FrP Skedsmos Irene Hov har skrevet om meg i sosiale medier gjennom seks år. Til tross for omfattende produksjon, er det uklart hva jeg skal ha gjort, hvordan og hvorfor, men alt er svært negativt.
Sommeren 2014 fikk jeg nok, og saksøkte Irene Hov for  de grove ærekrenkelsene og krenkelsene av min rett til å ha et privatliv.

2015-07-27_irenehov-bruun-anmeldt-ufattelig-mange-gangr-henl-utilregnelighet

Irene Hov  skulle ha gått til motsøksmål om det var noe i påstandene hennes om meg som «stalker» og gal forfølger som hun «må» «informere» verden om via sosiale medier. Det har hun ikke gjort.
I stedet prøvde hennes skiftende prosessfullmektiger å få saken avvist.

2017-10-29_irenehov-publiserer-oleandreasthrana-rad-utmattelsestaktikk-torpedere-bruun-begrenset-kapasitet
Irene Hov fulgte dessverre advokatens råd, og allierte seg med de to verste nettrollene hun kunne finne. Det er skrevet noen kybermeter om dem begge.

Først anførte Irene Hovs prosessfullmektig at påstandene hennes om min mentale helse var sanne, og at det derfor ikke var grunnlag for å saksøke henne. Hennes neste prosessfullmektig tiltrådte snaut to måneder før saken var berammet. Han hadde vunnet for sin klient, politikeren Marcela Molina som fikk sin mentale helse offentlig omtalt.
Sitat:

«I dommen slås det fast at utsagnene om innleggelse på psykiatrisk sykehus rammes av lovbestemmelsen mot krenkelse av privatlivets fred. Videre finner retten at flere av karakteristikkene av Molina er over grensen for hva som straffefritt kan framsettes offentlig

 

2015-07-27_irenehov-rasende-fordi-arneseland-mener-is-vesten-raskere-blir-venner-enn-hun-og-bruun

Molinas tidligere prosessfullmektig har tydeligvis endret syn på hva som kan være greit å fremføre i det offentlige rom. Hans tidligere klient var ikke gjenstand for så intens og vedvarende forfølgelse som jeg er. Han begrunnelse for avvisning av saken ett år etter at den er reist, er i seg selv en ærekrenkelse.

2015-07-20_irenehov-om-krav-om-verge

Det nedenstående innlegget skrev Irene Hov på Facebook 4. desember 2014:

2014-12-04_facebookprofilbilde-irenehovEn beryktet stalker og nett-hetser drive drepende mobbing av tilfeldige mennesker og barn uten at politiet løfter en finger!

Den 51 år gamle enslige kvinnen fra Nesodden har mobbet og hetset meg og mine barn i fem år, og latterliggjør og hetser min vanskelige barneverns sak – omtaler meg i verste slarvestil med link til utallige rapporter og avhandlinger som hun produserer om meg:
«Irene en Løgner» (8 sider med klipp og lim)
«Irenes falske anmeldelse av sin eksmann» ( 3 sider klipp og lim)
«Anmeldelse på irene for vold og vold mot barn»  (20 sider med klipp og lim og bilder)
«Rapport fra bv vakta om Irene»

2015-06-06_irenehov-om-at-skrullas-ekskjaereste

«Bekymringsmelding til bv» (3 sider)

«Bruuns korrespondanse og trusler med en god venn av meg» (20 sider)

«Bruuns  korrespondanse og trusler mot min saksbehandler i kommunen til å sende bekymringsmelding» (6 sider)

«Brev til kommunaldirektør og rådmann om bekymring for mine barn»

osv osv…

-Barn som nå er voksne og kan fortelle om «mishandling» som aldri har skjedd, meldt til offentlig myndighet gjentatte ganger av et tilfeldig menneske som limer seg på meg som en klegg – uten at jeg har en sjanse til å bli kvitt henne før hun har «tatt meg», som hun skriver til andre.

Jeg har aldri skrevet noe slikt til noen, derfor finnes ingen dokumentasjon.

2015-05-25_19-14_skjermdump-googlecache-irenehov-om-bruun-som-skal-vaere-anmeldt-fler-enn-noen-annen-i-norge

Totalt er det vel rundt 10 -15 ulike rapporter på opptil 20 sider med klipp og lim og bilder i nærmest en scrapbook lignende variant som ser ut som de er skrevet av andre og fungerer som «dokumentasjon» på min grusomme personlighet. Hun har en sykelig interesse for meg med intens mobbing og trusler og hun kommer ikke til å gi seg før hun har begravd meg på sosiale medier og ødelagt et begynnende politisk arbeid.

