Har Rune Fardal kompetanse?

Rune Fardal tilbyr «Rådgivning vedr. sakkyndige rapporter, psykologiske tjenester» gjennom sitt enkeltmannsforetak. Foretaket er registrert under «Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste». Fardal produserer og leverer (også) flytebrygger, og går stadig konkurs.
Sommeren 2015 oppfant og tildelte Rune Fardal seg selv en ny tittel: «psykologisk utreder».

Rune Fardal påsto i Bergen tingrett i januar 2015 at han har tre eksamener fra Universitetet i Bergen.
Rune Fardal sa til den sakkyndige psykologen at etter gymnaset «studerte han I 3 1/2 år på universitetet I Oslo. Studerte matematikk, biologi, kjemi, fysikk og informatikk. Han tok noen eksamener, men ingen akademisk grad.»
(Eli S. Hallaråker, 2002, publisert av Rune Fardal.)

Det ser derfor ut som om Rune Fardals tre angivelige eksamener kan være fra Universitetet i Oslo, og innen helt andre fag enn psykologi. På den annen side ble han avslørt av en hetsvenninne (som nå er dømt for sin aktivitet) i 2017:

– Rune Fardal har aldri gått på Blindern. Han bor i Bergen, skrev kvinnen, som har hatt tett kontakt med Fardal i en årrekke.

Irene Hov avviser at Rune Fardal har studert på Blindern

Rune Fardals venninne avkrefter påstandene om at han har studert ved Universitetet i Oslo (29.04.2017)

Rune Fardal skriver lærebøker i psykologi

Rune Fardal opplyste i retten (2015) at han har skrevet flere lærebøker i psykologi. Ikke overraskende handler de om personlighetsforstyrrelser med vekt på de ikke-eksisterende diagnosene narsissisme og psykopati.
(Ikke-eksisterende fordi de ikke finnes i europeisk diagnosesystem.)

Man kan undre hvordan en som lever av å montere flytebrygger, plutselig kan bli ekspert på sakkyndige vurderinger, uten annen kompetanse enn det jeg siterer fra Rune Fardals egen side, som antas å vise hans fagkompetanse og seriøsitet:

«Hei! Jeg heter Rune Fardal og jeg fikk plutselig

diagnosen «PSYKOPAT»! av min ex

… dessuten var jeg både «egoistisk, dominerende, manipulerende»
og selvfølgelig var jeg plutselig ikke i stand til å se mine barns behov lenger!

Merkelig hvordan jeg plutselig forandret meg etter at jeg tok ut skilsmisse

fra min psykisk syke ex!!!

Jeg tok det selvfølgelig på alvor og fikk to psykologer og en psykiater
til å sjekke meg! Deres konklusjoner var klare!
Du har ingen personlighetsforstyrrelse!»

Det virker sannsynlig at de to psykologene og psykiateren er psykologiprofessor Frode Thuen og psykolog Lars Broch (psykiateren mangler). Her sitat fra Rune Fardals publiserte sakkyndige vurderinger:

«Også forskjeller i «personlig kjemi» kan tenkes å ha hatt betydning for hvilke atferd far har vist under observasjonene.”
(Psykologiprofessor Frode Thuen ifølge Rune Fardal)

Det ser ut til at Thuen ikke har lest Hallaråkers rapport. Den fremstår som grundig, og uten de påståtte tolkningene. Fardal har også publisert politiets tilbakemelding til barnevernet fra 2004, som ikke er så positive for ham selv, og som støtter opp under den sakkyndige vurderingen fra 2002:

«Det som har gjort saken så spesiell, er forholdet mellom foreldrene og det høye konfliktnivået. Det utspilte seg en del hendelser rundt samvær. Striden mellom partene har virket inn på politiets arbeid. Det har tatt vekk fokus. Det har spesielt vært hektisk aktivitet fra far sin side. Politiet har reagert på dette. De har også grunnet leserinnlegg i aviser og gjennom kontakt med far reagert på hans kvinnesyn. I saken har det blitt mange anmeldelser/klager og motanmeldelser/klager. Politiet har blitt trukket inn i striden rundt samvær. Politiet har reagert på fars framtreden

«de under etterforskningen har opplevd at far har opptrådt som om han var sjalu fordi mor hadde etablert et nytt forhold»

Politiet ble koblet inn da Rune Fardal anmeldte mors nye venn for seksuelle overgrep mot et av barna. Politiet skriver:
«Fra politiet sin side ble det reagert på at far møtte opp på politikammeret før det formelle dommeravhøret. Dette svekker far sin troverdighet. Foreldrene var bedt om å holde seg unna»
(Angivelig rapport fra politiet 30.04.2004, publisert av Rune Fardal)

Rune Fardals «kompetanse»

Skal vi ta for oss innlegget til Fardal, bør det deles opp. Det fører for langt å ta alt, så jeg nøyer meg med noen små eksempler:

«I Alvdalsaken mente barnevernet moren var en god mor! Er det mulig å være så kunnskapsløs? Psykolog Willick mente moren var helt grei, til tingretten sparket henne.»

