Rune Fardal tilbyr «Rådgivning vedr. sakkyndige rapporter, psykologiske tjenester» gjennom sitt enkeltmannsforetak. Foretaket er registrert under «Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste». Fardal produserer og leverer (også) flytebrygger, og går stadig konkurs.
Sommeren 2015 oppfant og tildelte Rune Fardal seg selv en ny tittel: «psykologisk utreder».

Rune Fardal påsto i Bergen tingrett i januar 2015 at han har tre eksamener fra Universitetet i Bergen.
Rune Fardal sa til den sakkyndige psykologen at etter gymnaset «studerte han I 3 1/2 år på universitetet I Oslo. Studerte matematikk, biologi, kjemi, fysikk og informatikk. Han tok noen eksamener, men ingen akademisk grad.»
(Eli S. Hallaråker, 2002, publisert av Rune Fardal.)

Det ser derfor ut som om Rune Fardals tre angivelige eksamener kan være fra Universitetet i Oslo, og innen helt andre fag enn psykologi. På den annen side ble han avslørt av en hetsvenninne (som nå er dømt for sin aktivitet) i 2017:

Oppdatert 22.08.2017: Rune Fardals venninne opplyser i såkalt rettssikkerhetsgruppe for samarbeidspartneren deres Marius Reikerås, at Rune Fardal aldri har studert ved Universitetet i Oslo.

Irene Hov avviser at Rune Fardal har studert på Blindern
Rune Fardals venninne avkrefter påstandene om at han har studert ved UiO 29.04.2017

Rune Fardal skriver lærebøker i psykologi

Rune Fardal opplyste i retten (2015) at han har skrevet flere lærebøker i psykologi. Ikke overraskende handler de om personlighetsforstyrrelser med vekt på de ikke-eksisterende diagnosene narsissisme og psykopati.
(Diagnosene finnes ikke i europeisk diagnosesystem.)

Man kan undre hvordan en som lever av å montere flytebrygger, plutselig kan bli ekspert på sakkyndige vurderinger, uten annen kompetanse enn det jeg siterer fra Rune Fardals egen side, som antas å vise hans fagkompetanse og seriøsitet:

«Hei! Jeg heter Rune Fardal og jeg fikk plutselig

diagnosen «PSYKOPAT»! av min ex

… dessuten var jeg både «egoistisk, dominerende, manipulerende»
og selvfølgelig var jeg plutselig ikke i stand til å se mine barns behov lenger!

Merkelig hvordan jeg plutselig forandret meg etter at jeg tok ut skilsmisse

fra min psykisk syke ex!!!

Jeg tok det selvfølgelig på alvor og fikk to psykologer og en psykiater
til å sjekke meg! Deres konklusjoner var klare!
Du har ingen personlighetsforstyrrelse!»

Det virker sannsynlig at de to psykologene og psykiateren er psykologiprofessor Frode Thuen og psykolog Lars Broch (psykiateren mangler). Her sitat fra Rune Fardals publiserte sakkyndige vurderinger:

«Også forskjeller i «personlig kjemi» kan tenkes å ha hatt betydning for hvilke atferd far har vist under observasjonene.”
(Psykologiprofessor Frode Thuen ifølge Rune Fardal)

Det ser ut til at Thuen ikke har lest Hallaråkers rapport. Den fremstår som grundig, og uten de påståtte tolkningene. Fardal har også publisert politiets tilbakemelding til barnevernet fra 2004, som ikke er så positive for ham selv, og som støtter opp under den sakkyndige vurderingen fra 2002:

«Det som har gjort saken så spesiell, er forholdet mellom foreldrene og det høye konfliktnivået. Det utspilte seg en del hendelser rundt samvær. Striden mellom partene har virket inn på politiets arbeid. Det har tatt vekk fokus. Det har spesielt vært hektisk aktivitet fra far sin side. Politiet har reagert på dette. De har også grunnet leserinnlegg i aviser og gjennom kontakt med far reagert på hans kvinnesyn. I saken har det blitt mange anmeldelser/klager og motanmeldelser/klager. Politiet har blitt trukket inn i striden rundt samvær. Politiet har reagert på fars framtreden

«de under etterforskningen har opplevd at far har opptrådt som om han var sjalu fordi mor hadde etablert et nytt forhold»

Politiet ble koblet inn da Rune Fardal anmeldte mors nye venn for seksuelle overgrep mot et av barna. Politiet skriver:
«Fra politiet sin side ble det reagert på at far møtte opp på politikammeret før det formelle dommeravhøret. Dette svekker far sin troverdighet. Foreldrene var bedt om å holde seg unna»
(Angivelig rapport fra politiet 30.04.2004, publisert av Rune Fardal)

Rune Fardals «kompetanse»

Skal vi ta for oss innlegget til Fardal, bør det deles opp. Det fører for langt å ta alt, så jeg nøyer meg med noen små eksempler:

«I Alvdalsaken mente barnevernet moren var en god mor! Er det mulig å være så kunnskapsløs? Psykolog Willick mente moren var helt grei, til tingretten sparket henne.»

Rune Fardal vet neppe hva den sakkyndige mente om moren. For alt han vet, kan den sakkyndige ha påpekt det som senere kom opp, enda barnevernet strakk seg langt for å dekke over det. Var det ikke snakk om venn(er) som ble leid inn som konsulenter – av barnevernslederen som var venninne med mor …?

Neste utsagn:

«Norske undersøkelser lik internasjonale, viser mødre utsetter barn for mer vold enn noen andre.»

Her savner jeg kildehenvisninger, for mine studier inneholdt ikke informasjon om dette. Det forutsettes allment kjent at Rune Fardal mener mødre er særdeles uskikket til å gi sine barn omsorg. Her er faksimiler fra rapporten han selv har publisert fra egen sak, hvor politiet beskriver Rune Fardals  kvinnesyn, og at han har «vært ekstrem for å plage mor«:

2003-04-04_politiets-rapport-om-runefardal_02 2003-04-04_politiets-rapport-om-runefardal_01

Bør Fardal egentlig kommenteres?

«den gjennomgående metode for det, er å fjerne den frustrerte av foreldrene, oftest far, fra kontakt med den andre forelder og barnet. I all konfliktløsning handler det ellser om å finne hva konflikten bygger på, hvem som driver konflikten. I steden for dette, tror man at barnas konflikt reduseres bare den ene forelder fjernes! De kunne ikke tatt mere feil. Ofte ender det med at barnet mister kontakt med den mest normale av foreldrene og ødelegges av bostedsforelderen.»

Man kan spørre seg om det er verdt å bruke tid på slike innlegg. Rune Fardal driver rådgivning til foreldre i konflikt med barnevernet, og til foreldre i barnefordelingskonflikter. Han påstår overfor fortvilte foreldre at han har kompetanse på «slike» saker, og på sakkyndige rapporter. Det har Rune Fardal ikke, og det Rune Fardal bedriver, er rent kvakksalveri.

Han har INGEN forutsetning for å vurdere sakkyndige rapporter, heller ikke for sin «diagnostisering» av opponenter. Når vi kommer til projektiv identifikasjon, bør han ta seg en grundig titt i speilet.