Hva kan du si om andre? Kjennelse Rune Fardal

Jeg åpnet sperringe av deg fordi jeg så  deler av min egen skjebne i din skjebne. Jeg forstår deg bedre enn du aner. Det er ikke noe vanskelig å såre deg, for jeg vet hvor skoen din trykker.
(Rune Fardal til meg høsten 2014)

Rune Fardal har vist meg ekstrem interesse fra sommeren 2014. På «bakrommet» litt over kanten hyggelig, med våte drømmer og klamme klemmer. Offentlig henges jeg ut som narsissist, nettroll, psykopat, strafferettslig utilregnelig, en stalker, en som netthetser, forfølger og ærekrenker.

Det er Facebookoppdateringer, et anselig antall Twittermeldinger og i kommentarfelt, egne mapper på flere servere, youtube – jeg er over alt. Mitt aller mest private omtales og drøftes, og jeg levnes ingen ære. Rune Fardal er en stalker.

Søksmål

21. oktober 2014 sendte min advokat krav til Fardal om å slette ærekrenkelsene og de grove bruddene på privatlivets fred.

Rune Fardal er besatt, og motsatte seg sletting. I stedet ble det en storm med nye omtaler av meg, og en  strøm av «diagnoser», deriblant en han har funnet opp selv og som er bare «min». Han kaller den «Din adferd som beskrevet av andre gjennom 14 år«Symptomene er hemmelige. Betegnelsene er mange.

men jeg tror du som andre  ønsker fred og fordragelighet rundt deg selv.
skrev Rune Fardal høsten 2014

2015-01-21_rettensvurdering_hjelper-ikke-at-kalt-ham-psykopat-massiv-publisering
Fra tingrettens kjennelse mot Rune Fardal 2015

I følge Rune Fardal skal jeg selv ha publisert de ærekrenkende påstandene om min mentale helse, som han siden har publisert med lange «utredninger» av meg.

Virkelighetsforvrengningen er enkel å tilbakevise: hvis jeg hadde publisert disse dokumentene og påstandene, kunne han lenket til det han har brukt som «bevis» for min angivelige galskap, narsissisme, psykopati og «din adferd som beskrevet av andre gjennom fjorten år».
Som min private korrespondanse med et familiemedlem fra 2009 om strengt private forhold.
Den publiserte Fardal og gjorde seg flid med å få den indeksert hos Google. Korrespondansen fikk han fra daværende 6.-vara i FrP Skedsmo, venninnen Irene Hov.

(Hun skal ha blitt «tryglet» av en gråtende partileder med tupé om å trekke seg, ifølge sjikanebloggen hun er dømt for noen ganger.)

Irene Hov hadde bedt om å få korrespondansen 6 år tidligere, under foregivende av å ville hjelpe meg i saken. Den gang støttet hun meg.

Den gang fikk jeg støtte fra Irene Hov, som siden snudde opp-ned på historien, og publiserte mailene hun selv hadde bedt meg sende henne, via Rune Fardal. Hun har også publisert dem flere ganger selv.
Irene Hov støttet meg, men misbrukte siden den tilliten hun hadde BEDT om, og publiserte min private korrespondanse med min egen far fra en konflikt, først via Rune Fardal, så gjentatte ganger via egen sjikaneblogg og øvrige sosiale medier.

Hun truet flere ganger med å legge ut korrespondansen, muligens som hevn for at jeg ikke ønsker å ha noe med henne å gjøre.

Hov kontaktet meg ut av det blå i slutten av februar 2012, etter omfattende, ubesvart sjikane på nett. Det viste seg at hun var sjalu på min komtakt med den angivelig stjålne kjæresten, og derfor hadde hun kort før hun kontaktet meg, bedt politiet om å ilegge meg besøksforbud.
Her truet hun uten grunn med å publisere min private korrespondanse med min egen far, fra konflikten i 2009 som hun hadde støttet meg i. Dette er Irene Hov/Sørensen/Soerensens modus operandi.

Privatlivets fred – straffeloven § 390

Krenkelsen av mitt privatliv ble oppdaget da en potensiell kunde undersøkte, og valgte å ikke benytte mine tjeneste. Jeg ble oppfordret til å google meg selv, og fikk sjokk. Det er noe av det jævligste noen har gjort mot meg.
Samtidig med dette strømmet torpedotruslene inn fra Irene Hov, som også nedla et stort arbeide i å kartlegge meg og mitt liv: min adresse, min families navn og opplysninger om min arbeidsgiver, navn på familiemedlemmer ble lagt ut på nett. Det var tydelig at jeg skulle knuses, kanskje til og med drepes. Heia Frp.

2015-01-21_rettensvurdering_saksoker-selv-kontrollere-publisering
Rune Fardal har påstått at jeg selv har publisert de dokumentene han har publisert, og klarer ikke å ta inn over seg at retten allikevel vurderer som den gjør. Fardals prosessfullmektig har ikke prosedert på dette.