Hat-bloggen med fem innlegg om meg basert på brev og ting jeg hadde skrevet i en desperat situasjon for meg og barna for seks, syv år siden – ble publisert over store deler av nettet.  Ting som ikke er ment for publisering og ting som er fjernet for lenge siden. Tatt helt ut av sin sammenheng, tilføyd en rekke kommentarer fra Bruun basert på oppdiktede «fakta og omstendigheter» halve setninger som er fjernet for å gi en annen mening og hjemmelagde konklusjoner som fremstår tilsiktet og sadistisk uten forankring i virkeligheten.

Kommentar: om det ikke er ment for publisering, er det lite gjennomtenkt av Irene Hov å legge ut om dette i sosiale medier. Det hadde vært bedre om hun fikk sin advokat til å anmelde meg, eller tok ut motsøksmål. Den våkne leser ser at tidsangivelsene hennes er uriktige: hun opprettet sin twitter-konto i august 2014.

Nå er jeg tvunget av vedkommende til å publisere hva hun har gjort i fem år mot meg,  for å forsvare meg mens Follo politiet sitter og glor i veggen.

Kommentar:  Irene Hov er ikke nødt til å publisere noe om meg. Hun kan  gå til politiet der hun bor, og inngi en saklig og begrunnet anmeldelse med dokumentasjon. Eller hun kan gå til sak, slik jeg har gjort mot henne.

Hennes 50 brev om meg til andre er likelydende brevet jeg publiserer i dette notatet – antagelig sletter jeg hele engasjementet mitt gjennom Facebook når hun har opprettet flere profiler i sitt eget navn og skriver i kommentarfeltet på mine offentlige innlegg. Det blir ubrukelig som informasjonskanal.

Kommentar: hadde jeg vært Irene Hov, hadde jeg tillatt at personen jeg omtaler fikk komme til orde. Det Irene Hov ikke tåler, er slike korrigeringer:

2014-12-04_kristinbruun-korrigerer-01

Kommentar: dette er en annen av mine provoserende kommentarer, som Irene Hov slettet:

2010_kristinbruunMin side av denne delen av saken: Irene påstår at hun må «informere» verden om at jeg skal være strafferettslig utilregnelig. Betyr dette at JEG må «informere» verden om hennes faktiske diagnoser?

Irene vet at det hun påstår om meg er usant. Skulle det vært sant, ville det etter min mening vært grovt å utlevere meg på denne måten. Hva synes dere?

Hvis vi snur saken rundt, hjelper det kanskje:
Hva om jeg sitter på dokumentasjon om Irene Hovs mentale helse, som er av en slik karakter som det hun påstår om meg?
«Må» jeg informere dere og resten av verden om dette?
BØR jeg det?
Hva vil bli bedre i deres, Irenes eller mitt liv om jeg gjør det?

(Og nei, jeg har aldri truet med å offentliggjøre noen videoer.
Jeg har SPURT Elin Gregusson om hennes venninne Irene synes det er greit at jeg «informerer» verden om Irene på samme vis som Irene Hov «informerer» verden om meg.)

Jeg oppfatter Irene Hovs «informasjon» om meg, som svært grove krenkelser av min rett til å ha et privatliv, og eventuell galskap i fred.
Sett dere i mitt sted, alle sammen: hvem av DERE ville holde ut å få slengt ut diagnoser på nett, sanne som usanne?
Hvem av dere ville holde ut å se dette om deres nærmeste?

14.8 publiserte Irene Hov min private korrespondanse med min egen far om helt private forhold på nett. Hva skulle det tjene til?
Skal jeg og min familie ikke ha rett til privatliv, fordi Irene Hov hater meg?

Irene var ikke en gang deltaker i korrespondansen, men ba meg om kopi for å kunne støtte meg. Hun har ikke publisert sin støtte til meg. Kan jeg legge den ut her, så man kan se hvor uriktig Irene har fremstilt meg på nett?

Vedlegger fra kjennelse som også fikk Irene til å trakassere meg. I stedet for å fyre opp under konflikten, synes jeg dere skal be Irene om å fjerne mitt privatliv fra nett og forsøke å løse sine konflikter.
Hva synes dere?

