del av en politisk-religiøs overbevisning, men vi vet også at det er mange flere kvinner som bærer hijab enn kvinner som er islamister.»
Jeg sliter litt med logikken her, altså den som Noor anklager Walid Al-Kubaisi for å mangle. Kanskje Noor vil klargjøre?

Noor anklager Al-Kubaisi for noe som er fullstendig uriktig: «Al-Kubaisi hevder likefult at det er kun islamistiske og fanatiske muslimer som velger hijab som en del av islam.»

Om vi ikke skal ta språkvansker i betraktning: nynorsk anses vanskelig å forstå for mange som er vant til bokmål, er det dessverre nærliggende å anklage Linda Noor for å være tatt i en bevisst usann fremstilling av en opponent hun misliker meningene til, og man kan lure på om dette er et «takk for sist» for hans kritiske holdning til Det muslimske brorskap.

Linda Noor forsøker i tillegg å ansvarliggjøre Al-Kubaisi for forhold han ikke en gang har vært i nærheten av å drøfte, gjennom «guilt by association»:
«slike fremstillinger gir i verste fall legitimitet og næring til diskriminering og hets av hijabbærende kvinner».

Amal Aden skrev i dag om hvordan misbruk av rasisme-anklager hindrer den offentlige debatt. Folk tør ikke lenger å ytre seg, av samme årsaker som Walid Al-Kubaisi innleder med: han orker ikke mer av feiltolkninger og anklager (av det slaget Linda Noor har liret av seg, og som Verdidebatt lar bli stående).

Det Linda Noor i realiteten gjør med sine usanne anklager som rammer langt under beltestedet, er å forsøke å hindre ytringer hun misliker, og å diskreditere dem som våger å fremføre dem.
Hun bekrefter derfor Amal Aden som modig fortsetter, til tross for slike aktører som lederen for den «minoritetspolitiske tenketanken Minotenk». Det er etter min oppfatning på tide å sette bjelle på katten, og opplyse om hvem som har hvilke agendaer. Linda Noor bør fortelle om sine ståsteder, i stedet for å fremføre rene usannheter om opponenter.

Det står Linda Noor fritt å være enig eller uenig på et saklig grunnlag, men å fremføre et slikt karakterdrap som hun har sluppet til med hos Verdidebatt, er langt bortenfor redelighet og verdighet. Dette burde ikke bli stående.