Marius Reikerås om mine «svertekampanjer»

For noen dager siden fikk jeg vite at den selverklærte «menneskerettsjuristen» Marius Reikerås hadde hengt meg ut igjen. Ikke bare på sin egen side med 9.111 følgere og nær 5.000 «venner», men også i gruppen «Til støtte for Marius Reikerås menneskerettsarbeid«, med 4.521 medlemmer.

Innlegget hans med de usanne påstandene om meg fikk 477 «likes» på Reikerås egen vegg, 34 delinger og 76 kommentarer.  I støttegruppen fikk innlegget til Marius Reikerås 245 «likes» og 63 kommentarer.

Jeg synes Marius Reikerås aktivitet mot meg smaker av «svertekampanje» eller «mobbing», for å bruke hans egne ord. Her er innlegget mitt – vurder selv om dette er en svertekampaje.

Fakta

Marius Reikerås var veldig interessert i Malviksaken (i to døgn), inntil det ble avslørt at han ikke representerte jenta. Etter det mistet Marius interessen for saken, men jenta trenger vår støtte i større grad : hun er i skrivende stund svært syk.

I svertekampanjen mot meg påstår Marius Reikerås:

«I brevet skrev jeg en setning om at jeg bistod jenta med hennes menneskeretter. Jeg kunne gjerne sagt at jeg ”hjalp” henne i stedet for å ”bistå”.
Jeg oppfattet jo, gjennom vår korrespondanse søndag kveld, at hun ønsket all den hjelp hun kunne få.
Men, jeg har aldri gitt noe uttrykk for at jeg er noen prosessfullmektig for henne.»
(Marius Reikerås 06.01.2016)

«Jeg er også kontaktet av Hoel for å bistå henne videre med å ivareta hennes menneskeretter.»
Marius Reikerås 04.01.2016

Fjernet setningen i brevet?

«Uansett ønsket jenta at denne setningen ble fjernet fra brevet, og da ble den selvsagt det.»
(Marius Reikerås 06.01.2016)

Jeg sjekket påstanden med Malvikposten. De har ikke fått henvendelse om å endre brevet de fikk kopi av fra kommunen. Det er som før. Derimot var de blitt kontaktet av Marius Reikerås i ettertid fordi han følte seg uthengt av omtalen av brevet han skrev.

Jeg sjekket med Malvik kommune, de har kun mottatt brevet fra Reikerås, ingen endring eller krav om endring.

Jeg sjekket hos Kunnskapsdepartementet som også sto som mottaker, men der er det pr. dags dato (26.02.2016) ikke registrert innkommet. Jeg sjekket så alt Marius Reikerås har sendt fra og med 01.01.2016 og til dags dato. Allerede 26.02.2016 har det vært en del henvendelser fra Marius, men ingen omhandler Malviksaken. Så da vet du det.

Hetser jeg Marius Reikerås?

Det gjør jeg ikke, så den kloke personen som ba ham vise frem «drittlassene», oppfordres til å kreve at Marius dokumenterer anklagene mot meg, eller ber meg om unnskyldning.2016-01-06_mariusreikeras-bruun-sjikane-egen-vegg-477-likes-34-delinger-76-kommentarer

Det er heller slik at jeg er blitt urettmessig anklaget  hver gang Marius har gjort noe dumt, uten at jeg har hatt noe med Marius  å gjøre. Marius Reikerås er kjent for å havne i konflikter, og for å legge skylden på andre.

Min eneste forbindelse til Marius Reikerås er kvinnen som var talsperson for NORM under dommerforsikringssaken, og som har meg på hjernen. (For å si det mildt.)
(KBB er meg, og flere enn Monicha Nyhuus Aas kan fortelle om vedkommendes rene besettelse.)

2013-09-17_monichanyhuus-irenehov-angriper-kbb-hermanberge-mariusreikeras-joanmyhre-konflikter-over-alt_rettslige-probl

Motstander eller utøver av mobbing?

