FrP Skedsmos Irene Hov om Kristin Bruun, barnevernets henting av barn med mer

FrP Skedsmos Irene Hov har skrevet om meg i sosiale medier gjennom seks år. Til tross for omfattende produksjon, er det uklart hva jeg skal ha gjort, hvordan og hvorfor, men alt er svært negativt.
Sommeren 2014 fikk jeg nok, og saksøkte Irene Hov for  de grove ærekrenkelsene og krenkelsene av min rett til å ha et privatliv.

2015-07-27_irenehov-bruun-anmeldt-ufattelig-mange-gangr-henl-utilregnelighet

Irene Hov  skulle ha gått til motsøksmål om det var noe i påstandene hennes om meg som «stalker» og gal forfølger som hun «må» «informere» verden om via sosiale medier. Det har hun ikke gjort.
I stedet prøvde hennes skiftende prosessfullmektiger å få saken avvist.

2017-10-29_irenehov-publiserer-oleandreasthrana-rad-utmattelsestaktikk-torpedere-bruun-begrenset-kapasitet
Irene Hov fulgte dessverre advokatens råd, og allierte seg med de to verste nettrollene hun kunne finne. Det er skrevet noen kybermeter om dem begge.

Først anførte Irene Hovs prosessfullmektig at påstandene hennes om min mentale helse var sanne, og at det derfor ikke var grunnlag for å saksøke henne. Hennes neste prosessfullmektig tiltrådte snaut to måneder før saken var berammet. Han hadde vunnet for sin klient, politikeren Marcela Molina som fikk sin mentale helse offentlig omtalt.
Sitat:

«I dommen slås det fast at utsagnene om innleggelse på psykiatrisk sykehus rammes av lovbestemmelsen mot krenkelse av privatlivets fred. Videre finner retten at flere av karakteristikkene av Molina er over grensen for hva som straffefritt kan framsettes offentlig

 

2015-07-27_irenehov-rasende-fordi-arneseland-mener-is-vesten-raskere-blir-venner-enn-hun-og-bruun

Molinas tidligere prosessfullmektig har tydeligvis endret syn på hva som kan være greit å fremføre i det offentlige rom. Hans tidligere klient var ikke gjenstand for så intens og vedvarende forfølgelse som jeg er. Han begrunnelse for avvisning av saken ett år etter at den er reist, er i seg selv en ærekrenkelse.

2015-07-20_irenehov-om-krav-om-verge

Det nedenstående innlegget skrev Irene Hov på Facebook 4. desember 2014:

2014-12-04_facebookprofilbilde-irenehovEn beryktet stalker og nett-hetser drive drepende mobbing av tilfeldige mennesker og barn uten at politiet løfter en finger!

Den 51 år gamle enslige kvinnen fra Nesodden har mobbet og hetset meg og mine barn i fem år, og latterliggjør og hetser min vanskelige barneverns sak – omtaler meg i verste slarvestil med link til utallige rapporter og avhandlinger som hun produserer om meg:
«Irene en Løgner» (8 sider med klipp og lim)
«Irenes falske anmeldelse av sin eksmann» ( 3 sider klipp og lim)
«Anmeldelse på irene for vold og vold mot barn»  (20 sider med klipp og lim og bilder)
«Rapport fra bv vakta om Irene»

2015-06-06_irenehov-om-at-skrullas-ekskjaereste

«Bekymringsmelding til bv» (3 sider)

«Bruuns korrespondanse og trusler med en god venn av meg» (20 sider)
(Den stjålne kjæresten, jeg avviste «informasjon» om Irene Hov, da jeg ønsker å leve et liv helt uten henne. Det ble også oppfattet som en krenkelse. Red.)

«Bruuns  korrespondanse og trusler mot min saksbehandler i kommunen til å sende bekymringsmelding» (6 sider)
(«Saksbehandler» som leder et offentlig kontor, og neppe går inn i enkeltsaker utover at han mente at de tidligere assistentene hadde ansvar for å inngi bekymringsmeldinger mot Irene Hov. De ba om hjelp, fordi Irene Hovs hevngjerrighet er beryktet. Her siterer hun psykiater Roar Falkum på egen blogg:
«Irene Hov synes å ha vist flere «primitive» atferdstrekk som impulsivitet, svart-hvitt-tenkning og projeksjon, dette i tillegg til atferd som kan karakteriseres som aggressiv, hun skal «ta motparten». Jeg er enig i at atferden kan oppfattes som affektladet og preget av primitive forsvarsmekanismer som projesjon og splitting.»
Red.)

«Brev til kommunaldirektør og rådmann om bekymring for mine barn»

osv osv…

-Barn som nå er voksne og kan fortelle om «mishandling» som aldri har skjedd, meldt til offentlig myndighet gjentatte ganger av et tilfeldig menneske som limer seg på meg som en klegg – uten at jeg har en sjanse til å bli kvitt henne før hun har «tatt meg», som hun skriver til andre.

Jeg har aldri skrevet noe slikt til noen, derfor finnes ingen dokumentasjon.

2015-05-25_19-14_skjermdump-googlecache-irenehov-om-bruun-som-skal-vaere-anmeldt-fler-enn-noen-annen-i-norge

Totalt er det vel rundt 10 -15 ulike rapporter på opptil 20 sider med klipp og lim og bilder i nærmest en scrapbook lignende variant som ser ut som de er skrevet av andre og fungerer som «dokumentasjon» på min grusomme personlighet. Hun har en sykelig interesse for meg med intens mobbing og trusler og hun kommer ikke til å gi seg før hun har begravd meg på sosiale medier og ødelagt et begynnende politisk arbeid.

Hat-bloggen med fem innlegg om meg basert på brev og ting jeg hadde skrevet i en desperat situasjon for meg og barna for seks, syv år siden – ble publisert over store deler av nettet.  Ting som ikke er ment for publisering og ting som er fjernet for lenge siden. Tatt helt ut av sin sammenheng, tilføyd en rekke kommentarer fra Bruun basert på oppdiktede «fakta og omstendigheter» halve setninger som er fjernet for å gi en annen mening og hjemmelagde konklusjoner som fremstår tilsiktet og sadistisk uten forankring i virkeligheten.

Kommentar: om det ikke er ment for publisering, er det lite gjennomtenkt av Irene Hov å legge det ut i sosiale medier. Det hadde vært bedre om hun fikk sin advokat til å anmelde meg, eller tok ut motsøksmål. Den våkne leser ser at tidsangivelsene hennes er uriktige: hun opprettet sin twitter-konto i august 2014. Her har hun publisert dom i samværssak:

Irene Hov publiserer samværsdom om rusmisbruk, hentet av politiet etter innbrudd mm
«Mens mor hadde omsorgen for (a) traff Barnevernstjenesten i Skedsmo 12.11.07 vedtak om midlertidig plassering av (a). Dette ble bl.a. begrunnet med at det var knyttet stor bekymring til mors helse og rusmisbruk, at hun flere ganger hadde forlatt barna uten tilsyn om natten og at hun hadde tatt dem med i bilen for så å ha forlatt dem alene flere timer på ukjente steder. Barnevernet vurderte situasjonen slik at barna da ville bli skadelidende ved å bli plassert hos (x), blant annet fordi man mente han ikke ville være i stand til å skjerme guttene tilstrekkelig i en akuttsituasjon. Det ble også vist til at Irene Hov hadde anmeldt (x) for vold, voldtekt og psykisk trakassering. Barna ble hentet av barnevernet hos mor på kvelden samme dag. Irene Hov dro da rett etter, ca kl 22, til (x)s bolig. Fars eldste sønn ringte politiet, som kom til stedet og tok med seg Irene Hov

 

Nå er jeg tvunget av vedkommende til å publisere hva hun har gjort i fem år mot meg,  for å forsvare meg mens Follo politiet sitter og glor i veggen.

Kommentar:  Irene Hov er ikke nødt til å publisere noe om meg. Hun kan  gå til politiet der hun bor, og inngi en saklig og begrunnet anmeldelse med dokumentasjon. Eller hun kan gå til sak, slik jeg har gjort mot henne.

Hennes 50 brev om meg til andre er likelydende brevet jeg publiserer i dette notatet – antagelig sletter jeg hele engasjementet mitt gjennom Facebook når hun har opprettet flere profiler i sitt eget navn og skriver i kommentarfeltet på mine offentlige innlegg. Det blir ubrukelig som informasjonskanal.

Kommentar: hadde jeg vært Irene Hov, hadde jeg tillatt at personen jeg omtaler fikk komme til orde. Det Irene Hov ikke tåler, er slike korrigeringer:

2014-12-04_kristinbruun-korrigerer-01

Kommentar: dette er en annen av mine «provoserende» kommentarer, som Irene Hov slettet:

2010_kristinbruunMin side av denne delen av saken: Irene påstår at hun må «informere» verden om at jeg skal være strafferettslig utilregnelig. Betyr dette at JEG må «informere» verden om hennes faktiske diagnoser?

Irene vet at det hun påstår om meg er usant. Skulle det vært sant, ville det etter min mening vært grovt å utlevere meg på denne måten. Hva synes dere?

Hvis vi snur saken rundt, hjelper det kanskje:
Hva om jeg sitter på dokumentasjon om Irene Hovs mentale helse, som er av en slik karakter som det hun påstår om meg?
«Må» jeg informere dere og resten av verden om dette?
BØR jeg det?
Hva vil bli bedre i deres, Irenes eller mitt liv om jeg gjør det?

(Og nei, jeg har aldri truet med å offentliggjøre noen videoer.
Jeg har SPURT Elin Gregusson om hennes venninne Irene synes det er greit at jeg «informerer» verden om Irene på samme vis som Irene Hov «informerer» verden om meg.)

Jeg oppfatter Irene Hovs «informasjon» om meg, som svært grove krenkelser av min rett til å ha et privatliv, og eventuell galskap i fred.
Sett dere i mitt sted, alle sammen: hvem av DERE ville holde ut å få slengt ut diagnoser på nett, sanne som usanne?
Hvem av dere ville holde ut å se dette om deres nærmeste?

14.8 publiserte Irene Hov min private korrespondanse med min egen far om helt private forhold på nett. Hva skulle det tjene til?
Skal jeg og min familie ikke ha rett til privatliv, fordi Irene Hov hater meg?

(30.06.2018 publiserte Irene Hov enda mer av min private korrespondanse med min egen far, denne gang fra høsten 2016, et halvt år før hans bortgang. Hun tilegnet seg korrespondansen på ulovlig vis, via en straffedømt, avskiltet tidligere helsearbeider hun også har alliert seg med mot meg. Red.)

Irene var ikke en gang deltaker i korrespondansen, men ba meg om kopi for å kunne støtte meg. Hun har ikke publisert sin støtte til meg. Kan jeg legge den ut her, så man kan se hvor uriktig Irene har fremstilt meg på nett?

Vedlegger fra kjennelse som også fikk Irene til å trakassere meg. I stedet for å fyre opp under konflikten, synes jeg dere skal be Irene om å fjerne mitt privatliv fra nett og forsøke å løse sine konflikter.
Hva synes dere?

