Birgitte Riegel og Dag-Heine Bjørndal konfronterer Marius Reikerås med fakta om dom og avskilting på forbilledlig vis.

Marius Reikerås dømt for brudd på domstolloven § 243 første ledd

Marius Reikerås advokatbevilling ble tilbakekalt 9. mai 2009 etter omfattende økonomisk «rot» (som i manglende regnskap, manglende moms- og skatteinnbetalinger, «lån» uten renter og dokumentasjon med mer) av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Marius Reikerås har aldri søkt om å få tilbake advokatbevillingen

Marius Reikerås har i årene etter «avskiltingen» fremstilt seg som en slags helt som kjemper for «småfolk». Det spørs om han heller er ulv i fåreklær, som de fortvilte menneskene som sliter med barnevernet bør beskyttes mot.
Når noen tar barna dine, gjør og betaler du nesten hva som helst for å få dem tilbake. Marius Reikerås vet dette, og skal flere ganger ha tatt betalt for tjenester uten å levere noe.

Marius Reikerås har ikke hatt lov til å jobbe som rettshjelper i disse årene, på grunn av at han er konkurs, og aldri har søkt om å få tilbake advokatbevillingen. Derimot startet han en underskriftskampanje for å tvinge stortingspolitikerne til å tvinge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til å gi ham tilbake bevillingen han aldri har søkt om. Og slik går dagene i Reikerås verden. Nei, vent nå litt:
Reikerås venner på Facebook formidler i dag et av hans utallige åpne brev. Nå har Marius Reikerås søkt asyl! For en dramatisk vending i Sirkus Reikerås!

Marius REikerås valgte å lyve om dommens innhold da han presenterte den på haltende engelsk. Det var vel for flaut å si det som det var: Han svarte ikke domstolen, og gadd ikke en gang å stille i egen rettssak.
Marius Reikerås valgte å lyve om dommens innhold da han presenterte den på haltende engelsk. Det var vel for flaut å si det som det var: Han svarte ikke domstolen, og unnlot med vilje å stille i egen rettssak. Ingen har noensinne nektet ham å komme til orde, men etter så mange rettstap som Marius Reikerås har, er det nok fristende å vri seg unna på denne måten: å fremstille seg som et offer man aldri har vært.

Marius Reikerås svarer ikke domstolen – gang på gang

Ifølge dommen for bevisste brudd på domstolloven § 243 første ledd, viser Marius Reikerås igjen at han unnlater å besvare domstolens henvendelser. Han møtte ikke en gang opp i sin egen rettssak, men lyver på Facebook til sine utenlandske venner om at han ikke fikk lov til å delta i rettssaken.

Dette er ikke første gang han unnlater å svare, eller uteblir fra egen sak. Sitat fra dom 16-099553M ED-8BYR/01

Marius Reikerås, som har undertegnet anken til Høyesterett på vegne av A, har ikke fremlagt noen prosessfullmakt. I brev fra Borgarting lagmannsrett 9. desember 2013 ble Reikerås gjort oppmerksom på forholdet og fikk frist til 16. desember 2013 med å sende inn prosessfullmakt. Prosessfullmakt ble aldri innsendt.

16-099553M ED-8BYR/01

Marius Reikerås har forstått en setning i dommen

26. september 2016 skriver Marius Reikerås et følelsesladet innlegg om at norske myndigheter vil bringe ham til taushet, og han vil nå slutte å drive menneskerettsarbeid (som i sjikane, forfølgelse og tidvis trusler mot myndighetspersoner og journalister – og en og annen privatperson som våger å konfrontere ham med virkeligheten).

«Men, da jurister, som meg, etter loven har rett til å drive rettshjelpsvirksomhet, jf dmstl § 218, 2.ledd, 1.punktum, så må det bero på at staten mener jeg driver det som heter «stadig» rettshjelspvirlsomhet.»

Vi gratulerer Reikerås, staten dømmer ham for å drive «stadig rettshjelpvirksomhet» uten tillatelse, og uten forsikring som kan ivareta klientene hans. Han har ikke har levert selvangivelse for seg eller sitt firma de siste tre årene, og det derfor er umulig å si om han også tar betalt for den ulovlige virksomheten.

Marius Reikerås fortsetter villfarelsene (eller villedningen?) etter dette lille øyeblikkets kontakt med virkeligheten:

alle vet at det myndighetene egentlig vil, er å ha meg så langt unna som mulig

Og

Kan ikke bare myndighetene si det som det er?
De vil ikke at jeg utfører mitt menneskerettsarbeid i Norge.

Og

«Med tanke på at jeg har lest over 3000 dommer fra EMD de siste 15 år, så har jeg da litt kunnskap å komme med.

Men det vil selvsagt ikke norske myndigheter ha noe av.»

