Marius Reikerås underskriftskampanjer for bevilling

I 2009 ble advokat Marius Reikerås advokatbevilling tilbakekalt etter bokettersyn, og dom i sak med trusler mot advokatkollega. Den avskiltede advokaten har allikevel forsøkt å presse staten til å gi ham bevillingen tilbake uten søknad til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Så lenge han er konkurs, vil han få avslag på søknad.

I 2011 ba hans venninne Joan Myhre direktøren for Tilsynsrådet  om å «ryke og reise til helvete», da hun på en vennlig måte ble forklart at underskriftskampanjer ikke var veien å gå.

2011-04-04_joanmyhre_ber-hegebjolseth-tr-dra-til-helvete-fordi-ikke-godtar-at-mariusreikeras-skal-ha-bevilling-tilbake

I 2015 lanserte Reikerås en ny underskriftskampanje. Nå var det stortingspolitikerne som skulle gi tilbake bevillingen han ikke har søkt om. I stedet for å svare på spørsmål om når han har søkt og hva tilsynsrådets vurdering har vært, fortsetter Reikerås med de formålsløse kampanjene. Hvorfor?

En av oss

Når vi er desperate, ser vi oss om etter en løsning, kanskje en frelser. Når noen tar barna våre, blir vi så desperate at vi klamrer oss til enhver flik av håp. De desperate vil gladelig betale hva som helst for å få tilbake sine umistelige. Her kommer Marius Reikerås og hans velsmurte propagandaapparat inn.

Marius Reikerås fremstiller seg som forfulgt av myndighetene. Han fremstiller ofrene for barnevernet som  forfulgt av myndighetene. Marius Reikerås fremstiller seg som «en av oss». En slags gud som er kommet ned til de menneskene som lider, for å hjelpe dem.

Marius Reikerås skal ha for å mestre rollen som frelser, som liksom ble menneske som oss og lider med oss, og i likhet med oss er forfulgt av norske myndigheter. Problemet er at han ikke er det. Han er ikke forfulgt. Snarere tvert i mot, han ble dømt og mistet bevillingen sin fordi han gjorde gale ting mot andre mennesker, han misbrukte andres tillit.
Av Tilsynsrådets vurdering ser man at Reikerås plasket rundt i den alderdomssvekkede skipsrederens pengebinge, «lånte» litt her, fikk ganske mye utbetalt der – kontant. Det må ha vært herlige dager.

Reikerås ble ganske sur da norske myndigheter banket på døren og krevde bokettersyn: han hadde jo ikke ført regnskap, og det fantes ikke bilag, og var det virkelig galt av ham å ta av de andre klientenes midler for å betale tilbake det han hadde «lånt»? Altså da han omsider aksepterte at han ikke bare hadde fått disse beløpene?
(Fasit: ja, det er galt. Det er så galt at en advokat som gjør det, skal «avskiltes», slik Reikerås ble.)

Det er ikke mange «av oss» som kan velte oss i andres penger i den grad Marius Reikerås og hans kone (som også pengebadet) har gjort. Allikevel står menigheten trofast bi, og sier at Marius er en av oss, Marius kjemper for menneskerettigheter, og Marius har gjort så mye godt for verden.

Som å true familien til en motpart. Selv håper jeg Marius Reikerås ikke er som oss  andre. At han er enestående.

Forfulgt av norske myndigheter?

I flere år har Marius Reikerås fremstilt seg som forfulgt av myndighetene for sin kamp for menneskerettighetene, og sin kamp for Nordsjødykkerne. Han har blant annet opprettet en støttegruppe for seg selv på Facebook:

Marius er utsatt for systematiske overgrep av Staten blant annet fordi han er Nordsjødykkernes advokat.
Staten tok fra ham advokatbevillingen uten lov og dom.
Staten slo ham deretter konkurs ved en misforståelse. 

Tilsynsrådets vurdering er basert på bokettersyn fra 2008, med rapport i 2009, og ikke på dykkersaken.

Tilsynsrådets vurdering

Jeg spurte Marius Reikerås om og når han har søkt om å få bevillingen tilbake, siden han har iverksatt underskrifstkampanje for dette i år igjen.
Reikerås har ikke ønsket å svare på spørsmålene, så jeg skriver dette uten hans korrektiver. Jeg baserer meg på   vurderingen fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Det finnes også en god redegjørelse for saken i kommentarfeltet her.