Kommentar: Irene Hov og hennes Facebookvenner diskuterte meg ivrig før jul. Einar Nyaas virket som den eneste som tenkte formålsrettet: det må da være mulig å få en rettskjennelse som pålegger meg å slette alt ærekrenkende om Irene Hov?
Nei, det er det ikke, av den enkle grunn at jeg ikke har skrevet noe ærekrenkende om Irene Hov. Derfor unnlot hun å besvare spørsmålet, og klaget i stedet over at politiet ikke svarte henne. Det samme politiet henla anmeldelsen av Irene Hov for torpedotruslene, fordi de ikke hadde kapasitet til å behandle dem. Lenke til Irene Hovs egen publisering av anmeldelsen for  torpedo-, hagle- og drapstrusler fra 19.03.2018.

2014-12-04_irenehov-einarnyaas-petrahansen-om-advokat-og-privat-soksmal-for-a-fa-bruun-til-a-fjerne-aerekrenkende-omtale-av-de-mange

Kommentar: Irene Hov skrev flere påstander om meg i Facebookinnlegget fra 4. desember 2014:

Hun påstår jeg har publisert hennes utilregnelighet gjentatte ganger – men i virkeligheten har hun publisert de samme tingene opptil 20 ganger ved å kopiere det jeg publiserte, som var ment som en advarsel til mine venner. Jeg har publisert henleggelsen fra politiet 3 – 4 ganger – hun har gjentatt de samme minst 20 – 30 ganger med jevne mellomrom de siste tre årene. For deretter å saksøke meg for oppreisning for hennes ødelagte «gode navn og rykte» som antas å være uopprettelig etter mine 4 publiseringer.

Kommentar: hvis dette hadde vært sant, ville det ikke vært grunnlag for å få saken opp for retten. Saken ville heller ikke berammes på nytt i så tilfelle. Saken ble omberammet til to dager i midten av august 2015, mot den opprinnelig ene dagen i januar samme år. Irene Hov var rasende for dette, og trodde omberammingen skyldtes torpedotruslene. Hun forsto ikke at hennes fortsatte publisering og de mange vitnene hun ønsket å føre, er det som tar tid. Nå må saken omberammes for annen gang, fordi hun i slutten av juni 2015 skaffet seg en prosessfullmektig som var opptatt den ene av dagene vi skulle vært i retten. Vi er helt enige med domstolen i at det er best at hun stiller med prosessfullmektig, så vi avventer ny beramming av saken.

2015-01-12_irenehov-publiserer-adv-haaland-brev-til-thrana-om-torpedotruslene-pastander-om-bruunblokkering-av-sonnen

Irene Hov fremsatte blant annet torpedotrusler, trusler om bruk av hagle, og hun forledet venner og kjente med tung kriminell bakgrunn til å hjelpe. De tilbød «hjemmebesøk» for å «knekk knea» mine, og hjemmebesøk for at «den fitta skal få kjørt seg». Torps venninne opplyste om adressen min. I dag bor jeg på hemmelig adresse, og har sagt opp jobben på grunn av Torps venninne. Klikk for større bilde.

Kommentar. Irene Hov skrev videre den 4. desember 2014:

Rettssaken som går 19. januar har hittil kostet meg hele jula for ungene mine og deres julegaver.

Men Bruun nøyer seg ikke med det – hun er ikke ferdig før hun har ødelagt alt.

Dette skriver hun til et stort antall av mine venner, her er et eksempel på hva hun har sendt til folk på min venneliste som nå leser dette.

Siden i sommer har jeg fått tilbakemelding fra 20- 25 personer at Bruun har kontaktet de direkte med mange og lange brev med sjikane om meg. I tillegg er alle de som ikke gir meg beskjed. Dette mennesket får jeg ikke kontaktforbud mot av Follopolitiet – som har fått all informasjon.

Hvor lenge skal jeg måtte leve med dette?

Kommentar: Irene Hov publiserte så den eneste e-posten hun har mottatt. Den ble sendt til tre stykker, hvorav en er dømt for netthets. E-posten er fra 3. februar 2012. Irene Hov publiserte den i desember 2014:

Til

XXXXXXXXXX

o    Kristin B. Bruun
3. februar 2012

Kristin B. Bruun

  • Hei xxxx, jeg ser du er engasjert i den stakkars Irene Hovs mange saker.Hvis du er interessert i realitetene i sakene, finner du dem her: Dette er utdrag av et brev Irene skrev til Romerike politidistrikt, hvor hun anmeldte sin eksmann for vold da HUN trengte seg inn i hans hjem tre ganger en sen kveld, i perioden hvor han var ilagt besøksforbud mot henne.Hun trakk besøksforbudet samme kveld etter råd fra sin advokat: (lenke utdatert)

Kommentar. Irene Hov forsøker å være ryddig, og kommenterer med kommentaren «min kommentar»:

min kommentar

(Besøksforbudet var opphevet lenge før dette. Begge barna hadde blitt hentet av bv den kvelden. Min eksmann hadde tatt fra meg omtrent alt – nå også barna mine.

Kommentar: hvordan klarte han å ta fra henne barna, når kun ett av dem var hans, og det var barnevernet som hadde hentet dem? Mener Irene Hov at hennes eks-mann styrer barnevernet?

Jeg reagerte normalt på å bli fratatt barna, jeg kjente ingen smerte – jeg hadde mistet absolutt alt – og ble nektet å hente mine ting etter delt innbo fra et stort felles hus vi hadde bodd i ti år med barna hvor det meste var mine eiendeler. Skifteoppgjøret og boet var ikke fullført, og jeg hadde selvfølgelig nøkkel til noe som også oppbevarte mine eiendeler. Aldri har jeg fått så mye juling som jeg fikk da – av min eksmann,  av en mann på 140 kilo med hans to voksne sønner fordi jeg låste meg inn og begynte å pakke ned kosebamsene til barna i en søplesekk. 

Kommentar: Irene Hov beskrev et annet hendelsesforløp og motiv i anmeldelsen. Man kan være enig eller uenig i hennes påstand om normal reaksjon på å bli fratatt sine barn. De færreste fokuserer på et skifte som ikke er gjennomført.
Hov skriver videre i sin kommentar:

Beskrivelsen av denne episoden er plukket ifra hverandre av Bruun som falsk – fordi jeg med min hjertesykdom ikke kunne klart dette. Videre spekulerer hun i at jeg har løyet om min diagnose – hvis jeg hadde klart å gjøre som beskrevet om denne episoden. Uten å vite hva diagnosen heter, uten å ha noe medisinsk kompetanse – har hun konkludert med at jeg lyver – fordi hun aldri har «sett» symptomer. Så har hun påstått i ettertid at jeg er BÅDE trygdesvindler OG har anmeldt falskt! Dette dokumenterer hun med dokumentet «irene-anmelder falskt».) 

Kommentar: det Irene Hov beskrev i brevet, er uforenlig med «20% hjertekapasitet» som hun i noen år har påberopt seg gjennom sosiale medier og overfor myndighetene. Av hensyn til privatlivets fred kan jeg ikke publisere det hun faktisk skrev. Det avviker fra det hun skrev i desember 2014. Irene Hov fortsatte sitt skriv på Facebook:

Videre skriver hun i brevet:

Her er barnevernvaktens henvendelse til barnevernet, fra dagen hvor Irene hadde sloss med sin eldste sønn. Episoden endte med at han slo ut to tenner på henne(for å komme seg løs?), og stakk til den angivelig voldelige stefaren. Han har flere ganger bedt om å få være sammen med stefaren, og rømt til ham ved flere anledninger: (lenke utdatert)

min kommentar:

(Løgn og atter løgn. Ja jeg fikk ødelagt flere tenner – men av andre årsaker enn det fantaseres om her. Hun henger ut et traumatisert barn og  meg selv som desperat prøvde å holde hodet over vannet  med alvorlig hjertesvikt og en voldelig eks mann i hælene ustanselig, og legger til sinnsyke spekulasjoner som ikke har rot i virkeligheten – og tvinger meg til å «avsløre sannheten» offentlig fordi hun er besatt på å «ta meg.»)

Kommentar: neida, jeg har ikke hengt ut noen. Det var det Irene Hov som gjorde da hun publiserte denne private e-posten som ble sendt til en person to og et halvt år tidligere. Hun gjemmer seg bak sine barn for å fremstille dem som våger å si i mot henne negativt og uriktig. Videre fra Irene Hovs Facebook-publisering av den private meldingen:

Her er mail Irene skrev til skolen om sønnens fravær, da hun og assistenten (Irene Hov publiserte navnet) var på ferietur til Spania. Som du ser skriver Irene at sønnen er borte fra skolen av helsemessige årsaker, mens de egentlig var på ferie: (lenke utdatert)

Her er anmeldelsen av Irene, som (den navngitte assistenten) og jeg skrev sammen, da Irene brøt taushetsplikten sin som arbeidsleder overfor (assistenten), ved å sende meg som helt utenforstående kopi av mailene (assistenten) skrev til Uloba i arbeidskonflikten. (Jeg hadde IKKE innsynsrett i arbeidskonflikten, og var i en vanskeligsituasjon midt mellom Irene og (assistenten). (Assistenten) sa ikke et ord om konflikten,mens Irene prakket på meg informasjon sent og tidlig.) (lenke utdatert)

min kommentar:

(Hun anmelder meg sammen med sin venninne som hadde introdusert Bruun for meg som en kapasitet på barnevern. Venninnen, (…) maste seg til stillingen som assistent/vaskehjelp som jeg hadde fått innvilget av kommunen og hadde et desperat behov for, for å klare å ta vare min egen helse sammen med i\omsorgen for barna. Denne stillingen misbrukte hun grovt og utleverte alt av personopplysninger og brøt taushetsplikten som assistent, og som jeg da ikke lenger var bundet av. Alle opplysningene assistenten delte med Bruun er brukt mot meg i mobbekampanjen. Videre hevder Bruun at JEG brøt taushetsplikten og trakasserte den stakkars assistenten. Noe som kommer tydelig frem i neste avsnitt som starter med at den samme assistenten har utlevert sms utveksling fra min sønn under en opphetet episode på en ferietur.)

Kommentar: 

Irene Hov brøt taushetsplikten da hun formidlet assistentens henvendelse til Uloba om Irene Hovs usaklige oppsigelse til meg. Assistenten sa ingenting om konflikten, det gjorde derimot Irene Hov.
Irene Hov brøt taushetsplikten da hun formidlet assistentens henvendelse til Uloba om Irene Hovs usaklige oppsigelse til meg.
Assistenten sa ingenting om konflikten, det gjorde derimot Irene Hov lenge før denne e-posten overrasket meg.

Jeg kan godt legge ut sms-ene Irene skrev om/til sønnen via datteren til (assistenten), da sønnen ikke hadde telefonen på under den ovennevnte ferieturen. Det var på denne ferieturen (assistenten) ble sagt opp pr. sms. Irene bør kanskje få uttale seg, om hun synes at er greit at kommer frem: de er veldig illustrerende for hvordan hun er som mor overfor gutten, og hvordan hun behandler assistenter.

min kommentar

(Etter at den svindel-anklagede assistenten fikk avskjed i posten forsøkte hun å saksøke formell arbeidsgiver Uloba for usaklig oppsigelse og for å ha blitt lovet å arbeide for en fysisk syk kvinne men endte opp med å arbeide for en «psykisk syk person»(??)  Rett før oppsigelsen sendte hun et tåredryppende brev til kommunen og Uloba om hvor uverdig min situasjon var – tre uker etterpå påstår hun at jeg har snytt henne for lønn og er psykisk syk.)