Kjære Marius Reikerås, norske myndigheter lar deg stadig komme til orde, og du klager stadig fordi representanter for norske myndigheter stadig finner det – underholdende – at du demonstrerer en eksepsjonell mangel på kunnskap om emnet menneskerettigheter.
Som da du stilte som vitne pr. telefon i sak 15-36395TVI-OBYF, hvor ditt vås om menneskerettigheter ble parkert på fem minutter av statsadvokaten – uten manus. I saken fremstilte Marius Reikerås seg som advokat, fire år etter at bevillingen var blitt tilbakekalt:

Advokat Marius Reikerås sendte 23. oktober 2013 søksmålsvarsel til Justis- og beredskapsdepartementet

24.04.2015, 15-036395TVI-OBYF

og

Justisdepartementet … i brev av 11. april 2014 … stilet til advokat Marius Reikerås

(IBID)

Da Marius Reikerås kom med sine fullstendig irrelevante påstander om domfellelser av Norge i den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD i de kretser), holdt statsadvokaten maska. Vi som satt på tilhørerbenken måtte holde på hverandre for å ikke le høyt.

Det er mulig Reikerås har vært ute av bransjen så lenge at han har glemt hvor kjedelig og alvorlig dager i rettssalen kan være, og ikke forstår at han kommer inn som et friskt pust. Alle venter at han vil – underholde. Så langt har han levert hver eneste gang. Som da Marius Reikerås saksøkte og tapte mot Per Danielsen. Dommen er underholdende lesning.

Å stå oppreist uten ryggrad

Marius Reikerås unnser seg ikke for å snakke om å holde seg oppreist. Altså noe vi vanligvis forbinder med en ryggrad:

Men denne evigvarende traksseringsproseesen som jeg har levd under fra det bergenske horroregimet, nå snart på 10- året, tar på kropp og sjel.

Jeg er bare et mennenske jeg også ,og min største personlige gevinst er faktisk at jeg er i live i dag.

Jeg er akkurat som alle andre som opplever krenkelsestyranniet på kroppen.

Det er en kamp,hver dag,for å holde seg noenlunde i oppreist stilling.

Marius Reikerås, 26.09.2016, https://www.facebook.com/marius.reikeras/posts/10153748677501875

Uten ryggrad er det forståelig at man må kjempe for å holde seg i noenlunde oppreist stilling. Fortsett kampen, Reikerås, øvelse gjør mester!

Resten av innlegget fra den dømte eks-advokaten som har fortsatt å virke som rettshjelper etter å være fratatt adgangen til det, viser tilsynelatende en sviktende virkelighetsoppfatning.
Det er kjedelig å ikke få medhold i retten, så for all vennlighets skyld skriver vi dette fra den angivelige menneskerettsjuristen, på kontoen for «fortvilelse»:

Jeg konstaterer at den norske stat gjør hva den kan for å kneble meg her hjemme, så derfor skal jeg gi den norske stat den midlertidig glede, ved at jeg,på ubestemt tid,legger ned mitt menneskerettsarbeid i Norge.

Det betyr at med denne kunngjøringen,så slutter å skrive om menneskerettene på Facebook.

Kall det gjerne en protest-markering,men det er like fullt å adlyde den norske stat sitt krav om at jeg må slutte i Norge.

Men det betyr ikke at jeg slutter kampen.Snarere tvert om.

Jeg vil nå reorganisere meg,og fortsette kampen fra utlandet.

Hvor i utlandet vet jeg ikke enda,men det skal jeg ta i samråd med mine kontakter.

Og så vil jeg be om ytterligere støtte fra Europarådet,Europaparlamentet og Den Eurorpeiske Menneskerettsdomstol, slik at de kan gi meg den nødvendige beskyttelse til å kunne fortsette mitt arbeide.

Når denne støtten er ytterligere formalisert ,kan det hende jeg dukker opp igjen.

(IBID)

16 kommentarer om “Marius Reikerås dømt for brudd på domstolloven § 243 første ledd

 1. Kristin: Veldig bra du setter søkelyset på disse. Selv har jeg blitt blokkert av Rune Fardal da jeg kom med kritiske bemerkninger Kaan du skrive litt om Femundsenden også dersom du har noe om henne?