Marius Reikerås bevilling ble tilbakekalt etter en form for bokføring, eller fravær av bokføring. At han truet en motparts kollega og familie, gjorde ikke saken bedre:
– Du skal vite det Wesenberg, at du aldri skal klare å presse meg, ingen skal klare å presse meg. Du har lagt deg ut med feil person, jeg skal henge på deg til din grav, skal Reikerås ha sagt til advokaten. Han skal også ha truet med å spre belastende påstander om familiemedlem av advokaten.

Årsak til at Reikerås ikke søker om å få bevillingen tilbake (for det har han ikke gjort), er sannsynligvis fordi Reikerås fortsatt er konkurs.

Enkeltmannsforetak i 2013 – omgå domstolloven?

Forsøkte Reikerås  å omgå domstolloven  da han i 2013 opprettet et enkeltmannsforetak hvor han titulerer seg «Human Rights Counselor», og leverer «Rådgivning innenfor menneskerettigheter»? Firmaet er registrert under kode «Andre sosialtjenester uten botilbud».

2016 – nye påstander

2016-01-04_mariusreikeras-pastar-seg-kontaktet-av-mobbesakskvinnen-apentbrev

4. januar 2016 kunne Malviknytt viderebringe et «åpent brev» fra Marius Reikerås, hvor han påsto at en kvinne hadde kontaktet ham for bistand i en sak, og skrev en del uetterretteligheter om menneskerettigheter og hva kvinnens sak gjaldt. Malviknytt måtte siden dementere: kvinnen hadde ikke kontaktet Reikerås, hun visste ikke en gang hvem han var.

«Reikerås er av den oppfatning at Malvik kommunen snarest må trekke anken tilbake, og han gjør oppmerksom på at dersom kommunen velger å opprettholde anken, så vil han varsle sine kontakter i Europaparlamentet om dette.»
(Malviknytt 04.01.2016)

To dager senere skrev Marius Reikerås at han var blitt kontaktet av jenta, som hadde sagt hun trengte all den hjelp hun kunne få. Jada, jenta ber om hjelp, men det betyr ikke at hun engasjerer Marius Reikerås. Vi er mange som gløder for saken hennes, men vi foregir allikevel ikke å representere henne.

«På tross av at kommunen tapte mobbesaken i tingretten, valgte kommunen, med knappest mulig margin, å anke saken.

Jenta kontaktet meg på pm sent søndag kveld. og jeg spurte om hun ønsket hjelp. Hun ga da uttrykk for at hun ønsket ”all den hjelp hun kunne få.”

På bakgrunn av dette, skrev jeg mitt menneskerettsbrev til kommunen, hvor jeg ba de om å trekke anken. Og jeg varslet også om at jeg ville kontakte mine kontakter i EU parlamentetet, om så ikke skjer.

Jeg er bedt om av mine kontakter der, å rapportere om potensielt alvorlige menneskerettbrudd i Norge,

Og dette er så definitivt en sak som berører alvorlige menneskerettsbrudd.

I brevet skrev jeg en setning om at jeg bistod jenta med hennes menneskeretter. Jeg kunne gjerne sagt at jeg ”hjalp” henne i stedet for å ”bistå”.
Selvsagt, men hvorfor svarte han ikke bare dette da Malvikposten spurte ham?

2016-01-04_mariusreikeras-ikke-tilgjengelig-for-kommentarer.png

«Jeg oppfattet jo, gjennom vår korrespondanse søndag kveld, at hun ønsket all den hjelp hun kunne få.»
Det er lov å misforstå, men har ikke Reikerås bedre rutiner for å avklare om han representerer noen? Og hvorfor kunne han ikke bare fortelle journalisten dette?

«Men, jeg har aldri gitt noe uttrykk for at jeg er noen prosessfullmektig for henne.
Uansett ønsket jenta at denne setningen ble fjernet fra brevet, og da ble den selvsagt det.»