Kommentar: Irene Hov har selv opplyst om sin psykiske lidelse og noen av symptomene i sosiale medier gjennom flere år. Hvis hun får assistenter som venter å arbeide for en alvorlig fysisk  syk person, må hun regne med at de reagerer når det viser seg at de er blitt feilinformert, og dermed ansatt på uriktige premisser.
Det skulle ikke forundre meg om Irene Hov har anklaget sin tidligere assistent for svindel. Hun anmeldte meg for å ha stjålet en kjæreste hun ikke lenger hadde, og som jeg aldri har møtt. 

Her er utdrag av rapporten fra den neste assistenten Irene hadde, (neste assistent) xxxxx:

«En notorisk løgner».

(lenke utdatert)

2010-04-28 irene hov om tjenestekontoret i skedsmo smo bestiller bekymringsmeldinger

min kommentar

(Jeg var uheldig med de to første assistentene jeg ansatte – først (assistent) som ble oppsagt og anmeldt til politiet av Uloba, deretter en av italiensk opprinnelse om mulig enda mer utspekulert og infam som oppførte seg meget kritikkverdig og som barna nektet å ha i huset. Begge jobbet under tre mnd.

Kommentar: er dette påstander som lokalpolitikeren Irene Hov bør offentliggjøre? Hun risikerer at vettuge mennesker stiller spørsmål ved det høye antall fiender hun har, særlig når hun fortsetter slik:

Saksbehandler i Skedsmo kommune synes dette var en skikkelig artig avveksling i sitt arbeid og satte de i forbindelse med hverandre når de ringte ned Tjenestekontoret for å få penger for «tort og svie».  Han var dritsur fordi han hadde gitt meg avslag på søknad om flere timer assistanse på bakgrunn av en status på Facebook som Bruun var så vennlig å sende til han. Der sto det at jeg hadde raket løv og ryddet i hagen, men jeg hadde ikke tatt med at det ble fysisk utført av andre. Vedtaket ble tvert omgjort av Fylkesmannen – jeg fikk de timene jeg søkte om – og saksbehandler Per Gjertsen var pottesur på meg – dette tok han igjen ved å innlede en lang epost korrespondanse med Bruun – og utleverte mengder med sensitive opplysninger om meg til en antatt utilregnelig person uten å sjekke hvem han snakket med. Hele mailutvekslingen har Bruun lagt ved i stevningen.)

2015-01-19_irenehov-om-gal-eksmann-fornyet-ammunisjon-fra-bruun-mot-henne
Irene Hov om Bruun og sin eksmann med ny partner 19. januar 2015. Alle er gale, alle forfølger henne, og alt er selvsagt uriktig.

Kommentar: så vidt vites har Irene Hov kun videregående skole, og ingen fagkunnskap for diagnostisering av sine medmenneskers mentale helse. Hennes opptreden ser ut til å bekrefte «diagnosen» hun innbiller seg at hun har fått, der hun skriver om den sakkyndige psykologen som gjennomførte en grundig undersøkelse av henne.
Faksimile fra 8.8.2015  – 
alternativt her.

2011-01-14_18-20_irenehov-om-sakkyndigpsykolog-som-mener-hun-har-personlighetsforstyrrelse

Og her er hennes oppfølging til rådmannen i kommunen, etter at hun hadde fått kontakt med (assistent), via Uloba eller Tjenestekontoret: (lenke utdatert)

(Hva dett er må gudene vite..?)

Her er utskrift av hele samtalen Irene hadde med psykolog Jannike Willoch. Det er denne samtalen Irene gjerne vil legge ut youtube. (lenke utdatert)

min kommentar:

(Jada – Bruun klenget seg inn på min sakkyndig for bv i Skedsmo kommune som lovet å knuse meg i rapporten fordi jeg ikke fulgte ordre fra Dronning Jannike. De er venninner og en rekke eposter som jeg har sendt til sakkyndig ifb hennes utredningsjobb- er videresendt til Bruun om saken min.

Kommentar: Irene Hovs uetterrettelighet er dessverre velkjent. Den sakkyndige utredet henne i barnevernssak i 2007 etter det jeg vet. I januar 2012 sendte Irene Hov den sakkyndige mailer med private dokumenter om meg, og  truet og anklaget den sakkyndige for å ha vist meg rapporten. Rapporten viste Irene Hov meg selv ved besøk i mitt hjem 22. september 2009. Jeg avviser alle Irene Hovs påstander om rapporten. Den er grundig og god.

I 2012 sendte Irene Hov meg ett av den sakkyndiges svar i deres absurde korrespondanse., og utelot sine egne trusler og utleveringen av meg til en utenforstående. Bare tre måneder tidligere hadde Irene Hov inngitt syv anmeldelser av meg på elleve dager, og tryglet om at politiet skulle ilegge meg kontaktforbud mot henne. Etter lang tids overveielse, svarte jeg Irene Hov så konfronterende som mulig, i håp om at hun aldri mer skulle kontakte meg. Det ble bare verre.

Også vedlagt i den 130 sider lange stevningen. Helsetilsynet har nektet å klagebehandle saken i fire år! En sakkyndig for barnevernet utleverer opplysninger i saken til en antatt utilregnelig person – og får beholde lisensen! Overgrepene fra offentlige ansatte som tilslutt går utover barn er grenseløse!)

2012-02-06_kbb-svarer-irenehovs-henv-av-2012-01-26_an

Irene legger også ut henleggelsesmeldinger fra politiet med mitt fulle navn på,hvor det fremkommer at jeg skal være strafferettslig utilregnelig. Om det er noen tvil om min mentale helse, er vel hennes hets av meg mobbing, og denne offentliggjøringen av personlige forhold straffbar? (Straffeloven § 390 m.fl.)

min kommentar:

(Ja det har jeg gjort! For å slippe å gjøre det jeg nå må gjøre – nemlig å utlevere enda mer personopplysninger – offentlig – fordi jeg er tvunget til å forsvare meg mot grenseløs mobbing – fordi politiet har slurvet med sine dokumenter og strødd de over hele nettet gjennom Bruun – uten å løfte en finger for å stoppe sitt eget hærverk på uskyldige mennesker som igjen går hardt utover barn. Fire anmeldelser som jeg kjenner til  nå i høst har vært eller er til behandling for henleggelse som vanlig hos Follo politiet.)

Irene har påstått overfor tredjeperson at jeg ikke er forfulgt av noen, og at jeg bare fantaserer. Her er NOE av hva min forfølger har holdt på med, og hvordan Follopolitiet (som Irene vet at jeg har en alvorlig, langvarig konflikt med etter en klage på bevis unndragelse og et par andre forhold fra 2000) har unndratt bevis: (lenke utdatert)

Lenker til lydpptakene finnes i filen.

min kommentar:

(Ja jeg har sagt det – og det er sant! Mannen på lydopptaket er aldri dømt for noenting! Han har ifølge han selv fått ødelagt livet sitt av Bruun.)

Kommentar: å unnskylde denne typen forfølgelse, er noe en lokalpolitiker som Irene Hov burde holde seg for god til. Oslopolitiet siktet mannen i 2010, innhentet saksdokumentene fra Follopolitiet som ikke hadde registrert 21 sider bevis. Follopolitiet hentet saken tilbake på bakgrunn av en anmeldelse av mannen i mitt navn med gjerningststed hvor ingen av partene hadde vært på den tiden, opphevet siktelsen, og henla den uten etterforskning. Dette forsvarer FrP-politikeren som via sosiale medier påstår seg utsatt for vold og voldtekt.

Irene kjenner godt til min konflikt med Follopolitiet. (For eksempel illustrert ved dette lydopptaket fra 2008, hvor jeg ble nektet å lese hva jeg skulle ha forklart politiet uten å vite om det. Da jeg forsøkte å få tilgang til min egen forklaring, ble jeg angrepet bakfra og slengt sidelengs i gulvet, hvor lensmannen satte kneet i siden på meg for å holde meg nede, så han kunne rive forklaringen min ut av hendene på meg. Alt jeg rakk å lese, var at jeg skulle ha tatt forbehold i min forklaring, fordi jeg ikke visste hva jeg var anklaget for! Du kan ikke forklare deg uten å vite om hva, og det er i strid med bl.a. EMK art. 6.)

Irene ringte selv til Justisdepartementet i 2009, som du ser på side 3 i disse brevene fra departementet til Politidirektoratet, hvilket førte til at departementet sendte en ganske skarp purring på POD med kopi til Riksadvokaten: (lenke utdatert)

min kommentar

(Hun tryglet og gråt og ba om hjelp til å bli kvitt forfølgelsen av Follo politiet/Oslomannen/Vestfoldmannen/hennes far/datter til vestfoldmannen, osv osv…. Ja jeg hjalp til – det var ikke mitt bord men jeg synes synd på henne.)

Da hun ble sur på meg, henvendte hun seg til Follopolitiet, fordi hun visste at alle som anmelder meg for noe til dem, får medhold. Som disse siste sakene viser: jeg har aldri vært utredet av noen, og komisk nok virker jeg fortsatt som meddommer i Follo tingrett. det kan jeg ikke om jeg er strafferettslig utilregnelig. du skal dømmes av dine likemenn, ikke av gærninger. Siden jeg aldri har vært utredet, tør ikke follopolitiet å stille spørsmål ved meg som meddommer.

min kommentar

(Alle som er rammet av hennes drepende mobbing anmelder selvfølgelig!)

2015-01-15_irenehov-publiserer-terjesalaterknutsens-forklaring

Her er mine klager på sakene, fremsatt før jeg fikk vite hvem som hadde anmeldt meg! Lenke til dem av innleggene som Follopolitiet enda ikke har slettet fra FB-veggen sin, finnes i dokumentet.(Follopolitiet har enda ikke svart meg på spørsmålene mine. Jeg lurer på hvorfor …)

Jeg er fortsatt ukjent med hva Irene har anmeldt meg for. (lenke utdatert)

Her er årets klage på Follopolitiets habilitet (jeg klager på habiliteten engang årlig, uten at klagene realitetsbehandles): (lenke utdatert)

Her er forresten konfliktrådets avslutning av forsøket på å få Irene til å legge ned hatkampanjen sin mot meg. Dette er fra nyåret i fjor: (lenke utdatert)

min kommentar:

(Jeg har prøvd å få politiet til å gjøre noe – hjelpe meg å bli kvitt en drepende mobbing og hetsing av Bruun som følger etter meg i alle grupper – starter og bråke – og deretter trakasserer meg voldsomt og skriver til alle som støtter meg etter hun er kastet ut av gruppene, og da får jeg invitasjon til konfliktrådet??? Jeg vil bli kvitt henne! Vi har ingen konflikt! Vi har ingen relasjon! Skal jeg tvinger til å forhandle og mekle med en voldsperson om hennes overgrep mot min familie!!??. Follo politiets latskap og unnlatelser er grenseløse i sin desperate jakt på at flest mulig anmelder kvinnen – slik at politiet kan rettferdiggjøre sin unnasluntring i hennes saker ved å peke på hvor gal hun er gjennom alle anmeldelsene. Uten tanke på ofrene leverer de ut alle politiforklaringene de ulike har gitt – og gir Bruun enda mer ammunisjon til å drive sin drepende mobbing! Follo politiet har landets best betalte jurister – har minst turnover blant juristene – og politimester Arne Jørgen Olafsen skryter av det gode arbeidsmiljøet mens han lar barn og folk med nedsatt funksjonsevne bli mobbet sønder og sammen og får ødelagt julen sin av en kriminell stalker!)