Tidligere påsto Reikerås at mobbing er brudd på meneskerettighetene. Jeg har hatt ham etter meg siden 2012, og er oppgitt over forfølgelsen som er ren mobbing med stadige «drittpakker». Reikerås er ikke en del av min sfære, utover at jeg skriver om ham når blir for uetterrettelig. Han ber daglig om å få være en offentlig person, og da må han tåle kritikk. Han bør ikke tillate drapstrusler og grove ærekrenkelser i trådene om meg, og oppfordres til å slette dem. Det var ikke meg denne gangen heller, Marius Reikerås. Din venninne Monicha Nyhuus Aas avslørte at det sto en «klikk» bak, som opererte på støttesidene for Malvik-jenta. Der har jeg aldri vært aktiv.

Nå må du la meg være i fred, Marius Reikerås, eller være redelig nok til å fjerne din blokkering av meg, så jeg kan forsvare meg mot de usanne anklagene dine.
Menneskerettsadvokat, du liksom.

Reikerås tidligere forfølgelse av meg

I 2012 ga Marius Reikerås meg skylden for noe et av medlemmene i NORM hadde gjort: å skape konflikt med Herman Berge.

2012-06-29_mariusreikeras-sprer-usannheter-om-bruun-hermanberge-konflikten

Da jeg spurte Berge, var han like forundret som meg: jeg hadde ikke hatt noe med verken NORM eller ham å gjøre.

2014-08-06_hermanberge-svarer-bruun-ikke-noe-m-norm-og-reikeras-konflikten-a-gjore

Bakgrunnen for Marius Reikerås usanne anklager mot meg

Uken før hadde Herman Berge fått nok av trakasseringen han var gjenstand for fra NORM via Irene Hov, og tok til motmæle etter flere ondsinnede angrep på vegne av organisasjonen.

2012-06-22_hermanberge-en-irenehov-har-overtatt-etter-oleandreasthrana

Herman Berge skrev:

«Nå får kanskje Irene Hov blod på tann og kan stolt slå fast at jeg også tidligere har møtt veggen (som hun tror) og ikke har fått lederstillingen. Få det inn i hodet ditt, Irene, jeg er overhodet ikke interessert i å lede noe som helst. Hverken deg eller noen andre.»

«Dette er ikke pent av Hov, det er regelrett ondskapsfullt og jeg vil vel aldri kunne falle meg inn å ha noe som helst med et slikt menneske å gjøre. Gudene må vite hva som driver henne»

«må jeg få si noen ord om IRENE HOVS personangrep mot meg. Det hele begynte egentlig helt likt med Ole Andreas Thranas angrep mot meg: Først kommer de med noe som ser ut for å være støttende (man blir liksom skrytt en god del oppover), for så å gå til frontalangrep.»

«Irene HOV: Hvor har du det fra at folk på gruppene ga penger til meg for å få juridisk veiledning? Her lefler du med bedrageribestemmelsen i straffeloven,»

«Du Irene Hov får det til å se ut som om jeg har fått betalt for å skrive mine meninger på Facebook, for deretter å slette alle spor. Hvor gal går det an å bli? Hvor har du dette ifra?
Dersom du fortsetter i denne galeien, Irene, står du i fare for å bli anmeldt for å skape lynsjestemning mot meg, og ikke minst for å ha lagt ut falske anklager. Vær forsiktig med hva du ønsker deg, Irene!»

«Irene Hovs angrep mot meg kom brått og uventet. Hva er årsaken? Står Irene bak dette, eller er det en hel gjeng av dere? Hvorfor? Jeg har da ikke gjort dere noe galt. Det eneste jeg har gitt dere er denne dommerforsikringssaken, mulighetene denne gir dere, og de verktøy jeg mener best kan brukes til å nå målet på kortest mulig tid. Igjen, jeg har ingen interesse av å lede dere. Misforstå meg rett. Dere er gode mennesker (bortsett fra Irene Hov og Ole Thrana, da, for disse to har på overbevisende vis vist seg å være av en mer ondskapsfull natur), men å lede dere i slike saker hjelper intet. Veilede derimot, ja, det vil jeg gjerne, og det kommer jeg til å fortsette med, uavhengig av HOV og hennes uanmeldte og udokumenterte utbrudd.»