Rune Fardal vet neppe hva den sakkyndige mente om moren. For alt han vet, kan den sakkyndige ha påpekt det som senere kom opp, enda barnevernet strakk seg langt for å dekke over det. Var det ikke snakk om venn(er) som ble leid inn som konsulenter – av barnevernslederen som var venninne med mor …?

Neste utsagn:

«Norske undersøkelser lik internasjonale, viser mødre utsetter barn for mer vold enn noen andre.»

Her savner jeg kildehenvisninger, for mine studier inneholdt ikke informasjon om dette. Det forutsettes allment kjent at Rune Fardal mener mødre er særdeles uskikket til å gi sine barn omsorg. Her er faksimiler fra rapporten han selv har publisert fra egen sak, hvor politiet beskriver Rune Fardals  kvinnesyn, og at han har «vært ekstrem for å plage mor«:

2003-04-04_politiets-rapport-om-runefardal_02 2003-04-04_politiets-rapport-om-runefardal_01

Bør Fardal egentlig kommenteres?

«den gjennomgående metode for det, er å fjerne den frustrerte av foreldrene, oftest far, fra kontakt med den andre forelder og barnet. I all konfliktløsning handler det ellser om å finne hva konflikten bygger på, hvem som driver konflikten. I steden for dette, tror man at barnas konflikt reduseres bare den ene forelder fjernes! De kunne ikke tatt mere feil. Ofte ender det med at barnet mister kontakt med den mest normale av foreldrene og ødelegges av bostedsforelderen.»

Man kan spørre seg om det er verdt å bruke tid på slike innlegg. Rune Fardal driver rådgivning til foreldre i konflikt med barnevernet, og til foreldre i barnefordelingskonflikter. Han påstår overfor fortvilte foreldre at han har kompetanse på «slike» saker, og på sakkyndige rapporter. Det har Rune Fardal ikke, og det Rune Fardal bedriver, er rent kvakksalveri.

Han har INGEN forutsetning for å vurdere sakkyndige rapporter, heller ikke for sin «diagnostisering» av opponenter. Når vi kommer til projektiv identifikasjon, bør han ta seg en grundig titt i speilet.

5 kommentarer

 1. Herregud. Dette er kynisk sverting og drittslenging. Faglig inkompetanse er å SPY av. Serlig kvinner som tror de eier barna.

  INGEN EIER BARNA, MEN BARNA EIER ALT OG ALLE SOM ER VIKTIGE FOR DEM

  Det jeg nå kommenterer forteller meg hvordan det jeg og min datter har vært utsatt for.. kan foregå i 2017, stikk i strid med barnets beste.

  Dette innlegget er REN hersketeknikk, og ikke annet enn et forsøk på å frata et menneske med erfaring å kompetanse.. sin troverdighet.

  Jeg har bare hørt et lite tilsvar fra Fardal, til Grethe Nordhelle, og han satte fingern på noe jeg har kjent på kroppen I 13 år.. ++
  I alle fall fra DAGEN ETTER BRUDD.. 2004.

  UBEVISST MANIPULASJON I tillegg til bevisst, av et barn.. og kvinnedominerte faginstanser.

  Selv bruker jeg ikke ordet PSYKOPAT.. det er for meg et skjellsord, men jeg tviler ikke et sekund PÅ at mor har brukt det, ved påstander og/eller så misttanker.

  Om man kaller mor det, eller bruker ord som splitting, personlighetsforstyrrelser, mor-barn symbiose/bindingsproblematikk, narsissisme, Angst.. eller hva det nå er.. det er ikke friskt det mor driver med, nå er det snakk om total omsorgsboycot med barnevernets velsignelse.

  Vår datter sitter fast.

  En slik artikkel avslører hvorfor slike ting kan foregå i 2017.. i saker der foreldre manipulerer, er det MØDRE I 90 prosent av tilfellene.

  I vårt tilfelle så sitter vår datter FAST.. I en virkelighet om meg, som ikke finnes.. og et behov for mors aksept… som stort sett ubevisst.. IKKE GIS.. når det gjelder meg, vår tid/relasjon, pappaomsorg.. osv. Hva mor sier har ingen ting å si,, I forhold til nonverbalt, ofte (men som sagt splitting.. kynisme.. så ikke alltid) ubevisst.