Du har en livserfaring som er unik for deg, du kunne bidra til at andre slapp oppleve det samme helvete, slik mange av oss andre gjør på ulike platformer
(Rune Fardal til meg høsten 2014)

Rune Fardal bruker timer og dager med omtaler og bildemontasjer om meg, hvor blant annet mitt og andres åndsverk misbrukes for å ærekrenke meg. Hans manipulerte bilder skal «bevise» at jeg er et dårlig, mentalt sykt menneske.

Jeg antar du har vært utsatt for urett, uansett opplever du det som det og det er det som betyr noe.  men jeg tror du som andre ønsker fred og fordragelighet rundt deg selv.
(Rune Fardal til meg, høsten 2014)

2015-01-21_rettensvurdering_straffeloven-390-alle-forhold
Fra kjennelsen mot Rune Fardal

2015-05-25_skjermdump-runefardal-brreg-og-sakkyndig-com

Du har lært mye om svikten i systemet, slik mange av oss andre har. Det har kostet, deg som de fleste andre av oss.
(Rune Fardal til meg, høsten 2014)

Rune Fardal  er kjent for å diagnostisere opponenter i nettdebatter, og «diagnostiserer» oftest meddebattanter som «narsissist» og «psykopat». Fra nettet:

Hans spesialitet er å fjerndiagnostisere andre som narsissister og psykopater i nettdebatter. Han han har siden årtusenskiftet hevdet å studere psykologi, men har tydeligvis kun tatt et grunnfag i faget

Søkemotorer returnerer treff av typen «En av det norske internettets galeste menn!«. Han er velkjent, om enn ikke kjærkommen i kommentarfelt rundt omkring.

Hei! Jeg heter Rune Fardal og jeg fikk diagnosen PSYKOPAT! … dessuten var jeg både egoistisk, dominerende, manipulerende Diagnosen fikk jeg av lege (…)  som jobber ved (…) Påstanden/diagnosen dukket opp i en sakkyndig rapport skrevet av «spesialist» i klinisk psykologi

Rune Fardal presenterer bloggen sin på Origo slik: «Her skriver jeg om narsissistisk problematikk, barn og etater som håndterer barn.» Omtalen på nettstedet Venstresida er av de mest forsonlige:

Rune Fardal er et kapittel for seg. Han er sikkert kjent for mange som tråler ulike kommentarfelt, hvor han gjerne fjerndiagnostiserer meningsmotstandere, rettspsykologer, folk som jobber innenfor barnevern etc. som narssisister og psykopater. Det er lite offentlig informasjon om han med unntak av hans egen nettside og enkelte anonyme bidrag, men hans egen side sier i og for seg nok.

Rune Fardal forbys å publisere lignende

2015-01-21_rettensvurdering_sakrsokte-forbys-publisere-omtale-lignende

21. januar 2015 ble Fardal og hans kone forbudt å  publisere ærekrenkelser om meg, og påstander og/eller opplysninger om personlige forhold på siden www.(…).no eller andre nettsteder.

 Anket til Gulating – og tapte igjen

Rune Fardal og hans kone anket kjennelsen til Gulating lagmannsrett, hvor de tapte igjen. Fra før hadde han gått høyt ut med at jeg var et nettroll, som nå skulle «tas» en gang for alle. Det gikk heldigvis ikke sånn. Da han tapte også i Gulating, nektet han fortsatt å slette de grove påstandene, kun dem som var omtalt i kjennelsen. Han bruker fortsatt timer og dager  på å skrive om meg. Sånn er stalkere.

Stalkingens paradoks – den avviste stalker

2015-01-05_runefardal-diagnostiserer-kbb-som-masochist-og-sadist
2015-01-13_20-14_runefardal-motsier-seg-selvsaherlig

Den avviste stalkeren vil gjerne fremstille sitt offer som et dårlig menneske, og stalkeren tar selv rollen som offer. Denne typen stalker bruker gjerne mye energi  på å dikte opp negative sider hos offeret, i håp om å vinne andres sympati. Rune Fardal omtaler meg konsekvent som et «nettroll», og påstår at jeg forfølger ham. Samtidig skal jeg ha blokkert ham og hans, og ikke ønske å høre på dem. Det er litt humor i denne stalkingen også, selv om den er uønsket.

8 kommentarer om “Hva kan du si om andre? Kjennelse Rune Fardal

 1. Forskjellen på Bruuns stalking og de Bruun påstpår «stalker»

  19. februar 2015 kl. 00:39
  Mannen klarer ikke slutte å skrive sine ærekrenkende påstander om meg, enda han ble forbudt dette av retten. La oss lese en stalkers forsøk på å snu verden på hodet:

  Viktig forskjell på Kristin B. Bruun og de som reagerer på hennes adferd. Bruun påstår sine ofre bedriver stalking, men det er bare en projeksjon av hennes egen adferd.