Kommentar: Irene Hov og hennes Facebookvenner diskuterte meg ivrig før jul. Einar Nyaas virket som den eneste som tenkte formålsrettet: det må da være mulig å få en rettskjennelse som pålegger meg å slette alt ærekrenkende om Irene Hov?
Nei, det er det ikke, av den enkle grunn at jeg ikke har skrevet noe ærekrenkende om Irene Hov. Derfor unnlot hun å besvare spørsmålet, og klaget i stedet over at politiet ikke svarte henne. Det samme politiet henla anmeldelsen av henne for torpedotruslene mot meg, fordi de ikke hadde kapasitet til å behandle dem.

2014-12-04_irenehov-einarnyaas-petrahansen-om-advokat-og-privat-soksmal-for-a-fa-bruun-til-a-fjerne-aerekrenkende-omtale-av-de-mange

Kommentar: Irene Hov skrev flere påstander om meg i Facebookinnlegget fra 4. desember 2014:

Hun påstår jeg har publisert hennes utilregnelighet gjentatte ganger – men i virkeligheten har hun publisert de samme tingene opptil 20 ganger ved å kopiere det jeg publiserte, som var ment som en advarsel til mine venner. Jeg har publisert henleggelsen fra politiet 3 – 4 ganger – hun har gjentatt de samme minst 20 – 30 ganger med jevne mellomrom de siste tre årene. For deretter å saksøke meg for oppreisning for hennes ødelagte «gode navn og rykte» som antas å være uopprettelig etter mine 4 publiseringer.

Kommentar: hvis dette hadde vært sant, ville det ikke vært grunnlag for å få saken opp for retten. Saken ville heller ikke berammes på nytt i så tilfelle. Saken ble omberammet til to dager i midten av august 2015, mot den opprinnelig ene dagen i januar samme år. Irene Hov var rasende for dette, og trodde omberammingen skyldtes torpedotruslene. Hun forsto ikke at hennes fortsatte publisering og de mange vitnene hun ønsket å føre, er det som tar tid. Nå må saken omberammes for annen gang, fordi hun i slutten av juni 2015 skaffet seg en prosessfullmektig som var opptatt den ene av dagene vi skulle vært i retten. Vi er helt enige med domstolen i at det er best at hun stiller med prosessfullmektig, så vi avventer ny beramming av saken.

2015-01-12_irenehov-publiserer-adv-haaland-brev-til-thrana-om-torpedotruslene-pastander-om-bruunblokkering-av-sonnen
Kommentar. Irene Hov skrev videre den 4. desember 2014:

Rettssaken som går 19. januar har hittil kostet meg hele jula for ungene mine og deres julegaver.

Men Bruun nøyer seg ikke med det – hun er ikke ferdig før hun har ødelagt alt.

Dette skriver hun til et stort antall av mine venner, her er et eksempel på hva hun har sendt til folk på min venneliste som nå leser dette.

Siden i sommer har jeg fått tilbakemelding fra 20- 25 personer at Bruun har kontaktet de direkte med mange og lange brev med sjikane om meg. I tillegg er alle de som ikke gir meg beskjed. Dette mennesket får jeg ikke kontaktforbud mot av Follopolitiet – som har fått all informasjon.

Hvor lenge skal jeg måtte leve med dette?

Kommentar: Irene Hov publiserte så den eneste e-posten hun har mottatt. Den ble sendt til tre stykker, hvorav en er dømt for netthets. E-posten er fra 3. februar 2012. Irene Hov publiserte den i desember 2014:

Til

XXXXXXXXXX

o    Kristin B. Bruun
3. februar 2012

Kristin B. Bruun

  • Hei xxxx, jeg ser du er engasjert i den stakkars Irene Hovs mange saker.Hvis du er interessert i realitetene i sakene, finner du dem her: Dette er utdrag av et brev Irene skrev til Romerike politidistrikt, hvor hun anmeldte sin eksmann for vold da HUN trengte seg inn i hans hjem tre ganger en sen kveld, i perioden hvor han var ilagt besøksforbud mot henne.Hun trakk besøksforbudet samme kveld etter råd fra sin advokat: (lenke utdatert)

Kommentar. Irene Hov forsøker å være ryddig, og kommenterer med kommentaren «min kommentar»:

min kommentar

(Besøksforbudet var opphevet lenge før dette. Begge barna hadde blitt hentet av bv den kvelden. Min eksmann hadde tatt fra meg omtrent alt – nå også barna mine.