Så siterte Berge Irene Hovs omtale av ham:

2012-06-22_hermanberge-siterer-irenehov-om-berge

En uke senere ga Marius Reikerås meg skylden for noe jeg over hodet ikke var en del av, og svertet meg på sin egen Facebookside med nær 5.000 «venner» og drøyt 9.000 følgere, i de forskjellige gruppene for dommerforsikringer (hva nå løgnene om meg hadde der å gjøre).
(Berge er ikke den første eller eneste som er gjenstand for Irene Hovs usanne anklager.)

Etter Irene Hovs omtale av meg, så vel Marius Reikerås for seg muligheten til å delta i svertingen av meg, så ingen skulle spørre om hvorfor han hadde røket uklar også med Herman Berge. Jeg lar skjermdumpene tale for seg selv. Jeg er bare en escape goat for Marius Reikerås, og det synes jeg er feigt av ham.

2013-09-15_stopcallingyourselfmomanddadtomychild-om-normnedleggelse_mariusreikeras-liksom-aldri-involv-konflikter
Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Childs kilde var Irene Hov, Ragnar Zaal og Bjarne Nordstrand. Ikke meg. Jeg har aldri hatt noe med siden å gjøre.

Siterer fra Joan Myhres omtale av den angivelige nedleggelsen av organisasjonen NORM, (Nork organisasjon for rettferdighet og menneskerettigheter):

«Norm hadde tidlig i fasen fått Ragnar Zaal til og lage hjemmesider og logo. Disse arkivene som hjemmesidene ble bygd opp på, er Marius Reikerås sitt arkiv, men plutselig ble han utestengt fra bl.a mail adressen sin av Ragnar Zaal, og vi som organisasjon fikk heller ikke lov til å benytte oss av hjemmesidene, etter at vi hadde fått registrert organisasjonen i Brønnøysund.
Bjarne Nordstrand hadde i mellomtiden kjøpt patent på logo og navn, og ønsket ikke å overføre dette til organisasjonen men være privat eier av navnet og dermed ha rettigheten til NORM. Dette ble også problematisk, da man hele tiden har hatt som mål, at NORM skulle være folkets og medlemmenes organisasjon. Det er mest sannsynlig den beste form, og drive en organisasjon ut ifra!!»
«Joan Myhre og Monicha Nyhuus Aas kommer til å jobbe videre med Marius i kampen mot urett.

JUSTICE FOR ALL hjerte
MARIUS, MONICHA OG JOAN»

Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child:
«Dette er en beskjed fra Bjarne Nordstrand, som ønsker å svare på de grove beskyldningene i NORMs status:

«Den påståtte konflikten mellom Bjarne Nordstrand og Marius Reikerås, handlet ikke om overføring av navnet, men om underslag av klientmidler fra Nordsjødykkerne.

Klientmidler som skulle utbetales etter rettssaken i 2008, som Marius førte for dykkerne, men aldri ble utbetalt fordi Marius ble slått personlig konkurs. Marius hevdet pengene var i behold, men har hele tiden påstått at hans egen konkurs måtte avvikles før pengene kunne utbetales tilbake til Nordsjødykkerne.

Det ble avslørt i mai i år at pengene ikke var i behold. Pengene var borte. Det er først nå sendt krav til bobestyrer av konkursen til Marius på dette beløpet.

Marius krevde at Bjarne trakk seg fra styret pga denne saken, det ønsket ikke Bjarne, som ikke hadde gjort noe galt.

Bjarne kjenner ikke til beskyldningene i statusen her, han har ikke hatt kontakt med noen i Norm styret siden før sommerferien, før han leste dette som står her nå.

Bjarne Nordstrand mener at den såkalte menneskeretts juristen ikke opptrer redelig i økonomiske saker og derfor ikke har gjort seg fortjent til den heltestatusen han på falskt grunnlag har fått.