  Liker

  1. Takker 🙂
   Rune Fardal og resten av gjengen blokkerer fortløpende for kritikk. Etter å ha gravd litt i grunnbøker og annet, ser jeg at de har sine grunner til å frykte stemmene fra virkeligheten. Det morsomste er at Marius Reikerås skal ha vært i Bergen (ifølge en av hans mest trofaste våpendragere og tåkeleggere), mens han selv foregir å ha befunnet seg i Wien da saken ble behandlet.
   Det er til å le seg fillete av.
   Hvem og hva er Femundsen? 🙂

   Liker

    1. Kan slutte meg til denne. Femundsenden har en smått alternativ virkelighetsoppfatning. Det finnes youtube-videoer der hun blant annen omtaler sin egen nav-sak. Det er en del ulike oppfatninger rundt både hvordan nav arbeider og regelverket de arbeider etter, men hennes framstilling av saken tar kaka. Langt ute i en av videoene så sier hun at hun riktignok har tapt i lagmannsretten flere ganger, men det er likevel nav som er korrupte og nekter henne penger. En video inneholder et utregning av uføretrygd som er mer enn dobbelt så mye som maksimalbeløpet en kan få og langt mer enn det hun tjente da hun var i jobb. Både trist og fascinerende på en gang.

     Likt av 2 personer

    2. Har kikket på henne, skal følge litt med. Hun er foreløpig ikke så ille som resten av gjengen fra Rettssikkerhetsgruppen, men man vet jo aldri hvor disse harene hopper … 🙂

     Liker

   1. En annen ting jeg lurer på også: Alle disse utenlandske politikerene og mediene, er dem ikke kritisk til han? Noe bør jo gjøre dem oppmerksomme på at han er dømt her i Norge etter straffeloven. Nå har han vært i Tyrkia og snakket om alle bruddene Norge gjør…. Folk er blinde.

    Likt av 1 person

 2. Utlleggsforretninger på Marius Reikerås bare siste år:
  17.02.2016 Kemneren i Bergen kr 354 883,00
  20.04.2016 Advokatfirmaet Danielsen kr 436 657,00
  28.04.2016 Økonomi trykk as kr 60 892,00
  28.04.2016 Bergen barneasyl kr 12 283,00
  29.04.2016 Kemneren i Bergen kr 130 924,00
  Totalt: kr 995 639,00

  Liker

 3. Takk for at du skriver dette! Har lest meg opp på dette i det siste og er helt stum over det jeg finner. En kompis har en foreleser som uttrykte en viss bekymring over diskusjonen rundt menneskerettigheter i Norge, men også ute. «Det er en viss fare for at et så viktig område framover blir definert av konspirasjonsteoretikere og psykiatritilfeller» var vel omtrent et direkte sitat. Etter å ha sett mer på dette så ser poenget i det han sier. Dommen i saken mot Per Danielsen er rent gull!

  Likt av 1 person

  1. Takk, ja, dommen i Danielsen-saken er underholdende lesning. Siste i saken er at Marius Reikerås stikker av fra regninga: han har en milliongjeld. Alt fra barnehage til kemneren. Og selvsagt rettssaker.
   Han er nok en av de økonomiske flyktningene som Ulf Leirstein og partiet hans er så sinte på, men kanskje de synes det er greit når folk med milliongjeld flykter fra Norge?
   (Forøvrig flytter kompanjongen Runee Fardal også nå. Huset hans ble vedtatt tvangssolgt 02.09.2016, og EMK var behørig nevnt fra begge sider, både Reikerås møl og rettens forståelse. Vi får snart se en omvendt flyktningestrøm, tenker jeg, for når denne gjengen må gjøre opp for seg, er de så forfulgt, så forfulgt, og det er nesten ikke grenser for hvor synd det er på dem.) 😉

   Liker

   1. Økonomisk rot synes å være fellesnevneren i denne kaoset, de får slenge seg på No name-kjøret for å gjøre katastrofen helt komplett. Er for øvrig mest overrasket Reikerås faktisk var advokat i flere år. En sånn virkelighetsoppfatning kan ikke ha gått ubemerket. Var Reikerås inne i tvangssalget? Det har også gått en sak i Trøndelag med en som nekter å godta virkeligheten og at huset har gått på tvangssalg. Der også vrøvles det om menneskerettigheter og Reikerås sendte uttalelse til justisministeren. Funker ikke helt den strategien gitt.

    Likt av 1 person

    1. Jeg gjennomgikk det jeg kunne finne av dommer fra hans advokatvirksomhet i Lovdata, og av det jeg fant, tapte han hver eneste sak unntatt sak som ble reist mot ham og kona i forbindelse med salg av deres tidligere bolig. De ble representert av en annen advokat, ironisk nok. 🙂

     Han virket ikke som advokat i saken i Bergen, men har kanskje gitt noen råd i det skjulte, for det var EMK-vrøvlet hans som ble sitert og imøtegått. Derimot har han virket som advokat i sakene til sin venninne, Joan Myhre, mot Tennisforbundet og staten og litt til.

     (Får nok noen nye hattråder om meg for å skrive dette. Det er også en evne han har: å skyve skylden over på utenforstående, og menigheten hans følger blindt og hater dem han peker på.) ; )

     Liker

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..