2015-06-06_irenehov-om-at-skrullas-ekskjaereste

Vennlig hilsen

Kristin Bruun

Enda et brev til denne personen:

  1. februar

Kristin B. Bruun

Det er forresten noe jeg lurer på. Som du kjenner til, er det meg Irene henger ut med fullt navn og krenkende beskrivelser på Internett.Hun skriver at jeg er gærn osv, og henviser til det som står i henleggelse meldingene. Dette betyr at Irene mener at den sakkyndige har gjort en god jobb.(Jeg har aldri vært utredet av noen sakkyndig. Det er ingen som har funnet at det er noen svikt i mine kognitive evner.)

2015-06-23_paalabrahamsen-om-follopolitiets-misbruk-av-setsaasrapporten

Hvorfor mener Irene at den sakkyndige som har uttalt seg om meg uten å møte eller snakke med meg, har rett i sin vurdering, når hun mener at Jannike Willoch, som gjorde en svært grundig utredning av Irene, tar feil?

Irene påstår forresten noe som er usant: hun skriver på sin vegg og til andre at HUN aldri har vist meg sin rapport, og at jeg skal ha fått innsyn i den via Jannike Willoch.
Irene kom til meg i september 2009, med to bæreposer fulle av sakspapirer, og ønsket at jeg skulle lese rapporten.
jeg siterte fra rapporten på min vegg den 23. september. Irenes kommentarer synes ikke for meg, det kan skyldes at hun har blokkert meg?

2011-01-14_18-20_irenehov-om-sakkyndigpsykolog-som-mener-hun-har-personlighetsforstyrrelse
Klikk på bildet for å se innlegget.

Jeg visste at om jeg sa det jeg faktisk mente, så ville Irene legge meg for hat, og henge meg ut på Internett. Jeg har nok med min konflikt med Follopolitiet,og valgte å jatte med Irene for å ikke få henne også etter meg.

Vennlig hilsen

Kristin Bruun

_________________________________________________________

Slike brev har Bruun skrevet til min 25 personer i høst og som jeg vet om, 25 – 30 personer for et par år siden. Sannsynligheten for at det er det dobbelte er stor. Hun kommer til å fortsette å skrive til mine venner til politiet stopper henne.

Kommentar: hvis jeg skriver ting som ikke er ok om andre, vil politiet ganske sikkert stoppe meg. Hvorfor er alle de ville anmeldelsene av meg blitt henlagt? Rett og slett fordi det ikke er hold i dem.

Oppdatert 21.07.2018 – Irene Hovs metode

Irene Hov forfølger flere personer. Enhver som kritiserer henne, og ikke umiddelbart legger seg flat for hennes raseri og ufinheter, må påregne lengre sjikaneblogg-innlegg, samt sjikanøse og stort sett fullstendig virkelighetsfjerne oppdateringer på Facebook og Twitter.

Etter at hun ble dømt i tingretten for sin forfølgelse av meg, på bakgrunn av påtalemaktens offentlige påtale tatt ut 24.01.2017, oppsøkte hun et miljø på Twitter før påsken i 2018, som er kjent for å gi svar på tiltale. Irene fikk svar, og Irene snudde som vanlig saken på hodet: hun var forfulgt!

Hun skrev flere sjikaneinnlegg om dem på bloggen hun nå er dømt for et par av innleggene i, og passet på å omtale meg også, til tross for at hun var ilagt besøks- og et treårig kontaktforbud mot meg. Hun presenterte en rekke absurde forestillinger om hvem som samarbeider om å forfølge henne.

Hun avviste at nazister, gamle som nye, har begått straffbare handlinger i Norge, og kom med en rekke andre like hårreisende uttalelser. Irene Hov er sjette vara for Frp til kommunestyret i Skedsmo. Irene Hov har publisert fra fagfolks vurderinger av henne gjennom årene på sjikanebloggen:

«Willoch synes å ha lagt vekt på at Irene Hov synes å ha vist flere «primitive» atferdstrekk som impulsivitet, svart-hvitt-tenkning og projeksjon, dette i tillegg til atferd som kan karakteriseres som aggressiv, hun skal «ta motparten». Jeg er enig i at atferden kan oppfattes som affektladet og preget av primitive forsvarsmekanismer som projesjon og splitting
(Sitat tilskrives psykiater Roar Falkum i blogginnlegg fra 06.06.2018)

««I samtalene med meg har det også blitt avdekket en alvorlig svikt i hennes(min) innlevelse og forutforståelse for hvordan andre mennesker vil reagere. Hun viser en alvorlig empatisk svikt ved sin manglende forståelse av sammenhenger mellom det hun ytrer, og de følelsemessige reaksjonene dette vekker i andre»»
(Sitat tilskrives psykolog Jannike Willoch i samme blogginnlegg fra 06.06.2018)

(Irene Hov har vist til tidligere omtale av hennes og andre barnevernshateres forfølgelse av blant annet psykolog Willoch. Her fra Aftenposten 12.01.2011. Jeg har selv sett disse debattrådene, som er langt over grensen for truende.

«Truet og hetset
Aftenposten.no har også sett utskrifter av meldinger og innlegg der en gruppe Facebook-medlemmer, inkludert en mann som deltok i den aktuelle diskusjonen, har kommet med grove trusler mot Willoch.
De bruker uttrykk som å «riste henne ut av Folkeregisteret» og «Willoch er død» når de omtaler psykologen.
På nettet florerer det av grupper og fora hvor Barnevernet og fagfolk knyttet til barnevernssaker blir utsatt for svært sterke hatytringer.
– Har du vurdert å anmelde disse personene? Og hvorfor har de et så sterkt ønske om å ta deg?
– Nei, jeg har aldri vurdert noen anmeldelse. Min rolle som sakkyndig vil selvsagt kunne gi meg motstandere, svarer Willoch.
– Hvis du visste at disse personene var ute etter deg, hvorfor innlot du deg på denne diskusjonen i august i fjor?
– I denne sammenhengen var jeg bare opptatt av å diskutere sak. At noen ønsket å bruke dette for å ramme meg, tenkte jeg ikke over på det tidspunktet, sier Willoch.
)

Her er Irene Hov og Kristin Brattaas fra NORM i samtale om hvorvidt det er ok å drepe ansatte i barnevernet eller ikke, fra mars 2011:

Kristin Brataas:
«Det er kanskje derfor jeg er av den oppfatning at barnevernsansatte, fosterforeldre og
barnehjemsansatte burde vært skutt. Disse folka er ikke menneskelige, det beste som finnes er ens egne foreldre.»

Irene Hov svarer: «Utvilsomt Kristin, men det lærer ikke bv ansatte på skolen! De lærer at en familie kan
konstrueres!»

Irene Hov følger opp med denne kommentaren:
«Kristin, det er ikke lov å drepe. Vet ikke helt hvordan det stiller seg hvis man begrenser det til 10 -12 bv ansatte …?»

Irene Hovs aktivitet og uetterrettelighet er nå blitt bemerket og imøtegått av ganske mange, som alle er like uskyldige i «forfølgelse» av Irene Hov som jeg er. Imøtegåelse eller kritikk er ikke forfølgelse.
Det hjelper ikke. Irene Hov fortsetter med sine uriktige påstander om at hun blir forfulgt av dem hun målrettet oppsøker, sjikanerer, trakasserer og forfølger. Irene Hov anklager personer i dette miljøet som hun aldri har hatt noe med å gjøre, for vold, voldtekter, pedofili med mer.

6. juni 2018 besluttet politiet å ilegge Irene Hov det tredje besøksforbudet mot meg. Det ble forkynt for henne per telefon 14. juni. Irene Hov ble bare verre av dette.
Nå publiserer hun min private korrespondanse med min egen far for n’te gang, bortsett fra at denne korrespondansen er ny, den er fra et halvt år før min fars bortgang.

Irene Hov og Renate Lertrø

Irene Hov fikk min private korrespondanse med både min far og en rekke andre personer som aldri har hatt noe med Irene Hov å gjøre, fra min tidligere venninne Renate Lertrø. Renate Lertrø er straffedømt for grovt misbruk av tillit som helsearbeider. Renate Lertrø sa gang på gang i dokumenterte telefonsamtaler at jeg kunne stole på henne,  og hun ville aldri utlevere meg til Irene Hov. Jeg lurte ofte på hvorfor hun var så opptatt av dette – for meg er det en selvfølge at jeg kan stole på dem som gang på gang ber om mitt vennskap, og bare har gode attester å gi meg om periodene vi har hatt uten hverandre:
Renate Lertrø ville gjerne vitne mot Irene Hov for meg, sa hun, for hun hadde snakket også med andre tidligere venninner av meg, og som Renate selv, så kan også de bekrefte at jeg aldri har forfulgt noen, slik Irene Hov uriktig og konsekvent påstår på nett.

22. mars 2018 må det ha gått dårlig i den da siste av Renate Lertrøs talløse barnefordelingssaker, for hun oppsøkte Irene Hov, og utleverte alt hun var blitt betrodd om og av meg. Renate Lertrø har tidligere ønsket å utlevere en annen felles tidligere venninne til Irene Hov på samme måte, fordi hun vet at Irene Hov publiserer alt hun får tak i av personlig, private forhold om dem hun til enhver tid har konflikter med. Jeg fikk snakket Renate Lertrø ut av disse planene for å skade Irene Hovs tidligere assistent: ikke alle er så sterke som meg, og fortsetter å leve til tross for så grove overgrep som det er å få sitt aller mest private brettet ut på nett, slik Irene Hov ser ut til å finne stor glede i å utsette andre for.

Irene Hov publiserer min fars og min korrespondanse II

Irene Hov publiserte alt hun hadde fått av min private korrespondanse fra Renate Lertrø den 30. juni 2018, til tross for nytt besøksforbud, og til tross for dom med tre års kontaktforbud mot meg. Jeg siterer fra dommen:

Personsjikane på sosiale medier har blitt et stort samfunnsproblem, og allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende med betydelig styrke. I tillegg til behovet for vern av den enkelte, er de krenkende uttalelsene også blitt spredt i det offentlige rom til et stort antall personer slik at det ikke lenger er mulig for noen å ha kontroll over denne informasjonen eller i hvilke situasjoner man vil møtes med andres kunnskap om denne.

Irene Hov er også dømt for offentliggjøring av mine private forhold, og fortsetter med det samme, uansett om hun er ilagt både besøks- og kontaktforbud.

Renate Lertrø og tillit

Renate Lertrø var hjelpepleier i noen år, før hun, hennes kjæreste og en felles venninne besluttet å stjele et større beløp fra en hjelpetrengende pasient som lå i respirator.
Samtidig som Lertrø misbrukte sin arbeidsgivers tillit for å regelrett rane en pasient, hevet hun arbeidsledighetstrygd, og fylte ut meldeskjemaer til kommunen hvor hun løy om at hun ikke var i arbeid.  Renate Lertrø ble blant annet straffedømt for falsk forklaring. (LA-2013-062113)

Irene Hov forteller at Renate Lertrø ikke kunne vitne mot meg fordi en Elin Gregusson skulle ha truet med å lyve i retten som vitne for Irene Hov, og så skulle Gregusson ha overtalt Renate Lertrø til å ikke vitne i saken.