Kommentar: hvordan klarte han å ta fra henne barna, når kun ett av dem var hans, og det var barnevernet som hadde hentet dem? Mener Irene Hov at hennes eks-mann styrer barnevernet?

Jeg reagerte normalt på å bli fratatt barna, jeg kjente ingen smerte – jeg hadde mistet absolutt alt – og ble nektet å hente mine ting etter delt innbo fra et stort felles hus vi hadde bodd i ti år med barna hvor det meste var mine eiendeler. Skifteoppgjøret og boet var ikke fullført, og jeg hadde selvfølgelig nøkkel til noe som også oppbevarte mine eiendeler. Aldri har jeg fått så mye juling som jeg fikk da – av min eksmann,  av en mann på 140 kilo med hans to voksne sønner fordi jeg låste meg inn og begynte å pakke ned kosebamsene til barna i en søplesekk. 

Kommentar: Irene Hov beskrev et annet hendelsesforløp og motiv i anmeldelsen. Man kan være enig eller uenig i hennes påstand om normal reaksjon på å bli fratatt sine barn. De færreste fokuserer på et skifte som ikke er gjennomført.
Hov skriver videre i sin kommentar:

Beskrivelsen av denne episoden er plukket ifra hverandre av Bruun som falsk – fordi jeg med min hjertesykdom ikke kunne klart dette. Videre spekulerer hun i at jeg har løyet om min diagnose – hvis jeg hadde klart å gjøre som beskrevet om denne episoden. Uten å vite hva diagnosen heter, uten å ha noe medisinsk kompetanse – har hun konkludert med at jeg lyver – fordi hun aldri har «sett» symptomer. Så har hun påstått i ettertid at jeg er BÅDE trygdesvindler OG har anmeldt falskt! Dette dokumenterer hun med dokumentet «irene-anmelder falskt».) 

Kommentar: det Irene Hov beskrev i brevet, er uforenlig med «20% hjertekapasitet» som hun i noen år har påberopt seg gjennom sosiale medier og overfor myndighetene. Av hensyn til privatlivets fred kan jeg ikke publisere det hun faktisk skrev. Det avviker fra det hun skrev i desember 2014. Irene Hov fortsatte sitt skriv på Facebook:

Videre skriver hun i brevet:

Her er barnevernvaktens henvendelse til barnevernet, fra dagen hvor Irene hadde sloss med sin eldste sønn. Episoden endte med at han slo ut to tenner på henne(for å komme seg løs?), og stakk til den angivelig voldelige stefaren. Han har flere ganger bedt om å få være sammen med stefaren, og rømt til ham ved flere anledninger: (lenke utdatert)

min kommentar:

(Løgn og atter løgn. Ja jeg fikk ødelagt flere tenner – men av andre årsaker enn det fantaseres om her. Hun henger ut et traumatisert barn og  meg selv som desperat prøvde å holde hodet over vannet  med alvorlig hjertesvikt og en voldelig eks mann i hælene ustanselig, og legger til sinnsyke spekulasjoner som ikke har rot i virkeligheten – og tvinger meg til å «avsløre sannheten» offentlig fordi hun er besatt på å «ta meg.»)

Kommentar: neida, jeg har ikke hengt ut noen. Det var det Irene Hov som gjorde da hun publiserte denne private e-posten som ble sendt til en person to og et halvt år tidligere. Hun gjemmer seg bak sine barn for å fremstille dem som våger å si i mot henne negativt og uriktig. Videre fra Irene Hovs Facebook-publisering av den private meldingen:

Her er mail Irene skrev til skolen om sønnens fravær, da hun og assistenten (Irene Hov publiserte navnet) var på ferietur til Spania. Som du ser skriver Irene at sønnen er borte fra skolen av helsemessige årsaker, mens de egentlig var på ferie: (lenke utdatert)

Her er anmeldelsen av Irene, som (den navngitte assistenten) og jeg skrev sammen, da Irene brøt taushetsplikten sin som arbeidsleder overfor (assistenten), ved å sende meg som helt utenforstående kopi av mailene (assistenten) skrev til Uloba i arbeidskonflikten. (Jeg hadde IKKE innsynsrett i arbeidskonflikten, og var i en vanskeligsituasjon midt mellom Irene og (assistenten). (Assistenten) sa ikke et ord om konflikten,mens Irene prakket på meg informasjon sent og tidlig.) (lenke utdatert)

min kommentar:

