Jeg tegner oftest karikaturer og kommentarer. I tillegg fotograferer jeg. Det blir bilder uansett.

 

Akt og croquis

For tiden tegner jeg croquis og akt en gang i uken.

Alle bilder: Kristin Biesse Bruun