 

Postinger i strid med ilagt besøks- og kontaktforbud

21.07.2018

https://archive.is/DqRYg
https://archive.is/YtLn6

18.07.2018

https://archive.is/a5dsr
https://archive.is/hEHXY
https://archive.is/Poxmd

17.07.2018

https://archive.is/pVsdA
https://archive.is/71XK4
https://archive.is/Mf1hv
https://archive.is/x7Rt0

16.07.2018

https://archive.is/kN4NC
https://archive.is/WLkBt

15.07.2018

https://archive.is/lyWqe
https://archive.is/p2ax7

14.07.2018

https://twitter.com/iRHov/status/1018040126381883392
https://archive.is/6Zimw

12.07.2018

https://archive.is/EZGIn
https://archive.is/BvAEZ
https://archive.is/DAUGn

11.07.2018
https://archive.is/O32OL

07.07.2018

https://archive.is/lHheC

05.07.2018

https://archive.is/5S6Nu

04.07.2018

https://archive.is/KvVBd
https://archive.is/kumXc
https://archive.is/XGivz
https://archive.is/gKVMp
https://archive.is/NjU0N

03.07.2018

https://archive.is/IKxOp

Irene Hov bryter besøksforbud/kontaktforbud 03.07.2018
Frp Skedsmos Irene Hov publiserer enda mer av det som skal være private opplysninger om Bruun, i strid med ilagt besøks- og kontaktforbud.

02.07.2018

https://archive.is/Ta9Vl
https://archive.is/fZV2W

01.07.2018

https://archive.is/z3i2L
https://archive.is/QunLf

30.06.2018

Irene Hov publiserer enorme mengder innsamlet privat korrespondanse, ulovlige lydopptak av samtaler jeg har hatt med mennesker og organisasjoner hun aldri har hatt noe med å gjøre.
Hov publiserer også advokat Bjørnar Hålands anmeldelse av henne for trusler, med dokumentasjon:
https://drive.google.com/file/d/0B3zcV_Di5icyeGZOcXRfMTE2b0k/view

Irene Hov publiserer utdraget av en tidligere assistents rapport om hjemmesituasjonen, med tittelen «En notorisk løgner«.
Rapporten avslører hvordan Irene Hov hevner seg på, og forfølger enhver som ikke danser etter hennes pipe.

Irene Hov - en notorisk løgner
Irene Hov publiserer en tidligere assistents rapport, «En notorisk løgner».

 

Irene Hov publiserte samværsdom fra 2008, nokså uten anonymisering. Den er svært avslørende for henne.

Irene Hov avslører rusmisbruk og at hun forlater barna - samværsdom
«Mens mor hadde omsorgen for (a) traff Barnevernstjenesten i Skedsmo 12.11.07 vedtak om midlertidig plassering av (a). Dette ble bl.a. begrunnet med at det var knyttet stor bekymring til mors helse og rusmisbruk, at hun flere ganger hadde forlatt barna uten tilsyn om natten og at hun hadde tatt dem med i bilen for så å ha forlatt dem alene flere timer på ukjente steder. Barnevernet vurderte situasjonen slik at barna da ville bli skadelidende ved å bli plassert hos (x), blant annet fordi man mente han ikke ville være i stand til å skjerme guttene tilstrekkelig i en akuttsituasjon.» https://drive.google.com/file/d/0B3zcV_Di5icydlRfNk4xY3ExNEk/view

Av samværsdommen Irene Hov har publisert, fremgår det at hun misbruker rusmidler som hasj, og at den sakkyndige psykologen mente hun hadde en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Fra «mors» påstander overfor domstolen:

«Det er sterk tvil om psykolog Willoch har dekning for sin uttalelse på utredningens side 43 om at mor har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.»

«Irene Hov har brukt hasj til smertelindring, men sier at hun har sluttet med dette nå.
Irene Hov er, til tross for sin sykdom, helt ut i stand til å ta seg av sønnen og hun har meddelt at hun er villig til å ta i mot hjelpetiltak fra barnevernet.«

Domstolen henviser til psykolog Jannike Willochs arbeide slik, og slår derfor Irene Hovs senere påstander om at psykologen bare skrev av barnevernets dokumenter og ikke snakket med noen, til jorden:

«Psykolog Willochs utredning for barnevernstjenesten er omfattende og dekker sentrale områder for de spørsmål den aktuelle sak reiser. Som grunnlag for sine opplysninger og vurderinger har hun blant annet, i tillegg til den foreliggende saks parter, samtalt med representant for barnevernstjenesten, den sakkyndige for tingretten i den innledende fase, barnehagen der (a) går, fars tidligere samboer, to venner av familien, fars svigerinne og Irene Hovs mor.»

Man får kanskje en pekepinn om hvordan Irene Hov har fått sine oppfatninger om andre mennesker, når man leser hva hennes mor har uttalt. På den annen side skriver Irene Hov de senere år at hennes mor ikke kjente sine egne uttalelser igjen, uten at noen har fått vite hva Hov mente med det:

«Når det gjelder (x)s omsorgsevne uttaler Willoch blant annet at han fremstår som en person med god psykisk helse, gode relasjoner og nettverk og at han i alle år har kunnet ivareta barna sine på en god måte. Hun finner intet som skulle tilsi at han er voldelig eller trakasserer andre, slik Irene Hov har hevdet. Hun opplyser at alle hennes informanter beskriver ham som en omtenksom og god mann. Hun opplyser at Irene Hovs mor og en familievenn likevel er skeptiske til (x). Av det de selv har observert som underbygger dette er at han er så hyggelig at man nesten ikke tror det er sant/ at han er så sympatisk at det vekker mistanke.«

Domstolen vurderer saken slik:

«Når det gjelder Irene Hovs omsorgsevne uttaler Willoch blant annet at Irene Hov er beskrevet av far og andre som en person som har hatt mange gode egenskaper og ressurser. Hun har blitt opplevd som en person som har vært raus og morsom å være sammen med og god mot barna.

Willoch har funnet at det har skjedd en betydelig forandring i hennes personlighet i forbindelse med at hun ble alvorlig syk. Det er Willochs oppfatning at Irene Hov har en alvorlig personlighetsforstyrrelse.

Hun beskriver at Irene Hov kommer i konflikt med nesten samtlige personer hun er i samarbeide med og at mors beskrivelse av hendelser og forståelse av relasjoner avviker i så stor grad fra andres at kommunikasjonen må bryte sammen.

Willoch fremhever at Irene Hov i samtalene med Willoch har vist alvorlig empatisk svikt i sin innlevelse og forståelse for hvordan andre mennesker vil reagere. Willoch har vist til eksempler på dette.

Retten finner det ikke nødvendig å gå inn på om det foreligger slik personlighetsforstyrrelse som Willoch konkluderer med. Ut fra det beskrevne er det imidlertid grunn til bekymring for hennes forståelse av relasjoner til andre mennesker. I tillegg til Willochs egne opplevelser, vises det til at hun i prosessen for Willochs utredning også har opplyst til denne at hun har kontaktet politiet for å drøfte en anmeldelse av Willoch for flere forhold.

Hun har videre opplyst til Willoch at hun har meddelt psykolog Henriksen, som bisto retten under den innledende, forhandlingsbaserte fase av denne saken, at hun vil klage på ham til fylkeslegen for hans arbeide i saken.

Hun har videre i følge rapporten klaget på krisesenteret. Hun er veldig kritisk til barnevernet og forteller i følge rapporten at mange av de som arbeider der er alkoholikere og er fulle på jobb.

Fars tidligere samboer, (o), har opplyst at Irene Hov rundt påsketider i 2007 begynte å sende henne mange sms’er, som hun ikke fant naturlig ut fra deres forhold.

Etter noen innledende hyggelige meldinger, begynte en masse beskyldninger mot (x), hvoretter Irene Hov ringte og ba henne være med på anmeldelse av (x) for vold, noe (o) ikke skjønte grunnlaget for.

Uten å ta stilling til de enkelte av disse forhold, er dette samlet sett med på å danne et bilde av hennes personlighet som er av betydning.»

«Willoch, som har observerte Irene Hov sammen med (a), uttaler at hun ikke har sett veldig gode samspill med (barnet), men heller ikke noe som har foruroliget henne.»

Irene Hov har skrevet mye om hvor usant alle hun har vært i kontakt med, snakker. Ifølge Irene Hov lyver vi, alle sammen. Her viser domstolen en mor som påstår at hennes eget barn lyver:

«Det har fremkommet at Irene Hov under oppholdet på krisesenteret forlot (a) og (b) der flere netter, flere timer om gangen, og overlot barna til seg selv. Hun har erkjent at hun gjorde dette fordi hun måtte ordne økonomiske forhold i forbindelse med samlivsbruddet.
Dette var klart uheldig. I følge barnevernets vedtak av 12.11.07 har (barn) forklart har dette skjedde også flere ganger mens de bodde hjemme. Irene Hov har bestridt dette. Retten finner det ikke nødvendig å komme nærmere inn på det.»

https://drive.google.com/file/d/0B3zcV_Di5icydlRfNk4xY3ExNEk/view

28.06.2018

https://archive.is/1uKdQ

27.06.2018

https://archive.is/NuSwN
https://archive.is/UuMxi

25.06.2018

https://archive.is/Lx2i2
Ny post på sjikanebloggen: «Kjære Gud, befri meg fra dette»
https://archive.is/xnY1j – sprer sjikanebloggen
https://archive.is/EnS1O – sprer sjikanebloggen

24.06.2018

Ny post om Bruun (og en psykolog) på sjikanebloggen
https://archive.is/vq8Ny – sprer sjikanebloggen
https://archive.is/SGp7a – sprer sjikanebloggen
https://archive.is/BdrqV – tråd om noe annet, blir til sjikane av meg

23.06.2018

https://archive.is/32YUg

Irene Hov bryter besøksf-/kontaktforbud
Til tross for at Irene Hov var ilagt besøks- og kontaktforbud, lager og sprer hun nye sjikaneblogginnlegg om meg. https://archive.is/AMVEE

 

22.06.2018

https://archive.is/y8Ovf – en Lisbeth Aardal får publisere sjikane av meg på Irene Hovs vegg. Det oppstår – som vanlig – en heslig sjikanetråd. Statsansatte Hanne Olafsen deltar, og håner meg fordi jeg reagerer på truslene som kommer i trådene. Hun kontakter etterpå en venn av meg, og truer ham fordi jeg har omtalt hva hun deltar i. Hun presenterer seg som ansatt i Vegdirektoratet. Hennes deltakelse i netthets er etter min forståelse i strid med tjenestemannsloven.

https://archive.is/6vYRr

21.06.2018

https://archive.is/EuBml – sprer sjikaneblogginnlegget om Bruun vs. Elin Gregusson
Nytt sjikaneblogginnlegg: «Nettrollene Øivind Bergh og Kristin Bruun har «immunitet» på straffbar netthets/forfølgelse av kritikere av domstolene.»