(Hun anmelder meg sammen med sin venninne som hadde introdusert Bruun for meg som en kapasitet på barnevern. Venninnen, (…) maste seg til stillingen som assistent/vaskehjelp som jeg hadde fått innvilget av kommunen og hadde et desperat behov for, for å klare å ta vare min egen helse sammen med i\omsorgen for barna. Denne stillingen misbrukte hun grovt og utleverte alt av personopplysninger og brøt taushetsplikten som assistent, og som jeg da ikke lenger var bundet av. Alle opplysningene assistenten delte med Bruun er brukt mot meg i mobbekampanjen. Videre hevder Bruun at JEG brøt taushetsplikten og trakasserte den stakkars assistenten. Noe som kommer tydelig frem i neste avsnitt som starter med at den samme assistenten har utlevert sms utveksling fra min sønn under en opphetet episode på en ferietur.)

Kommentar: 

Irene Hov brøt taushetsplikten da hun formidlet assistentens henvendelse til Uloba om Irene Hovs usaklige oppsigelse til meg. Assistenten sa ingenting om konflikten, det gjorde derimot Irene Hov.
Irene Hov brøt taushetsplikten da hun formidlet assistentens henvendelse til Uloba om Irene Hovs usaklige oppsigelse til meg.
Assistenten sa ingenting om konflikten, det gjorde derimot Irene Hov lenge før denne e-posten overrasket meg.

Jeg kan godt legge ut sms-ene Irene skrev om/til sønnen via datteren til (assistenten), da sønnen ikke hadde telefonen på under den ovennevnte ferieturen. Det var på denne ferieturen (assistenten) ble sagt opp pr. sms. Irene bør kanskje få uttale seg, om hun synes at er greit at kommer frem: de er veldig illustrerende for hvordan hun er som mor overfor gutten, og hvordan hun behandler assistenter.

min kommentar

(Etter at den svindel-anklagede assistenten fikk avskjed i posten forsøkte hun å saksøke formell arbeidsgiver Uloba for usaklig oppsigelse og for å ha blitt lovet å arbeide for en fysisk syk kvinne men endte opp med å arbeide for en «psykisk syk person»(??)  Rett før oppsigelsen sendte hun et tåredryppende brev til kommunen og Uloba om hvor uverdig min situasjon var – tre uker etterpå påstår hun at jeg har snytt henne for lønn og er psykisk syk.)

Kommentar: Irene Hov har selv opplyst om sin psykiske lidelse og noen av symptomene i sosiale medier gjennom flere år. Hvis hun får assistenter som venter å arbeide for en alvorlig fysisk  syk person, må hun regne med at de reagerer når det viser seg at de er blitt feilinformert, og dermed ansatt på uriktige premisser.
Det skulle ikke forundre meg om Irene Hov har anklaget sin tidligere assistent for svindel. Hun anmeldte meg for å ha stjålet en kjæreste hun ikke lenger hadde, og som jeg aldri har møtt. 

Her er utdrag av rapporten fra den neste assistenten Irene hadde, (neste assistent) xxxxx:

«En notorisk løgner».

(lenke utdatert)

2010-04-28 irene hov om tjenestekontoret i skedsmo smo bestiller bekymringsmeldinger

min kommentar

(Jeg var uheldig med de to første assistentene jeg ansatte – først (assistent) som ble oppsagt og anmeldt til politiet av Uloba, deretter en av italiensk opprinnelse om mulig enda mer utspekulert og infam som oppførte seg meget kritikkverdig og som barna nektet å ha i huset. Begge jobbet under tre mnd.

Kommentar: er dette påstander som lokalpolitikeren Irene Hov bør offentliggjøre? Hun risikerer at vettuge mennesker stiller spørsmål ved det høye antall fiender hun har, særlig når hun fortsetter slik:

Saksbehandler i Skedsmo kommune synes dette var en skikkelig artig avveksling i sitt arbeid og satte de i forbindelse med hverandre når de ringte ned Tjenestekontoret for å få penger for «tort og svie».  Han var dritsur fordi han hadde gitt meg avslag på søknad om flere timer assistanse på bakgrunn av en status på Facebook som Bruun var så vennlig å sende til han. Der sto det at jeg hadde raket løv og ryddet i hagen, men jeg hadde ikke tatt med at det ble fysisk utført av andre. Vedtaket ble tvert omgjort av Fylkesmannen – jeg fikk de timene jeg søkte om – og saksbehandler Per Gjertsen var pottesur på meg – dette tok han igjen ved å innlede en lang epost korrespondanse med Bruun – og utleverte mengder med sensitive opplysninger om meg til en antatt utilregnelig person uten å sjekke hvem han snakket med. Hele mailutvekslingen har Bruun lagt ved i stevningen.)

