Jeg åpnet sperringe av deg fordi jeg så  deler av min egen skjebne i din skjebne. Jeg forstår deg bedre enn du aner. Det er ikke noe vanskelig å såre deg, for jeg vet hvor skoen din trykker.
(Rune Fardal til meg høsten 2014)

Rune Fardal har en vist meg ekstrem interesse fra sommeren 2014. På «bakrommet» litt over kanten hyggelig, med våte drømmer og klamme klemmer. Offentlig henges jeg ut som narsissist, nettroll, psykopat, strafferettslig utilregnelig, en stalker, en som netthetser, forfølger og ærekrenker.

Det er Facebookoppdateringer, et anselig antall Twittermeldinger og i kommentarfelt, egne mapper på flere servere, youtube – jeg er over alt. Mitt aller mest private omtales og drøftes, og jeg levnes ingen ære. Rune Fardal er en stalker.

Søksmål

21. oktober 2014 sendte min advokat krav til Fardal om å slette ærekrenkelsene og de grove bruddene på privatlivets fred.

Rune Fardal er besatt, og motsatte seg sletting. I stedet ble det en storm med nye omtaler av meg, og en  strøm av «diagnoser», deriblant en han har funnet opp selv og som er bare «min». Han kaller den «Din adferd som beskrevet av andre gjennom 14 år»Symptomene er hemmelige. Betegnelsene er mange.

men jeg tror du som andre  ønsker fred og fordragelighet rundt deg selv.
skrev Rune Fardal høsten 2014

2015-01-21_rettensvurdering_hjelper-ikke-at-kalt-ham-psykopat-massiv-publisering
Fra tingrettens kjennelse mot Rune Fardal 2015

I følge Rune Fardal skal jeg selv ha publisert de ærekrenkende påstandene om min mentale helse, som han siden har publisert med lange «utredninger» av meg.

Virkelighetsforvrengningen er enkel å tilbakevise: hvis jeg hadde publisert disse dokumentene og påstandene, kunne han lenket til det han har brukt som «bevis» for min angivelige galskap, narsissisme, psykopati og «din adferd som beskrevet av andre gjennom fjorten år».
Som min private korrespondanse med et familiemedlem fra 2009 om strengt private forhold.
Den publiserte Fardal og gjorde seg flid med å få den indeksert hos Google. Korrespondansen fikk han fra vara i FrP Skedsmo, Irene Hov.

Irene Hov hadde bedt om å få korrespondansen 6 år tidligere, under foregivende av å ville hjelpe meg i saken. Hun har flere ganger truet med å legge ut korrespondansen, muligens som hevn for at jeg ikke ønsker å ha noe med henne å gjøre.

Privatlivets fred – straffeloven § 390

Krenkelsen av mitt privatliv ble oppdaget da en potensiell kunde undersøkte, og valgte å ikke benytte mine tjeneste. Jeg ble oppfordret til å google meg selv, og fikk sjokk. Det er noe av det jævligste noen har gjort mot meg.
Samtidig med dette strømmet torpedotruslene inn fra Irene Hov, som også nedla et stort arbeide i å kartlegge meg og mitt liv: min adresse, min families navn og opplysninger om min arbeidsgiver, navn på familiemedlemmer ble lagt ut på nett. Det var tydelig at jeg skulle knuses, kanskje til og med drepes. Heia Frp.

2015-01-21_rettensvurdering_saksoker-selv-kontrollere-publisering
Rune Fardal har påstått at jeg selv har publisert de dokumentene han har publisert, og klarer ikke å ta inn over seg at retten allikevel vurderer som den gjør. Fardals prosessfullmektig har ikke prosedert på dette.

Du har en livserfaring som er unik for deg, du kunne bidra til at andre slapp oppleve det samme helvete, slik mange av oss andre gjør på ulike platformer
(Rune Fardal til meg høsten 2014)

Rune Fardal bruker timer og dager med omtaler og bildemontasjer om meg, hvor blant annet mitt og andres åndsverk misbrukes for å ærekrenke meg. Hans manipulerte bilder skal «bevise» at jeg er et dårlig, mentalt sykt menneske.