Irene Hov sprer rettsstridig ikke-anonymisert fra dom, som viser at saken er snudd fullstendig på hodet: jeg er anklaget for det som Irene Hov fortsatt gjør, som publiseringen av alle mine private dokumenter hun har samlet inn fra venninnen Renate Lertrø om forhold verken Irene Hov eller offentligheten har noe med:
https://archive.is/78kxK

20.06.2018

Nytt sjikaneblogginnlegg: «Hallå Merethe! Fikser’u en kjennelse til meg eller? Jeg trenger å få inn noe penger. Hilsen advokat Bjørnar Håland.»
Om mitt og Elin Gregussons forlik, som Irene Hov gang på gang har sendt til politiet, fordi hun synes hun har noe med andres avtaler. Elin Gregusson har brutt forliket nesten daglig, og har ikke vært villig til å betale for bruddene slik vi avtalte.

Til slutt spurte jeg Gregusson i flere eposter med slettekrav – som heller ikke er etterkommet – om hun også anså avtalen som hevet, siden hun over hodet ikke etterlever den.

Gregusson svarte aldri, men fortsatte å publisere om meg. Det groveste var da hun skrev om men svensk kvinne som har forfulgt to eller tre familier på Nesodden, etter en kort affære med en mann for mange år siden. Elin skrev at det var en kvinne fra Nesodden som var blitt dømt for straffbar forfølgelse, og fradømt retten til å ha pc med mer. Alle vet at den eneste «kvinne fra Nesodden» som Irene Hov og Elin Gregusson omtaler, er meg. Da fikk jeg nok.
Ikke bare publiserte Elin Gregusson forlik og spetakkelet som følge av hennes konstante brudd via venninnen Irene Hovs sjikaneblogg (Konvensjonalbøteleggeren), hun skrev nesten daglig om min advokat, og dermed om meg. Det er ingen som tror på at en advokat på eget initiativ henter inn en klient for å saksøke Elin Gregusson for hennes netthets, men Elin fortsatte bare å skrive, uansett hvor mange ganger jeg henvendte meg om det offentlige forliket.

Til slutt spurte jeg Gregusson i flere mailer om hun nå anså forliket som opphevet. Jeg skrev at taushet ble ansett som samtykke til at forliket var opphevet.

Elin Gregusson svarte som vanlig ikke, hvilket er hennes modus operandi når man må snakke sammen om det hun gjør mot andre mennesker, i strid med inngåtte avtaler. Så forliket er nå å anse som opphevet.

Hun får en anmeldelse for den ulovlige overvåkningen av meg i retten som hun har skrytt så mye av, og delingen av det ulovlige lydopptaket blant annet via sin venninne Irene Hov.

https://archive.is/FvuTW

19.06.2018

Nytt sjikaneblogginnlegg: «Et sadistisk spill 4. Netthets – «Irene Hov og den vanskelige virkeligheten».»

https://archive.is/3uH9T – en Kenneth Marklund sprer Irene Hovs sjikane av meg, også via hennes Facebook-vegg

https://archive.is/tRYvA

https://archive.is/ZbAdL – sprer sjikaneblogginnlegget fra dagen før
https://archive.is/gaTtd

18.06.2018

Nytt sjikaneblogginnlegg: «Sadistisk spill 3. Netthets – «Torpedotrusler fra Irene Hov».»

Sprer sjikaneblogginnlegg fra hun ble ilagt besøksforbud, rørende fremstilling hvor hun snur saken på hodet som hun pleier, og later som om hun ikke tør å være hjemme lenger. Det er jeg som bor på hemmelig adresse på grunn av Irene Hov: https://archive.is/jBBzE

17.06.2018

«Tor Mikkel Wara kan du si til velgerne at du aksepterer domstoler som maltrakterer lovlydige borgere som vennetjenester? Eller dommere som leverer kjennelser på privat bestilling?»
https://archive.is/2DmNj

Irene Hov bryter det tredje besøksforbudet mot Kristin Bruun
Irene Hov publiserte ny grov sjikane av meg som reaksjon på at hun var ilagt det TREDJE besøksforbudet mot meg. https://archive.is/Imwe2

 

16.06.2018

Politiet forkynner besøksforbudet for Irene Hov

Irene Hov svarer med to nye sjikaneblogginnlegg: «Jeg har levert 640 sider bevis på drepende stalking i ett dokument til to domstoler og politiet, uten at det er kommentert eller vurdert av noen.» og
«Et sykt sadistisk spill 2. «Den angivelig hjertesyke kvinnen» Netthets – Irene Hov forfølges I.»

Irene Hov sprer sjikaneblogginnlegg:
https://archive.is/P5FbT

https://archive.is/4ochf – litt sedvanlig sjikane av meg

15.06.2018

«Sensitive personopplysninger og avhørsrapporter blir strødd skjødesløst rundt av politiet, og dukker opp som offentlig tilgjengelig i Bruuns bloggeHadde det enda vært uvitenhet, men det er så uredelig og simpelt at det er ingen unnskyldning.»

Irene Hov sliter ifølge psykolog Jannike Willoch og psykiater Roar Falkum med projisering. Hun har også vrangforestillinger, var de to fagpersonene enige om. Her projiserer Irene Hov sine egne handlinger over på meg. Hun er nå dømt første gang for offentliggjøring av mine private dokumenter og avhørsrapporter. Det er vanskelig å forstå et sinn som Irene Hovs.

«De kunne fått all mulig hjelp av publikum og ofrene hvis de ville. Ikke minst velvillighet til å vitne. Men samtlige har fått store problemer etterpå. Vitner som kunne ha stoppet henne. Som dette brevet mange fikk i 2015. Jeg tror ingen svarte på det. Det er en god og grundig redegjørelse av Gregusson over virksomheten til Bruun. Og det er stor forskjell på dette, og det som kalles politidokumenter.»

Videre skriver Irene Hov i sjikaneblogginnlegget:
«Jeg har aldri publisert hennes private korrespondanse med hennes far.»

Hvilket er en sannhet med svært store modifikasjoner. 14.08.2014 gjorde Irene Hov alvor av truslene hun hadde kommet med i flere år, om å publisere min og min fars private korrespondanse. Hun publiserte via sin samarbeidspartner Rune Fardal, og la siden all skyld på ham.

Hun skriver på sjikanebloggen om meg, at hun sendte min private korrespondanse til NAV Nesodden, for at jeg skulle fratas trygdeytelsene jeg hadde i 2009, fordi jeg ifølge Irene Hov er en «trygdesnylter». Siden har hun hengt meg ut som en som forfølger henne med påstander om hun skal være en «trygdesnylter».

30.06.2018 publiserte hun min og min fars private korrespondanse fra 2016, et halvt år før hans bortgang.

Irene Hov mottok korrespondansen fra  Renate Lertrø, som er straffedømt blant annet for grovt misbruk av tillit.

Lertrø var forøvrig livredd for at Irene Hov skulle finne ut om domfellelsen, fordi hun visste, som alle som kjenner Irene Hov, at Hov da ville offentliggjøre dette. Irene Hov forfølger alle som har valgt henne bort, og det skal Lertrø ha gjort i 2009, angivelig fordi hun den gangen så at Irene Hov var «mentalt syk», og ifølge Lertrø ikke hadde noen fysisk lidelse, fordi den ble behandlet gjennom medisinering. Lertrø pleide å henvise til sin fortid som helsearbeider for å underbygge sine påstander om Irene Hovs psykiske og fysiske helse.

Irene Hov publiserer sin støtte til Bruun i 2009
Irene Hov støttet meg på alle måter da jeg hadde konflikten med min far. Hennes senere fremstilling av dette er utelukkende ondsinnet i den hensikt å skade og såre meg. https://drive.google.com/file/d/0B3zcV_Di5icyOHVMTGtlOUJvSzA/view

«Et sykt sadistisk spill. Det var ikke pent sagt sa retten. Hva synes du?» Deler sjikaneblogginnlegget fra samme dag: «et sykt sadistisk spill 1. Netthets – Hvorfor denne bloggen? Historien om «Irene Hov»»
https://archive.is/eWWDX

https://archive.is/NYd9y

12.06.2018
https://archive.is/1UUfR

11.06.2018

Våpentrusler – Irene Hov liker:

Irene Hov liker trusler mot Kristin Bruun: kontakte folk som kan behandle våpen
Irene Hov publiserte en lang og meningsløs tekst om venneforespørsler på Facebook, hvor hun satte seg inn i rollen som et forfulgt offer. En Finn Edvardsen skriver: «Du må be om hjelp fra folk som kan behandle våpen :D», og Irene Hov trykker liker.

https://archive.is/gdrld – sjikanebloggen spres med sjikane av Irene Hovs tidligere venn Marius Fynboe.
https://archive.is/MfdCm
Irene Hov trekker meg inn i sin sjikane av politiinspektør Jens Elsebutangen, som har vært en part i sakene med mitt navn i de atten årene han satt som leder for retts- og påtaleenheten først i Follo politidistrikt, så i Politi Øst. Elsebutangen måtte fratre etter at det kom nye politiadvokater, som ikke var lært opp i hans ukultur som etter manges mening ikke bare grenser opp til, men er over grensen for korrupsjon. De nye politiadvokatene slengte opprørt saksmapper i alvorlige saker på bordet til lederen, i protest mot hans ressursbruk på personlige konflikter, så alvorlige saker ble liggende.
Irene Hov publiserte mailen fra Elsebutangen av 22.03.2018, hvor han for første gang sier at han ikke lenger kan delta i hennes kamp mot meg:
https://archive.is/ovcuz

politiinspektør Jens Elsebutangen avslutter sitt personlige engasjement i saksbehandlingen av Bruuns saker
«22.03.2018, kl 14:51 Til «Daniel», «meg», «Rita», «Postmottak», «Follo», «post» … Hei! Da jeg har gått over i en ny stilling, som ikke på noen måte har noe med behandling av deres saker / mailer/ anliggender å gjøre, ber jeg om at jeg ikke står som adressat / kopiadressat for noen av deres henvendelser / mailer. Jens Elsebutangen politiinspektør Øst politidistrikt E-post: jens.elsebutangen@politiet.no www.politi.no«

https://archive.is/RFXkT

10.06.2018

 

Irene Hov om Bruun som nettets verste terrorist
Irene Hov skryter av å ha oppdatert sjikanebloggen om meg – denne dagen er jeg «Nettets verste terrorist». Bloggnnlegget het «Nettets verste terrorist. Hun har holdt på slik i 8 år.» Nå heter det «En sadistisk stafett ble lagt opp for meg høsten 2014.» https://archive.is/bVJp3

09.06.2018

https://archive.is/ulnBZ – sprer «Nettets verste terrrorist. Hun har holdt på slik  i 8 år.» Ber publikum om hjelp.

08.06.2018

Irene Hov bryter kontaktforbud med omtale av Bruun 08.06.2018

Irene Hov om meg, til tross for at hun selv er idømt tre års kontaktforbud. Det inkluderer adgangen til å skrive om meg. Irene Hov mener at regler ikke gjelder for henne, og har derfor systematisk brutt tre besøksforbud, og et kontaktforbud. https://archive.is/23V3e

Irene Hov og hetsvenninnen Gro Ødegård er styremedlemmer i en nyopprettet forening «Advokatklienters forbrukerorganisasjon». Jeg føler meg litt usikker på om akkurat disse er de rette til å ivareta våre interesser. Her er fra virksomhetsbeskrivelsen:
«Skal arbeide for at det skal bli tryggere å ta advokat, både med  hensyn til kvaliteten på advokatarbeidet, med hensyn til kostnadene  ved bruk av advokat, og ved å styrke klientenes rettigheter når  kvaliteten har sviktet.»