2015-01-19_irenehov-om-gal-eksmann-fornyet-ammunisjon-fra-bruun-mot-henne
Irene Hov om Bruun og sin eksmann med ny partner 19. januar 2015. Alle er gale, alle forfølger henne, og alt er selvsagt uriktig.

Kommentar: så vidt vites har Irene Hov kun videregående skole, og ingen fagkunnskap for diagnostisering av sine medmenneskers mentale helse. Hennes opptreden ser ut til å bekrefte diagnosen hun opplyser at hun har fått, der hun skriver om den sakkyndige psykologen som gjennomførte en grundig undersøkelse av henne.
Faksimile fra 8.8.2015:

2011-01-14_18-20_irenehov-om-sakkyndigpsykolog-som-mener-hun-har-personlighetsforstyrrelse

Og her er hennes oppfølging til rådmannen i kommunen, etter at hun hadde fått kontakt med (assistent), via Uloba eller Tjenestekontoret: (lenke utdatert)

(Hva dett er må gudene vite..?)

Her er utskrift av hele samtalen Irene hadde med psykolog Jannike Willoch. Det er denne samtalen Irene gjerne vil legge ut youtube. (lenke utdatert)

min kommentar:

(Jada – Bruun klenget seg inn på min sakkyndig for bv i Skedsmo kommune som lovet å knuse meg i rapporten fordi jeg ikke fulgte ordre fra Dronning Jannike. De er venninner og en rekke eposter som jeg har sendt til sakkyndig ifb hennes utredningsjobb- er videresendt til Bruun om saken min.

Kommentar: Irene Hovs uetterrettelighet er dessverre velkjent. Den sakkyndige utredet henne i barnevernssak i 2007 etter det jeg vet. I januar 2012 sendte Irene Hov den sakkyndige mailer med private dokumenter om meg, og  truet og anklaget den sakkyndige for å ha vist meg rapporten. Rapporten viste Irene Hov meg selv ved besøk i mitt hjem 22. september 2009. Jeg avviser alle Irene Hovs påstander om rapporten. Den er grundig og god.

I 2012 sendte Irene Hov meg ett av den sakkyndiges svar i deres absurde korrespondanse., og utelot sine egne trusler og utleveringen av meg til en utenforstående. Bare tre måneder tidligere hadde Irene Hov inngitt syv anmeldelser av meg på elleve dager, og tryglet om at politiet skulle ilegge meg kontaktforbud mot henne. Etter lang tids overveielse, svarte jeg Irene Hov så konfronterende som mulig, i håp om at hun aldri mer skulle kontakte meg. Det ble bare verre.

Også vedlagt i den 130 sider lange stevningen. Helsetilsynet har nektet å klagebehandle saken i fire år! En sakkyndig for barnevernet utleverer opplysninger i saken til en antatt utilregnelig person – og får beholde lisensen! Overgrepene fra offentlige ansatte som tilslutt går utover barn er grenseløse!)

2012-02-06_kbb-svarer-irenehovs-henv-av-2012-01-26_an

Irene legger også ut henleggelsesmeldinger fra politiet med mitt fulle navn på,hvor det fremkommer at jeg skal være strafferettslig utilregnelig. Om det er noen tvil om min mentale helse, er vel hennes hets av meg mobbing, og denne offentliggjøringen av personlige forhold straffbar? (Straffeloven § 390 m.fl.)

min kommentar:

(Ja det har jeg gjort! For å slippe å gjøre det jeg nå må gjøre – nemlig å utlevere enda mer personopplysninger – offentlig – fordi jeg er tvunget til å forsvare meg mot grenseløs mobbing – fordi politiet har slurvet med sine dokumenter og strødd de over hele nettet gjennom Bruun – uten å løfte en finger for å stoppe sitt eget hærverk på uskyldige mennesker som igjen går hardt utover barn. Fire anmeldelser som jeg kjenner til  nå i høst har vært eller er til behandling for henleggelse som vanlig hos Follo politiet.)