  Slik kommunikasjon er 75 prosent av all kommunikasjon, og for et barn.. utrolig sterkt.

  Hvis noen skulle være interressert, så har jeg 19 års (kjennskap til mor) erfaringskompetanse.

  I tillegg til at jeg selv er barnevernspedagog, noe som også brukes mot meg.

  Jeg forventer at du I senere artikler bruker ARGUMENTER og FAG… og ikke slikt oppgulp, overfor et menneske som påpeker et alvorlig samfunnsproblem. Artikkelen kan ikke tas alvorlig, på bakgrunn av metoder som brukes.

  Og jeg synes metodene virker kjent… der saklighet ikke har betydning.

  Barna blir taperen.

  Liker

  • Takk for tilbakemelding, jeg tar til meg kritikken , og har derfor gått gjennom artikkelen. Jeg ser at jeg ikke har lenket opp til artikkelen som utløste min kritikk, og jeg har vært så redelig at jeg ikke nevnte hans stråmannsargumentasjon ved å flytte omtalen av meg til hans Facebook-side, i stedet for å gruse meg faglig i den tråden hvor debatten fant sted.

   Dette innlegget er REN hersketeknikk, og ikke annet enn et forsøk på å frata et menneske med erfaring å kompetanse.. sin troverdighet.

   Jeg er uenig i at dette er hersketeknikk. Jeg har forsøkt å være så saklig som mulig, fordi det er flere som har latt seg forlede til å tro at Rune Fardal har kompetanse innen psykologi, eller på barn. Han har ikke det.
   Han har publisert dokumentasjon fra sin egen sak, som viser hvordan han fikk den – jeg våger å si – vrangforestillingen, om at han har evner og kompetanse på området.

   Du skriver:
   «Jeg forventer at du I senere artikler bruker ARGUMENTER og FAG… og ikke slikt oppgulp, overfor et menneske som påpeker et alvorlig samfunnsproblem. Artikkelen kan ikke tas alvorlig, på bakgrunn av metoder som brukes.»

   Jeg bruker gjerne faglige argumenter der det er noe faglig å ta Rune Fardal på. Stort sett kommer han med uttalelser som faller på sin egen urimelighet. Jeg har virkelig forsøkt å være redelig og saklig, og skal rette opp feilen min, at jeg ikke lenket opp til debatten, og heller ikke til hans stråmannsargumentasjon.
   (Nå er artikkelen oppdatert med lenker.)

   Jeg har nok noen flere studiepoeng enn Rune Fardals maksimalt 5 i psykologi, og baserer min vurdering av hans påståtte faglige kompetanse på det. Hans påstander er på nivå for grunnfag, og knapt nok det.

   Ser også at flere av lenken til Brønnøysund ikke lenger fungerer. Her må jeg se om jeg kan finne skjermdumper eller om de er lagret på web-arkiver.

   Forøvrig føler jeg med både deg og din familie. Vi er helt enige om at barna er taperne når konflikt oppstår mellom foreldrene, og/eller mellom foreldrene og «hjelpeapparatet».

   Barnevernshaterne skal ha for at de har fått gitt saken noe mer oppmerksomhet men stadig er det useriøse aktører som ødelegger alt det gode arbeidet. De aller fleste av oss mener at rettssikkerheten må ivaretas i høyere grad, og at (familie-)nettverksplasseringer er det eneste akseptable når det først er så ille. Det må gjøres noe med de talløse akuttvedtakene, som barnevernet benytter i 80 % av tilfellene, enda det har gått lang tid fra første melding om barnet. Det viser at barnevernet har sviktet fullstendig i 80 % av sakene, ihvertfall i alle dem hvor det foreligger eldre meldinger.

   Liker

 2. Han har mer vett enn Dere. Psykopat ofre blir ikke trodd. Vi vet de klassiske likhetstrekkene.

  Fant endelig min bekreftelse hos Rune Fardal; Traumer I tidlig barndom.

  Min narsissistiske mor så en perfekt anledning til å kave streve, kave streve, komme øverst bl.a når jeg var nyoperert I hjernen. Kraftig mishandling.

  Epilepsien lå I både venstre og høyre Hippocampus. Og plaget med Binyrene.

  Som han skriver; Vokser en opp med en mor med Nasisstiske trekk. Mister kontakt med biologisk far. Så kan Binyrene og Hippocampus bli rammet p.g.a stress.

  PÅ TIDE Å VÅKNE??????????

  Liker

Si din mening!

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s