Jeg antar dette er den samme Gro Ødegård:
«Det konkluderer retten med at er et «moderat beløp», sett i forhold til kvinnens intense pågang på advokaten sin. Bjørn Nærum fikk, og svarte på, rundt 170 mailer fra kvinnen på ett år. Han utførte en rekke oppdrag i forhold til avskjedssaken og politietterforskningen mot henne»
(PFU-avgjørelse 27.02.2018, kritikk mot Varden for tittelen «Kvinne på hevntokt» i deling på Facebook 25.10.2017. Ellers har klager fått avslag på alle punkter: http://presse.no/pfu-sak/268-17/)

Gro Ødegård har forutsigbart deltatt i alle sjikanetråder om meg, inntil hun fikk et svar fra Irene Hov som var så grovt at selv Gro Ødegård må ha fått en viss avsmak. Ikke bare henges min avdøde far konsekvent ut av Irene Hov som en overgriper som har ødelagt min barndom, hun drar også inn et av søsknene mine, som hun har forfulgt og plaget i den grad at hun nå er blokkert. Jeg håper jo at det var dette som fikk Gro Ødegård til å avslutte deltakelsen i forfølgelsen, for det vil jo vise at hun har i hvert fall noen vanlige grenser for hva man kan tillate seg å gjøre mot og si om andre.

Vibeke Braathen er en annen kjent deltaker i netthets mot ulike personer. Hun fremstår som en person sentral i driften av en sexklubb, og jeg forstår ikke hvorfor hun engasjerer seg i netthets mot ukjente i tillegg.

 

06.06.2018

Nytt sjikaneblogginnlegg, hvor jeg trekkes inn i grøten om psykolog Jannike Willoch som også forfølges: «Sakkyndig psykolog for barnevernet utleverte meg til kjente nettroll på  sosiale medier.»
Tittelen endres senere til «Historien om en sakkyndig psykolog for barnevern, politi og domstolene. Løgn, bedrag og en orgie vennetjenester.»

Spredning av sjikaneblogginlegget med påstander om at psykologen henrettet Irene Hovs familie: https://archive.is/VtZPg

Samme dag deler Irene Hov en sjikanetråd om hennes eks-mann fra 2012. Hun har senere diktet meg inn i den konflikten også, hvor jeg aldri har vært deltaker.
https://archive.is/PFeC5

05.06.2018

https://archive.is/LC4nW – Irene Hov er utsatt for et ufattelig justismord, deler sjikanebloggposten «Kommentarer til dom i straffesak i Bruunsaken. 17-144103MED-FOLL. Enda et justismord i politi- og rettsskandalen Bruun – Håland.»

31.05.2018

Irene Hov publiserer nytt sjikaneblogginnlegg: «Kommentarer til dom i straffesak i Bruunsaken. 17-144103MED-FOLL. Enda et justismord i politi- og rettsskandalen Bruun – Håland.» Hun vil ikke «kaste bort tid» på å anonymisere. Nå står det i dommen at den ikke kan offentliggjøres uten anonymisering. Frps Irene Hov mener åpenbart at norsk lovverk ikke gjelder for henne annet enn når det er til hennes fordel.

Irene Hov deler rettsstridig ikke-anonymisert dom
Irene Hov om Kristin Bruun: «Jeg kaster ikke bort tid på anonymisering for noens personvern. Ingen her har krav på det. Dette er en grøsser som aldri tar slutt. Hun er brukt som nyttig idiot, og ble løftet frem og gitt rød løper i domstolene for 4 år siden. Nå har hun blitt et ustyrlig monster.» https://archive.is/IDy9u

15.05.2018

Nytt sjikaneblogginnlegg: «Nedre Romerike tingrett og barnelovsaker. Tilbakedaterte dom 9 dager.» 
Fra sjikaneinnlegget:
«Dagen før jeg fikk dommen fra Nedre Romerike tingrette, den 3 april 2018, gikk ankefristen ut på den andre saken.
Straffesaken med Follopolitiet og Bruun har pågått hele 2017 og 2018 så langt.

Jeg sitter i to rettssaker, i to forskjellige tingretter hvor frister og rettsavgjørelser fra begge hagler inn samtidig. Det er straffesak og barnelovsaksamkjøring. Et massivt, koordinert angrep fra Nedre Romerike tingrett, Øst politidistrikt, Follo tingrett, NAV, Disiplinærnemnden for advokater, Forliksrådet i Skedsmo, Skedsmo kommune og Sivilombudsmannen, og skulle etter alle solemerker ha kneblet meg for lengst. Det skal ikke være umulig for et menneske å tåle det.»

Irene Hov skriver videre:

«Et at de mest aktive nettrollene rundt Bergh og Wessel-Aas, Marius Fynboe, drev en slags hobby-forfølgelse av Willoch,, som hun trodde jeg sto bak. Hun gikk til admins i fedregruppene og beskyldte dem for å være mine marionettedukker, og dumme menn som hørte på meg(?) Og forsøkte overbevise de om at jeg var forrykt, ikke troverdig, anklaget min eks falskt osv..

2013 begynte Bruun oppsøkende virksomhet mot min eksmann for å «avsløre Irene Hov», som løgner/mentalt syk/barnemishandler/kriminell/ond og at jeg har et «ukontrollert raseri».
Jeg er eller har ingen av delene.»

Det ser ut til at Irene Hov tror på sine stadig nye konstruksjoner av at hun er forfulgt. Derfor skjønner jeg ikke at hun reagerer på at de sakkyndige vurderte henne som paranoid: alle som har lest hva hun skriver, forstår det. Hun tror for eksempel – eller trodde – at jeg leder en større konspirasjon mot henne, og at politiet, barnevernet, kommunestyret i Skedsmo hvor hun sitter som 6. vara for Frp, enkeltpersoner i Skedsmo kommune, Tjenestekontoret i Skedsmo kommune, hennes tidligere assistenter, hennes tidligere venner og elskere, en kjent advokat, en kjent politiker, hennes eks-mann og psykologen som i 2008 skrev en meget god rapport om henne,  dilter lydig dit jeg peker.

Hadde det vært tilfelle, ville Irene Hov vært lagt inn til behandlingen hun åpenbart trenger for mange år siden. Det er uforståelig at hun ikke selv har tenkt den tanken oppi alt det rare hun koker sammen i sin selvutlevering på blogg, Facebook, Twitter og andre steder hvor hun slipper til.

Irene Hov deler sjikaneblogginnlegget med lang rant: https://archive.is/7L9KF

07.05.2018

https://archive.is/1VC5o – sprer karikatur av meg. Rune Fardal er med – som alltid når mitt navn nevnes.

26.04.2018

Ikke om meg, men her får leder for Frp i Skedsmo gjennomgå:

«Skal også refse lokallagsleder i Fremskrittspartiet FrP for å sabotere jobbing mot barnevernet i Skedsmo kommune etterhvert. Han kommer ikke unna det. Han viser uvanlig liten interesse for å spre vårt glade, liberalistiske budskap i kommunen. Vi var en av få kommuner 2015 hvor Frp hadde økning i kommunevalget. Personstemmene mine var hele økningen. 😀

Det er et under hvis vi har blitt flere medlemmer i Skedsmo FrP under hans ledelse. Visstnok bare maser han om å legge politiske møter til Israel. For å se ut som om det er aktivitet i partiet, legger han ut skrytebilder fra landsmøtet en gang i året. Tragisk.»
https://archive.is/WflGQ

25.04.2018

Ikke om meg. Her henger lokalpolitikeren i Skedsmo ut navngitte personer i Human-etisk forbund med grove anklager om at de tar liv, og at folk tar sine liv fort vekk på grunn av mobbing fra disse.
«Mobbing tar liv.
Human-Etisk Forbund er en kreftsvulst i samfunnet som driver ekstrem mobbingen av de svakeste.»

https://archive.is/y8yaR

22.04.2018

Irene Hov sjikanerer Bruun i strid med kontaktforbud

Irene Hov fremstiller meg som en manisk stalker som forfølger henne, samtidig som hun innrømmer at jeg er frikjent for stalkinganklagene. her poster hun sjikaneblogginnlegget fra 08.04.2018, «Hyenene jager i flokk igjen». I dag heter blogginnlegget «Øivind Bergh, advokaten hans og organiserte nettrollene på sosiale medier 2018.» https://archive.is/CQdSy

Samme dag skrev Irene Hov en lang, og antakelig – etter hennes oppfatning – rørende historie om hvordan hun ble kastet ut fra Facebook fordi hun hadde ytret støtte til Listhaug. Det var selvsagt fordi noen forfølger henne.
Irene Hov gjør aldri noe galt, og når noen konfronterer henne, er det fordi noen har slått seg sammen og konspirerer mot henne, kan vi lese igjen og igjen i hennes alternative fremstillinger av «virkeligheten».

Hun deler sjikaneblogginnlegget «Jeg ble angrepet av twittervenstre og fikk flere tusen varsler med sjikane og hatmeldinger.» fra 13.04.2018, som handler om reaksjonene hun fikk da hun skrev noen motbydelige Twitter-meldinger om at nazister i Norge var misforstått, og aldri har begått straffbare handlinger,  det finnes ikke noe hat mot Arbeiderpartiet, folk burde få puttet tennisballer i munnen fordi de tillot seg å reagere, og hun var så forfulgt at hun hadde blokkert de angivelige forfølgerne, samtidig som hun skrev at hun hadde opprettet en konto på en eller annen tjeneste, som tillot henne å overvåke dem hun hadde blokkert, og se om de svarte på tråder hvor hennes navn var med.
https://archive.is/IuJN0

19.03.2018

Irene Hov reiste til Follo tingrett for å få forkynt dommen, som forbyr henne å omtale meg i tre år. Det stoppet ikke Irene Hov, som opprettet fire nye sjikaneinnlegg om meg på Facebook, og delte dem på Twitter.

Irene Hov tar samtidig et kraftig oppgjør med sin venninne Elin Gregusson, og anklager henne for å ha fått min tidligere venninne Renate Lertrø fra å vitne mot meg.

«Jeg er beskyldt av Elin Gregusson og Reikeråsbanden for å samarbeide med trollene, for å være en av dem. For å bruke falsk profil og gå etter Reikerås og sjikanere han(?)

Hun skulle vitne i saken, men truet med å lyve under ed dersom hun måtte vitne. Fordi jeg ikke sørget for at advokaten min satte av masse tid til å høre på hennes innspill(?)
Hun overtalte det andre vitnet mitt (Renate Lertrø, min kommentar) til å gjøre det samme. Jeg hadde derfor ikke vitner i saken.
Det er menneskerettsforkjemperne. De som er innmari opptatt av etterrettelighet, moral, etikk og bekjempelse av korrupsjon.
Avskyelig.»
I sjikanetråden publiserer Irene Hov et opptak av en samtale hun har hatt med førstebetjent Brage Husdal 02.02.2017, samme dag hvor hun ble ilagt det første besøksforbudet mot meg – uten mitt vitende.

https://archive.is/X8G3d

Irene Hov lager et nytt innlegg om meg, med nye anklager:
«Politiet i Follo beskytter sine egne ansatte mot forfølgelse fra Bruun, og lar andre ofre seile sin egen sjø.
#motbydeligpoliti»
https://archive.is/XWGjo#selection-933.0-947.16

Enda et innlegg:
«Jeg har akkurat vært i Follo tingrett og fått 12000,- kroner i bot for å ha advart alle om Kristin Bruun som i fire år har gjort mitt liv til et rent helvete.»
https://archive.is/bN0wL

Gro Ødegård fra Advokatklient-foreningen som skal beskytte deg og meg mot uhederlige advokater, kommer forutsigbart inn:
«Godt hun i alle fall ble dømt, men jeg forstår frustrasjonen din.»
Jeg aner ikke hvem Gro Ødegård er,  og kan kun forholde meg til det jeg ser av og om henne på nett. Eksempelvis fra avisen Vardens sak «Tapte ellevill strid: Fikk visepolitimesteren etterforsket for korrupsjon», 24.10.2017:

«Anmeldte «alle»
Underveis i saken anmeldte kvinnen politimester Rita Kilvær, tidligere visepolitimester (nå tingrettsdommer) Knut Kolloen, daværende visepolitimester Odd Skei Kostveit, påtaleleder Eva Sjøholt Sandvik og to etterforskere til Spesialenheten for politisaker.