Irene har påstått overfor tredjeperson at jeg ikke er forfulgt av noen, og at jeg bare fantaserer. Her er NOE av hva min forfølger har holdt på med, og hvordan Follopolitiet (som Irene vet at jeg har en alvorlig, langvarig konflikt med etter en klage på bevis unndragelse og et par andre forhold fra 2000) har unndratt bevis: (lenke utdatert)

Lenker til lydpptakene finnes i filen.

min kommentar:

(Ja jeg har sagt det – og det er sant! Mannen på lydopptaket er aldri dømt for noenting! Han har ifølge han selv fått ødelagt livet sitt av Bruun.)

Kommentar: å unnskylde denne typen forfølgelse, er noe en lokalpolitiker som Irene Hov burde holde seg for god til. Oslopolitiet siktet mannen i 2010, innhentet saksdokumentene fra Follopolitiet som ikke hadde registrert 21 sider bevis. Follopolitiet hentet saken tilbake på bakgrunn av en anmeldelse av mannen i mitt navn med gjerningststed hvor ingen av partene hadde vært på den tiden, opphevet siktelsen, og henla den uten etterforskning. Dette forsvarer FrP-politikeren som via sosiale medier påstår seg utsatt for vold og voldtekt.

Irene kjenner godt til min konflikt med Follopolitiet. (For eksempel illustrert ved dette lydopptaket fra 2008, hvor jeg ble nektet å lese hva jeg skulle ha forklart politiet uten å vite om det. Da jeg forsøkte å få tilgang til min egen forklaring, ble jeg angrepet bakfra og slengt sidelengs i gulvet, hvor lensmannen satte kneet i siden på meg for å holde meg nede, så han kunne rive forklaringen min ut av hendene på meg. Alt jeg rakk å lese, var at jeg skulle ha tatt forbehold i min forklaring, fordi jeg ikke visste hva jeg var anklaget for! Du kan ikke forklare deg uten å vite om hva, og det er i strid med bl.a. EMK art. 6.)

Irene ringte selv til Justisdepartementet i 2009, som du ser på side 3 i disse brevene fra departementet til Politidirektoratet, hvilket førte til at departementet sendte en ganske skarp purring på POD med kopi til Riksadvokaten: (lenke utdatert)

min kommentar

(Hun tryglet og gråt og ba om hjelp til å bli kvitt forfølgelsen av Follo politiet/Oslomannen/Vestfoldmannen/hennes far/datter til vestfoldmannen, osv osv…. Ja jeg hjalp til – det var ikke mitt bord men jeg synes synd på henne.)

Da hun ble sur på meg, henvendte hun seg til Follopolitiet, fordi hun visste at alle som anmelder meg for noe til dem, får medhold. Som disse siste sakene viser: jeg har aldri vært utredet av noen, og komisk nok virker jeg fortsatt som meddommer i Follo tingrett. det kan jeg ikke om jeg er strafferettslig utilregnelig. du skal dømmes av dine likemenn, ikke av gærninger. Siden jeg aldri har vært utredet, tør ikke follopolitiet å stille spørsmål ved meg som meddommer.

min kommentar

(Alle som er rammet av hennes drepende mobbing anmelder selvfølgelig!)

2015-01-15_irenehov-publiserer-terjesalaterknutsens-forklaring

Her er mine klager på sakene, fremsatt før jeg fikk vite hvem som hadde anmeldt meg! Lenke til dem av innleggene som Follopolitiet enda ikke har slettet fra FB-veggen sin, finnes i dokumentet.(Follopolitiet har enda ikke svart meg på spørsmålene mine. Jeg lurer på hvorfor …)

Jeg er fortsatt ukjent med hva Irene har anmeldt meg for. (lenke utdatert)

Her er årets klage på Follopolitiets habilitet (jeg klager på habiliteten engang årlig, uten at klagene realitetsbehandles): (lenke utdatert)

Her er forresten konfliktrådets avslutning av forsøket på å få Irene til å legge ned hatkampanjen sin mot meg. Dette er fra nyåret i fjor: (lenke utdatert)

min kommentar:

(Jeg har prøvd å få politiet til å gjøre noe – hjelpe meg å bli kvitt en drepende mobbing og hetsing av Bruun som følger etter meg i alle grupper – starter og bråke – og deretter trakasserer meg voldsomt og skriver til alle som støtter meg etter hun er kastet ut av gruppene, og da får jeg invitasjon til konfliktrådet??? Jeg vil bli kvitt henne! Vi har ingen konflikt! Vi har ingen relasjon! Skal jeg tvinger til å forhandle og mekle med en voldsperson om hennes overgrep mot min familie!!??. Follo politiets latskap og unnlatelser er grenseløse i sin desperate jakt på at flest mulig anmelder kvinnen – slik at politiet kan rettferdiggjøre sin unnasluntring i hennes saker ved å peke på hvor gal hun er gjennom alle anmeldelsene. Uten tanke på ofrene leverer de ut alle politiforklaringene de ulike har gitt – og gir Bruun enda mer ammunisjon til å drive sin drepende mobbing! Follo politiet har landets best betalte jurister – har minst turnover blant juristene – og politimester Arne Jørgen Olafsen skryter av det gode arbeidsmiljøet mens han lar barn og folk med nedsatt funksjonsevne bli mobbet sønder og sammen og får ødelagt julen sin av en kriminell stalker!)