Jeg antar du har vært utsatt for urett, uansett opplever du det som det og det er det som betyr noe.  men jeg tror du som andre ønsker fred og fordragelighet rundt deg selv.
(Rune Fardal til meg, høsten 2014)

2015-01-21_rettensvurdering_straffeloven-390-alle-forhold
Fra kjennelsen mot Rune Fardal

2015-05-25_skjermdump-runefardal-brreg-og-sakkyndig-com

Du har lært mye om svikten i systemet, slik mange av oss andre har. Det har kostet, deg som de fleste andre av oss.
(Rune Fardal til meg, høsten 2014)

Rune Fardal  er kjent for å diagnostisere opponenter i nettdebatter, og «diagnostiserer» oftest meddebattanter som «narsissist» og «psykopat». Fra nettet:

Hans spesialitet er å fjerndiagnostisere andre som narsissister og psykopater i nettdebatter. Han han har siden årtusenskiftet hevdet å studere psykologi, men har tydeligvis kun tatt et grunnfag i faget

Søkemotorer returnerer treff av typen «En av det norske internettets galeste menn!«. Han er velkjent om enn ikke kjærkommen i kommentarfelt rundt omkring.

Hei! Jeg heter Rune Fardal og jeg fikk diagnosen PSYKOPAT! … dessuten var jeg både egoistisk, dominerende, manipulerende Diagnosen fikk jeg av lege (…)  som jobber ved (…) Påstanden/diagnosen dukket opp i en sakkyndig rapport skrevet av «spesialist» i klinisk psykologi

Rune Fardal presenterer bloggen sin på Origo slik: «Her skriver jeg om narsissistisk problematikk, barn og etater som håndterer barn.» Omtalen på nettstedet Venstresida er av de mest forsonlige:

Rune Fardal er et kapittel for seg. Han er sikkert kjent for mange som tråler ulike kommentarfelt, hvor han gjerne fjerndiagnostiserer meningsmotstandere, rettspsykologer, folk som jobber innenfor barnevern etc. som narssisister og psykopater. Det er lite offentlig informasjon om han med unntak av hans egen nettside og enkelte anonyme bidrag, men hans egen side sier i og for seg nok.

Rune Fardal forbys å publisere lignende

21. januar 2015 ble Fardal og hans kone forbudt å  publisere ærekrenkelser om meg, og påstander og/eller opplysninger om personlige forhold på siden www.(…).no eller andre nettsteder. 2015-01-21_rettensvurdering_sakrsokte-forbys-publisere-omtale-lignende

 Anket til Gulating – og tapte igjen

Rune Fardal og hans kone anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett, hvor de tapte igjen. Fra før hadde han gått høyt ut med at jeg var et nettroll, som nå skulle «tas» en gang for alle. Det gikk heldigvis ikke sånn. Da han tapte også i Gulating, nektet han fortsatt å slette de grove påstandene, kun dem som var omtalt i kjennelsen. Han bruker fortsatt timer og dager  på å skrive om meg. Sånn er stalkere.

Stalkingens paradoks – den avviste stalker

Den avviste stalkeren vil gjerne fremstille sitt offer som et dårlig menneske, og stalkeren tar selv rollen som offer. Denne typen stalker bruker gjerne mye energi  på å dikte opp negative sider hos offeret, i håp om å vinne andres sympati. Rune Fardal omtaler meg konsekvent som et «nettroll», og påstår at jeg forfølger ham. Samtidig skal jeg ha blokkert ham og hans, og ikke ønske å høre på dem. Det er litt humor i denne stalkingen også, selv om den er uønsket. 2015-01-05_runefardal-diagnostiserer-kbb-som-masochist-og-sadist 2015-01-13_20-14_runefardal-motsier-seg-selvsaherlig