  Det Bruun bedriver er Projektiv Identifikasjon, hun projiserer sin egen adferd, frustrasjon og holdning på andre, ofte indirekte, og manipulerer andre til å fremvise denne adferd. Deretter påstår hun at andre stalker henne. Problemet er bare at Bruuns stalking er fundamentalt forskjellig fra det hun påstår er «stalking» fra andre. Det Bruun kaler stalking, er i realiteten projeksjon avhennes egen adferd. Det skaper imidlertid forvirring og usikkerhet hos leseren som ikke vet hvem som egentlig staker hvem. Dermed lager hun sitt lille hoff som «trøster» henne og synes synd på henne.

  Her er noen grunnleggende forskjeller på Bruuns stalking og de Bruun mener stalker henne:
  Bruuns stalking
  – Bærer preg av besettelse, kronisk i sin form, langvarig
  – oppsøker venner, bekjente og barn av offeret
  – tar indirekte kontakt via andre
  – planter opplysninger hos andre (3 person og etater) for at de skal dukke opp hos offeret
  – sender brev til offentlige etater med uriktige og falske påstander om offeret
  – preges av primitivt psykologisk forsvar
  o projeksjon
  o projektiv identifikasjon
  o benektelse
  o splitting
  o fortrengning
  o forskyvning
  o logiske brister
  o tvangspreget
  grandios selvoppfatning, narsissistisk forsvar
  idealiserer/devaluerer
  – fremsetter trusler, ofte pasivt aggressivt
  – nyter lidelsen hun påfører offeret, sadistisk
  – koser seg over offerets problemer og fortvilelse
  – har en rekke personer hun stalker
  – trakaserer mange over lang tid
  – innleder kontakt ved å søke om hjelp, som snur seg til angrep på den hjelpende
  – påstår seg krenket av det minste, men har ingen sperrer for å krenke andre
  – spiller etter hvert på «offerrollen» når hun møter motstand
  – lav impulskontroll, legger ukritisk ut en rekke dokumenter om seg selv
  – har et stort behov for oppmerksomhet
  – nyter den offentlige publisitet adferden skaper
  – skaper frykt hos ofrene
  – passiv aggresiv adferd med vage hint av vold
  – bruker systemet for å skaffe seg innformasjon om private forhold som så publiseres direkte og indirekte mot ofre
  – produserer lange blogger om offrene, samtidig som hun krever andre skal slette alt om henne!
  – har ofte hatt en relasjon til offeret
  – konstruerer en fantasivirkelighet gjennom lim og klipp
  – stor konfikt med egen familie
  – fremviser psykisk avvikende adferd
  – samler inn innfomasjon om en rekke personer
  – er i konflikt med mange
  – klager over at hun blir ”forfulgt” av mange
  – mye konflikter med offentlige etater
  – mangårig historikk på stalking
  – legger ut ekstremt mye krenkende på sosiale medier om mange, men når andre kritiserer Bruun føler hun seg ”krenket”

  Ofre for Bruuns stalking
  – har ikke konflikt med mange, kun Bruun
  – reagerer på Bruuns publiseringer
  – går i direkte konfrontasjon med Bruun
  – legger ut Bruuns egne dokumenter eller bearbeidelse av disse
  – fremstilles av Bruun som stakere

  Det tragiske er at slike som dette kan vinne frem i domstolene med sin adferd. Det er på høy tid å ta denne problemtikken på alvor og få satt en stopper for det. det kan ike være slik at slike som dette kan slenge dritt om en rekke andre menesker, og så snart folk tar til motmæle så vinner slike frem i retten!

  Psykolog Slaastuen som hang ut og trakaserte sin ex´s familie på det groveste, vant frem når det ble beskrevet – med en setning – at hans arbeider ikke holder faglig nivå.

  Kristin B. Bruun vant (foreløpig) frem i tingretten med krav om at dokumenter hun selv hadde publisert, plutselig ble «krenkende» når andre publiserte dem.

  Felles for disse er den åpenbare lave terskel for krenkelser som resulterer i et narsissistisk raseri de bringer inn for retten. Mens de krenker andre på det grovenste , påstår de at de selv krenkes. Domstolene må oppdateres på denne dynamikk. At slike nettroll/stalkere vinner frem latterliggjør hele rettsinstituttet.

  Liker ·
  · Del

  Kjetil Thue liker dette.
  1 deling

  Karin Morelli Lundekvam at noen orker å lese innleggene hennes går over min forstand , men det er sikkert interessant nok for de som skjønner hva hun vil fram til , for meg har de absolutt ingen interesse.
  39 min · Liker

  Bjorn Olav Nerby Det kan vel gjøres enkelt ,alle som ikke liker Bruun slett henne som venn
  10 min · Liker · 1

  Liker

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..