Reikerås reaksjoner etter Malvik-omtalen

06.01.2016 gikk Marius Reikerås til angrep på meg og bortforklarte saken etter å være blitt kjent med min omtale av den. Han innledet med et krast angrep på meg, jeg skal ha brukt mye tid på å sverte ham og folk han samarbeider med. Underlig nok har han ikke ett eksempel, han som pleier å være så flink til å legge ut alle mailene sine. Ironisk nok spredte Reikerås drittpakken sin om meg på siden for å støtte Marius Reikerås «menneskerettsarbeid». Reikerås forfølgelse av meg er mobbing. Mobbere driver ikke med menneskerettsarbeid, men mobbing. Saken han påsto han var part i, Malvik-saken, handler om mobbing. Bare tenk litt over det. Det er et paradoks.

2016-01-06_mariusreikeras-deler-sitt-eget-innlegg-til-stotte-for-mariusreierasmenneskerettsarbeid_saken-er-mobbing-liksom

Den ubesvarte eposten

Emne: Underskriftskampanje for advokatbevilling – åpent brev til Marius Reikerås
Dato: 10.2.2015 22:34
Avsender: Kristin B. Bruun
Mottaker: Marius Reikerås

Hei Marius, jeg henvender meg i en åpen mail vedrørende underskriftskampanjen for at du skal få tilbake din advokatbevilling: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=5357

Bevillingen ble fratatt deg i 2009 på grunn av sakene med utbetalinger fra den aldrende skipsrederen, etter det jeg forstår. (http://www.bt.no/nyheter/innenriks/Domt-for-trusler-mot-advokatkollega-2617085.html,
http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Konkurs-og-domt-etter-misforstaelse-2618364.html)

I forbindelse med underskriftskampanjen har jeg noen spørsmål til deg, som jeg ikke ser belyst:

 • Når har du søkt om å få den tilbake?
  (Det er fint med tidspunkter for søknader og avslag.)
 • Hvilke begrunnelser ga Tilsynsrådet for å avslå søknadene dine?

Vennlig hilsen Kristin B. Bruun

4 kommentarer om “Marius Reikerås underskriftskampanjer for bevilling

 1. Legger ut min kommentar til underskriftskampanjen for å gi Marius Reikerås bevillingen tilbake her, mens jeg venter på svar. Mange sier han ikke kommer til å svare. Jeg lever i håpet.

  Jurister jeg har snakket med, sier at Marius IKKE har lov til å påta seg slike oppdrag som nevnt nedenfor, siden han ikke er godkjent rettshjelper.
  For å bli godkjent rettshjelper, må han ha forsikring som dekker slike tabber som beskrevet nedenfor, sant som usant.

  Marius har ikke søkt om å bli rettshjelper, og han har ikke søkt om å få bevillingen sin tilbake.

  https://www.facebook.com/groups/mariusgruppe/permalink/756659307745150/?comment_id=756703384407409&offset=0&total_comments=2

  Hvorfor en underskriftskampanje for en som ikke har søkt om å få bevillingen tilbake?

  10. mars 2009 fattet Tilsynsrådet vedtak etter rapport fra avholdt bokettersyn, med anbefaling om tilbakekall av bevilling. Nemnda var stort sett enige med Tilsynsrådets vurderinger og begrunnelse, og besluttet å tilbakekalle Marius Reikerås advokatbevilling.

  Dere anbefales å be ham legge ut disse vedtakene, for dette har ingenting å gjøre med at han er forfulgt av myndighetene. Det var en sabla rot med økonomien på alle mulige plan, ingen egen klientkonto, ingen regnskapsfører, klienter som «lånte» ham og konen(!) penger uten å ett dokument, «lån» fra klienter som ikke ble bokført før drøyt to ÅR etter.

  Sitat:

  «Når man konsekvent innretter seg slik, f. eks. fordi regnskapet ikke er tilfredsstillende à jour, og konsekvent sender inn oppgaver som ikke er i samsvar med regnskapet, har dette som konsekvens at skatteoppkreveren ikke får kunnska om at advokaten har betydelig forfalt gjeld.»

  Det forelå også betydelig avvik mellom regnskapsført inntekt, og innbetalt moms. For å nevne noe.

  Deres syn på UNDERSKRIFTSKAMPANJE fremfor at Marius Reikerås søker om å få bevillingen tilbake, ønskes belyst på grunnlag av Tilsynsrådets og nemndas faktiske vurderinger.

  For dette blir bare villere og villere, jo mer man graver i suppen.

  Liker

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..