2015-06-06_irenehov-om-at-skrullas-ekskjaereste

Vennlig hilsen

Kristin Bruun

Enda et brev til denne personen:

  1. februar

Kristin B. Bruun

Det er forresten noe jeg lurer på. Som du kjenner til, er det meg Irene henger ut med fullt navn og krenkende beskrivelser på Internett.Hun skriver at jeg er gærn osv, og henviser til det som står i henleggelse meldingene. Dette betyr at Irene mener at den sakkyndige har gjort en god jobb.(Jeg har aldri vært utredet av noen sakkyndig. Det er ingen som har funnet at det er noen svikt i mine kognitive evner.)

2015-06-23_paalabrahamsen-om-follopolitiets-misbruk-av-setsaasrapporten

Hvorfor mener Irene at den sakkyndige som har uttalt seg om meg uten å møte eller snakke med meg, har rett i sin vurdering, når hun mener at Jannike Willoch, som gjorde en svært grundig utredning av Irene, tar feil?

Irene påstår forresten noe som er usant: hun skriver på sin vegg og til andre at HUN aldri har vist meg sin rapport, og at jeg skal ha fått innsyn i den via Jannike Willoch.
Irene kom til meg i september 2009, med to bæreposer fulle av sakspapirer, og ønsket at jeg skulle lese rapporten.
jeg siterte fra rapporten på min vegg den 23. september. Irenes kommentarer synes ikke for meg, det kan skyldes at hun har blokkert meg?

2011-01-14_18-20_irenehov-om-sakkyndigpsykolog-som-mener-hun-har-personlighetsforstyrrelse
Klikk på bildet for å se innlegget.

Jeg visste at om jeg sa det jeg faktisk mente, så ville Irene legge meg for hat, og henge meg ut på Internett. Jeg har nok med min konflikt med Follopolitiet,og valgte å jatte med Irene for å ikke få henne også etter meg.

Vennlig hilsen

Kristin Bruun

_________________________________________________________

Slike brev har Bruun skrevet til min 25 personer i høst og som jeg vet om, 25 – 30 personer for et par år siden. Sannsynligheten for at det er det dobbelte er stor. Hun kommer til å fortsette å skrive til mine venner til politiet stopper henne.

Kommentar: hvis jeg skriver ting som ikke er ok om andre, vil politiet ganske sikkert stoppe meg. Hvorfor er alle de ville anmeldelsene av meg blitt henlagt? Rett og slett fordi det ikke er hold i dem.

Oppdatert 13.05.2018 – Irene Hovs metode

Irene Hov forfølger flere personer. Enhver som kritiserer henne, og ikke umiddelbart legger seg flat for hennes raseri og ufinheter, må påregne lengre sjikaneblogg-innlegg, sjikanøse oppdateringer på Facebook og Twitter.

Etter at hun ble dømt i tingretten for sin forfølgelse av meg, på bakgrunn av påtalemaktens offentlige påtale tatt ut 24.01.2017, oppsøkte hun et miljø på Twitter før påsken i 2018, som er kjent for å gi svar på tiltale. Irene fikk svar, og Irene snudde som vanlig saken på hodet:
Hun var forfulgt!

Hun skrev flere sjikaneinnlegg på bloggen som egentlig er om meg, men passet på å omtale meg også, til tross for at hun var ilagt enda et besøksforbud mot meg. Irene Hovs aktivitet og uetterrettelighet er nå blitt bemerket og imøtegått av ganske mange, som alle er like uskyldige i «forfølgelse» av Irene Hov som jeg er. Imøtegåelse, kritikk er ikke forfølgelse. Det hjelper ikke. Irene Hov fortsetter med sine uriktige påstander om at hun blir forfulgt – av dem hun målrettet oppsøker, sjikanerer, trakasserer og forfølger.