Hun så for seg en slags konspirasjon mellom politiet, advokatene  og hennes tidligere arbeidsgiver, i etterforskning av en anmeldelse mot henne. Grovest var anklagene mot Kolloen, den tidligere visepolitimesterne ble beskyldt for korrupsjon. Kvinnen hevdet Kolloen hadde fått utført gratistjenester på båten sin av båtfirmaet hun var avskjediget fra.»
http://www.varden.no/nyheter/tapte-ellevill-strid-fikk-visepolitimesteren-etterforsket-for-korrupsjon-1.2180908

Aud Kristiansen er en annen ivrig netthetser. Også hun mener at når folk ber henne la dem være i fred, så er hun gjenstand for stalking, altså alvorlig forfølgelse. Hun er like ukjent for meg som de andre Irene Hov allierer seg med, men hun mener seg veldig forfulgt fordi jeg har bedt henne slutte å delta i forfølgelsen av meg.
https://1drv.ms/b/s!Akw9v4njxjh9hPNbvrQlOHG1PB6ZfQ

Irene Hov publiserte samme dag (19.03.2018) fra sin overraskende rikholdige database med mine brev til statlige instanser, som hun ikke har rett til å ha eller publisere, straffesaksdokumenter hun aldri har hatt innsynsrett i (blant annet har Elin Gregusson formidlet strengt sensitive dokumenter med mitt personnummer på til Irene Hov, uten ærbar grunn, og utelukkende fordi de to samarbeidet svært tett om å få knekket meg. De lyktes langt på vei: i dag bor jeg på hemmelig adresse, og er uten jobb. Høsten 2014 brøt jeg sammen, fordi jeg hadde Elin Gregusson, Irene Hov og Rune Fardal etter meg, etter råd fra Irene Hovs daværende prosessfullmektig, Ole Andreas Thrana: han foreslo hvordan Hov skulle gå frem for å knuse meg).

En av mappene Irene Hov publiserte, var det som skulle være publisert på bloggen Netthets, som jeg er dømt for å ha skrevet. Ut fra overskriftene fastslo domstolen at dette var plagsom forfølgelse av Irene Hov. Det domstolen unnlater å kommentere, er at dette utelukkende er kopier av Irene Hovs mange sjikanetråder om meg på Facebook, med kommentarer fra meg og den jeg samarbeidet med innledningsvis. Det er ikke verken plagsomt, hensynsløst eller forfølgelse å ta til  motmæle mot den omfattende forfølgelsen og omtalen jeg har vært gjenstand for fra Irene Hov med hennes varierende samarbeidspartnere. (De blir jo uvenner før eller siden, Elin Gregusson og Rune Fardal har vært de to som har vart lengst.)

https://drive.google.com/file/d/1FTnGwk2r9VWX2di7SJSF8nn64H_QQj_c/view
https://drive.google.com/file/d/1Qdna6BmA1ebicDQcGGHkuFLpdS99yUz3/view
https://drive.google.com/file/d/14Lk5N4YySqk6VuM5rLbjcjfD0b3PEF_y/view
https://drive.google.com/file/d/1H2gEqOVUfEYzgzweR22ht2GofD9VXj0t/view
https://drive.google.com/file/d/1yPZRg-w6JC84tf5KoqlCfYx9jRkyVJjz/view
https://drive.google.com/file/d/1ex1jpFRJBDsZ55CtJDoAmqL91VB-7FBF/view – Korreksjon, åpenbart veldig krenkende
https://drive.google.com/file/d/1n2eEb_ydFYSeQPb17Pbw9B_E-hXA3xl8/view – «Jatt med!», åpenbart veldig krenkende, men et faktum
https://drive.google.com/file/d/12DBlDlJfEZ6YZrOwya6R6au-UDCtUhDR/view – barnet som brukes av mor. Her ble jeg anklaget for å ha blokkert barna hennes, som jeg aldri har vært i kontakt med, og heller ikke har hatt noen grunn for å tenke på at jeg skulle blokkere. Jeg gjorde det allikevel etter å ha lest dette, fordi jeg forsto at hun brukte barnas Facebook-konti for  å overvåke meg. Jeg bidrar ikke til at barn trekkes inn i voksnes konflikter. Tvert om, jeg forsøker å bidra til at voksne opptrer som det, og dropper konfliktene som Irene Hov og hennes miljø ser ut til å dyrke.
Jeg har forstått det slik at ingen av Irene Hovs barn i dag har kontakt med mor, og for å være helt ærlig, så kan jeg forstå det.

https://drive.google.com/file/d/1nSHry6o8nWGO-tEptI-1AMnwNVdEZsXF/view – den falske Twitter-profilen jeg angivelig har opprettet – i Irene Hovs navn …

Den nedenstående forstår jeg at Irene Hov mislikte: her blir hun tatt med buksene rundt anklene.
Det er et faktum at embetsmannen, politiinspektør Jens Elsebutangen har vært «part» i mine saker i de 18 årene han satt som leder for retts- og påtaleenheten i Follo politidistrikt, så i Politi Øst inntil de nye politiadvokatene satte føttene ned for hans mer eller mindre korrupte, ineffektige og uhederlige regime. Irene Hov har åpent innrømmet og skrytt av sin kontakt med Elsebutangen, fordi han var min fiende. Det hun har utelatt fra skjermdumpen, er at hun skadefro oppfordrer alle med et horn i siden til meg, om å kontakte Jens Elsebutangen.

Irene Hov skjermdumper avsløringen av årsak til å kontakte Jens Elsebutangen
Irene Hov skjermdumper avsløringen av at hun ikke hadde «ærbare hensikter» da hun kontaktet pi Jens Elsebutangen om meg, i stedet for å gå til sin lokale politistasjon. Forøvrig kom det frem i retten i januar 2018 at hun var «godt kjent» der. Skjermdump tatt 27.07.2015 kl. 16.17 https://drive.google.com/file/d/1AlyMB_231TcDM0U-MCzZGDbh8-ANp035/view

Her frikjenner Irene Hov seg selv. Hun har alltid en rekke unnskyldninger for seg selv, mens hun blåser opp andres reaksjoner på hennes ufine, ondsinnede angrep, til «forfølgelse». Vi er etterhvert latterlig mange som «forfølger» den folkevalgte Frp-representanten fra Skedsmo: https://drive.google.com/file/d/17NLMf_G2Z5RVrBAEi1j2ZMrli6CnQ1ZZ/view

Velkommen som forfatter, Irene Hov – åpenbart en dyp krenkelse: https://drive.google.com/file/d/1yeTA3xI3-jRunQxs_aGfwhD9dDFfD3Ty/view

Når hun gis anledning til å kommentere og imøtegå og forfatte på redaksjonell plass, i motsetning til hva hun selv gir adgang til fra dem hun omtaler etter  å ha blokkert dem, så er dette tydeligvis problematisk for Frp-representanten.

Rasjonelt sett er det uforståelig. Ser man til hennes offentliggjøring av egne symptomer som projisering, gir det mening. Hvis hun gis adgang til likeverdig imøtegåelse av det hun mener er uriktig, så kan hun ikke med rette påstå at hun er et forfulgt offer. Snakk med fagfolk om du synes dette fortsatt er meningsløst, jeg har gjort det.

Dette handler om psykiatri, med forsvarsverker så sterke at man får vondt når man forsøker å sette seg i vedkommendes situasjon, og å innta vedkommendes perspektiv på verden.

Invitasjon til Irene Hov: ta til motmæle og korriger!
«Hei Irene, jeg ser du mener deg uriktig fremstilt gjennom sitater og skjermdumper. Det vil jeg la deg få gjøre noe med, så her er invitasjon til deg som bidragsyter til bloggen. Innleggene dine vil måtte godkjennes først, men du har jo anledning til å poste dem på Facebook, sånn at»

Mennesker er enten guddommelige, gode, og som henne når de er med henne, og vi faller til de svarteste djevler som ikke en gang har vært engler, når vi – som alle før eller siden gjør – ikke orker å balansere på slak line og veie irdene på gullvekt, og derfor tar til motmæle. Stiller direkte, kritiske spørsmål. Da er man i helvete, eller fra helvete. Bare prøv å tenke deg hvordan det er å ha det sånn.

Jeg føler  litt med Irene for dette, fordi øvelsene med psykologen for å få innsikt i hva som driver henne og også å forstå hvorfor jeg er blitt så fordømt viktig for henne, har gjort vondt Nå skal det også sies at man bør oppsøke faglig hjelp om man får en som Irene Hov etter seg, og man bør gjøre det tidlig. Hennes intensitet er så sterk, og projiseringen så omfattende, at ofrene til slutt kan risikere å miste taket i virkeligheten.

https://drive.google.com/file/d/1FMwZpCbS4EVkX2Fjp7ddb3s42IJB_1eH/view

Irene Hovs hjertelidelse?
Etter å være blitt hengt ut med påstander om at jeg var en trussel mot Irene Hovs fysiske helse, og at jeg hadde ødelagt livet hennes ved å omtale henne som trygdemisbruker (ser ikke at jeg har gjort det, utover å stille spørsmål ved hennes fysiske tilstand i en melding til den angivelig stjålne kjæresten, som jeg neppe kan klandres for – med rette), så valgte jeg å korrigere via bloggprosjektet Netthets. Du og du, hvor sur hun ble. Nå har hun selv publisert disse innleggene, sammen med påstander fra blant annet Elin Gregusson om at hun skulle begynne å jobbe i Santander, så hjertet er ikke lenger noe hinder for hennes deltakelse i arbeidslivet. Det har også hennes nye venninne Renate Lertrø vært klar på siden 2010, og hun henviser til sin kompetanse som tidligere helsearbeider.

 

Her siterer Irene Hov venninnen Elin Gregusson:

«Det virker HELT corny at hun skulle drive med «utpressing» av kr 6.570,-
(…) Hun begynner jo dessuten å jobbe om kort tid, (var det ikke til og med i Santander hun skulle begynne?) så de penga bør være innen rekkevidde…»»
(Fra innlegg på sjikanebloggen. Elin Gregussons dialog med tidligere prosessfullmektig for Irene Hov, som åpenbart fikk nok av trakasseringen. Dagen etter avslørte Irene Hov at Gregusson hadde gått mot henne vedrørende vitnet Renate Lertrø, og skulle ha truet med å vitne falsk. 18.03.2018)

 

 

 

 

 

2 kommentarer

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.