Dersom noen betviler dette, kan det dokumenteres av Bjarne Nordstrand.»
15. september 2013 kl. 19:36

Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child: 
«Ziad Bardaneh, eieren av Flexiped, har anmeldt Maruis Reikerås for svindel og underslag av ca 300 000,- .Marius var ansatt i et av selskapene til Ziad, Justisia AS, som daglig leder, men tiltrådte aldri stillingen. Ziad har anmeldt han for å tappe selskapet for penger.
Marius begjærte Ziad konkurs, med et lønnskrav på over en million, for å ha vært ansatt hos Ziad i hele 2012.

Altså både før, under og etter demonstrasjonen i HR 14.juni 2012. Han tapte tilslutt lønnskravet i lagmannsretten tidligere i år. Reflekterer man over dette, stiller arbeidet til Norm rundt dommerforsikringssaken seg, og da spesielt demoen i HR, i et litt spesielt lys. Tenk litt over det.

Det finnes mengder med dokumentasjon fra Bjarne Nordstrand. Han har skrevet at folk må ta kontakt på mail om de ønsker dokumentasjon. Har noen gjort det? Spesielt de som hetser han?
Men det er mer i samme gata når det gjelder straffbare handlinger fra den kanten.»
15. september 2013 kl. 19:36

Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child om bruk av andres åndsverk:
«
Ragnar Zaal laget logo de fikk tillatelse til å bruke, men ikke tillatelse til å patentere. Ragnar sitter med kildefilen. Han ga tillatelse til bruk av navnet. Hadde Ragnar protestert på patentet, hadde han vunnet. Når Ragnar til slutt stengte tilgangen til websiden og domene med tilhørende mail adresser, var det fordi han var mektig provosert! Han fikk da grove trusler om søksmål fra Norm, og Marius dersom han ikke ga fra seg domene og websiden.

logoen-ragnarzaal-liksomlagde
Logoen Ragnar Zaal påstås å ha opphavsrettighetene til: Bildet er hentet fra Internett, fonten er Times New Roman. Å skrive et navn på et bilde man har tatt fra nettet, gir deg ingen opphavsrett. Dette sprøytet medførte at NORM ble nedlagt.


Her også skulle de altså bare forsyne seg av andres verk igjen. Menneskerettsforkjemperene.Bjarne ble brukt til å betale patenteringen, som de har frekkhetens nådegave til å fatte vedtak om å overta(?) Er det mulig? Hva med eiendomsretten? Har ikke Bjarne krav på beskyttelse av EMK? En organisasjon har ikke myndighet til fatte slike vedtak. Det vet Marius. Hva blir det neste? Vedtak om at du skal gi fra deg huset ditt til Norm? Det er jo helt absurd.

Dersom de virkelig hadde noe form for rettigheter i websiden, navnet og logoen, hvorfor har de ikke gått rettens vei? EMK er krystallklar på eiendomsretten.
Eller kanskje de ikke har noen sak?» 

Ragnar Zaal påstår at han eier andres opphavsrett. Dette er interessant i lys av at han ved flere anledninger benytter et bilde jeg har tatt av ham, uten tillatelse eller vederlag. Regning er sendt:
2016-02-27_12-13_skjermdump_ragnarzaal-bruker-kristinbruuns-foto-som-profilbilde-linkedin
Stop Calling Yourself Mommy and Daddy to My Child: 
«Konflikt og underslag av klientmidlene til Nordsjødykker alliansen og Tom Engh/Bjarne Nordstrand. Konflikt og underslag av klientmidler som resulterte i tap av advokat lisens. Konflikt og underslag med Ziad = Marius Reikerås.


Alt som er skrevet her finnes det dokumentasjon på. Denne kan ikke legges ut på veggen i og med at det inkluderer flere mennesker som ikke har noe med saken å gjøre.»
Og slik går nå dagene der Marius Reikerås farer frem. Det er mange konflikter, og det er et mønster at han skyver skylden over på andre. Jeg er fortsatt like uskyldig når det gjelder Marius Reikerås anklager. Det er nok årsak til at han nekter meg å komme til orde med imøtegåelsene. Hva vil han gi meg skylden for neste gang?
2016-02-22_17-00_sms-mariusreikeraas-om-motmale-mot-anklagene.png
2016-02-22_23-03_bruun-konfronterer-mariusreikeras-m-mobbingen.png

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..